Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Zaległy urlop za 2021...

Zaległy urlop za 2021 rok należy odebrać lub najpóźniej rozpocząć 30 września 2022

Przypominamy, że do 30 września 2022 należy udzielić pracownikowi zaległego urlopu za 2021 rok.

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy:

„Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.”

Ostatecznym terminem udzielenia urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w 2021 r. jest więc 30 września 2022 r. Wystarczy, że zaległy urlop rozpocznie się najpóźniej w dniu 30 września.

Przypomnijmy, że od dnia 16 maja 2022 na terenie Polski obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego w związku z koronawirusem.

Zgodnie z art. 15gc ustawy covidowej:

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.”

Pracodawcom, którzy nie dopełnią obowiązku i nie dopilnują, aby pracownik odebrał zaległy urlop, grożą kary grzywny w wysokości od tysiąca do nawet 30 tys. zł.

Trzeba również pamiętać, że pracownik musi wykorzystać zaległy urlop w naturze, nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu, ani zrzeczenia się prawa do urlopu.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA