Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Aktualności
 3. wzmożone kontrole na terenie...

wzmożone kontrole na terenie Austrii

W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy wzmożoną ilość kontroli na terenie Austrii. Kontrole dotyczą stanu technicznego pojazdów oraz dokumentacji związanej z przepisami o płacy minimalnej.

Podczas kontroli inspektorzy nie są skłonni do rozmowy. Najczęściej wyznaczają termin na dosłanie brakujących dokumentów, a w tym czasie odstawiają auto na parking. Brak wszystkich wymaganych dokumentów podczas kontroli skutkuje wszczęciem postępowania ws. naruszenia przepisów o płacy minimalnej. Wszelkie usterki techniczne pojazdu wskazane podczas kontroli kończą się nałożeniem mandatu z koniecznością opłacenia go na drodze.

Dlatego zachęcamy, aby przed wjazdem do Austrii zweryfikować czy kierowcy mają przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty.

Przypominamy, że płaca minimalna w Austrii dotyczy transportu międzynarodowego oraz kabotażu. Przepisy o płacy minimalnej nie dotyczą jedynie tranzytu przez Austrię.

Jakie dokumenty muszą bezwzględnie znajdować się w pojeździe podczas pobytu w Austrii:

 1. zgłoszenie ZKO3-T wygenerowane online (z aktualnym terminem ważności) na stronie https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=pl
 2. zaświadczenie A1 z ZUS, lub w przypadku braku A1 wniosek o wystawienie zaświadczenia A1 (przetłumaczony na język niemiecki)
 3. umowa o pracę/umowa zlecenie/umowa współpracy (przetłumaczona na język angielski lub niemiecki)
 4. zapisy czasu pracy
  1. w przypadku kierowców samochodów ciężarowych wystarczą zapisy z tachografu (karta kierowcy, wykresówki)
  2. w przypadku kierowców do 3,5 t zalecamy wypełnianie niemieckiej książki kontrollbuch
 5. w przypadku pracownika, który nie jest obywatelem jednego z państw członkowskich UE, musi dodatkowo posiadać przy sobie pozwolenie na pracę.

  Jakie dokumenty muszą zostać przesłane organom w przypadku kontroli?

  1. potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia, dowody dokonania wypłaty przez pracodawcę albo potwierdzenia przelewów bankowych
  2. dokumentacja dotycząca zaszeregowania do celów płacowych (np. wykształcenie i poprzednie okresy zatrudnienia, gdy ma to znaczenie według układu zbiorowego)
  3. zapisy o czasie pracy każdego oddelegowanego pracownika
  4. dokumenty płacowe, z których w każdym wypadku wynika, jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikom w okresie ich zatrudnienia w Austrii i jakie zostało im rzeczywiście wypłacone.

  Dokumentacja płacowa musi być sporządzona w języku niemieckim lub przetłumaczona na język niemiecki. Umowa o pracę może być również przechowywana w języku angielskim. Tłumaczenie nie musi być przysięgłe.

  Dokumenty mogą być przechowywane w formie papierowej lub w czytelnej formie elektronicznej (zapisane na urządzeniu z wyświetlaczem), przy czym urządzenia te muszą się znajdować w pojeździe już w momencie wjazdu na terytorium Austrii. Gdyby dane nie znajdowały się na samym urządzeniu (ale np. na serwerze za granicą), musi być zapewniona możliwość dostępu do tych danych w momencie kontroli. Brak możliwości takiego dostępu oznacza nieposiadanie dokumentów. Niedozwolone jest także posiadanie danych w nieczytelnej formie elektronicznej, np. na pamięci przenośnej USB.

  Pracodawca lub zatrudniający, który nie zapewni, żeby wyżej wymienione dokumenty były do dyspozycji w formie papierowej albo dostępne w formie elektronicznej, musi liczyć się z pieniężną karą administracyjną. Brak dokumentacji płacowej jest surowo karany karami pieniężnymi w wysokości aż do 20 000 euro, a w przypadku ponownego naruszenia aż do 50 000 euro za każdego pracownika.

   

  Źródło:

  https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_20.0/strona-domowa

   

  Aktualności

  Zapisz się do NEWSLETTERA