Wsparcie prawne i reprezentacja firm z branży TSL

Wypracowanie zysków jest istotą każdej działalności przedsiębiorczej. Temu zadaniu podporządkowane są wszystkie działania firmy. Jednak trudno odpowiednio zadbać o zyski, jeżeli jej prowadzenie wymaga od właściciela znajomości wielu różnych przepisów prawa, a tak jest w przypadku działalności transportowej. Przedsiębiorcy, którzy zajmują się transportem międzynarodowym, zobligowani są do przestrzegania prawa obowiązującego nie tylko w Polsce, ale też w krajach, na terenie których realizują swoje usługi. Prawo niektórych państw obowiązuje ich nie tylko w przypadku drogowej kontroli kierowców. Ustawy takie jak Loi Macron i MiLoG regulują na przykład stawki płacy minimalnej naliczanej za czas jazdy polskiego kierowcy na terenie Francji i Niemiec. Chcąc rozwijać swoją firmę, a przy tym nie narażać się m.in. na konsekwencje kontroli MiLoG lub Loi Macron, warto skorzystać z pomocy zewnętrznych doradców, którzy do perfekcji opanowali wiedzę z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa transportowego. Zespół doradców z Trans Expert Bydgoszcz zdejmuje z firm transportowych ciężar ciągłego aktualizowania tej wiedzy, a także tworzenia dokumentów i zapewnienia obsługi prawnej. Dzięki temu przedsiębiorcy z tej branży mają więcej czasu na przemyślenie strategii, bieżącą działalność i nie muszą martwić się o pozostawanie w zgodzie z prawem. Firmy zlecające nam zadanie wsparcia prawnego maksymalizują w ten sposób swoje zyski. Jest to umowa korzystna dla obu stron. 

Wsparcie prawne – zakres zadań zleconych:

  • Tworzenie regulaminu pracy od podstaw lub zmiany w istniejącym regulaminie firmy.
  • Prawna interpretacja przepisów dla działu kadr, w szczególności ustawy o czasie pracy kierowców oraz objaśnienia prawne obowiązujących norm prawidłowego naliczania wynagrodzeń dla pracowników.
  • Interpretacja przepisów obowiązujących w transporcie krajowym i międzynarodowym.
  • Szybka analiza zaistniałego wykroczenia podczas kontroli na drodze (usługa całodobowa na terenie całej Europy).
  • Wsparcie osób zarządzających transportem w celu prawidłowego przygotowania dokumentów w przedsiębiorstwie i dla podróżującego kierowcy.
  • Doradztwo w zakresie przygotowywania odwołań od kar nałożonych przez służby kontrolne ze wszystkich krajów
  • Pomoc przy weryfikowaniu słuszności kar nałożonych przez viaTOLL (elektroniczny system poboru opłat za przejazdy drogami krajowymi).
  • Doradztwo i reprezentacja w sprawach związanych z uszkodzeniem ładunku lub środka transportowego.

Chcesz poznać więcej szczegółów naszej oferty, oraz aktualny cennik usług, skontaktuj się z naszym doradcą handlowym

Dział sprzedaży – Marek Szejner