Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Zakazy dla ciężarówek obowiązujące...

Zakazy dla ciężarówek obowiązujące od 1 lipca

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2023 obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jakie zakazy wprowadzono? Kogo i gdzie dotyczą?

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wprowadzono zmiany.

Pierwsza z nich dotyczy zakazu wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych przez kierujących pojazdem kategorii N2 lub N3.

Kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3 zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze.

Rozbierając powyższy zapis na czynniki pierwsze zakaz dotyczy:

  • kierowców pojazdów kategorii N2 lub N3

kategoria pojazdu podana jest w dowodzie rejestracyjnym w polu „J”

kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t

kategoria N3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t

  • zakaz obowiązuje na autostradach i drogach ekspresowych o wyłącznie 2 pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu

Wyjątki od zakazu wyprzedzania:

  • zakaz nie obowiązuje jeśli wyprzedzany pojazd „porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze”

niestety przepisy nie precyzują ile wynosi dokładnie „prędkość znacznie mniejsza od dopuszczalnej.” Kwestia ta zapewne będzie dyskusyjna podczas kontroli drogowej z uwagi na dowolność interpretacyjną. Nieoficjalnie słyszy się o różnicy prędkości pomiędzy pojazdami 10 km/h.

  • zakazu nie stosuje się również do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

Za złamanie zakazu wyprzedzania kierujący zostanie ukarany mandatem karnym w wysokości 1.000 zł. Natomiast w przypadku popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu 2 lat mandat będzie wynosił 2.000 zł.

 

Zakazy wyprzedzania to nie jedyny przepis, który wszedł w życie od 1 lipca.

Wprowadzono nakaz korzystania wyłącznie z 2 pasów ruchu znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni, w przypadku gdy droga ekspresowa lub autostrada posiada 3 lub więcej pasów ruchu w jednym kierunku.

Kierujący pojazdem kategorii N2 lub N3 lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku jest obowiązany korzystać wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni.

Złamanie powyższego zakazu zagrożone jest grzywną w wysokości 500 zł.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA