1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Wzrost wynagrodzenia minimalnego w...

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w Polsce w 2022 roku

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku. 

Wynagrodzenie minimalne w Polsce w 2022 roku wyniesie:

  • 3010 zł brutto dla umów o pracę,
  • 19,70 zł brutto/godzinę pracy w przypadku umów cywilnoprawnych.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/premier/rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2022-r