Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Zasady wjazdu do Niemiec...

Zasady wjazdu do Niemiec w związku z pandemią COVID-19

Od 13 maja obowiązuje w Niemczech nowe rozporządzenie regulujące obowiązki, które należy spełnić podczas przekraczania granicy.

Aktualny podział krajów na obszary ryzyka, obszary o wysokiej zachorowalności oraz obszary z mutacją wirusa znajdują się na stronie Instytutu Roberta Kocha na stronie: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Wg wykazu na dzień 09.07.2021 wśród krajów z wariantami wirusa nie ma żadnego kraju europejskiego. Przed każdym wjazdem do Niemiec zalecamy, aby sprawdzać aktualną klasyfikację!

Poniżej opisano zasady wjazdu dla personelu transportu drogowego

  1. Osoby wjeżdżające do Niemiec z obszarów ryzyka

Obowiązek rejestracji i samoizolacji:

Personel transportowy jest zwolniony z obowiązku rejestracji i samoizolacji, jeśli przestrzegane są odpowiednie zasady BHP.

Obowiązek przedstawienia dowodu:

Personel transportowy jest zwolniony z obowiązku przedstawienia jakiegokolwiek dowodu potwierdzającego stan zdrowia.

  1. Osoby wjeżdżające do Niemiec z obszarów o wysokiej zachorowalności

Obowiązek rejestracji i samoizolacji:

Personel transportowy jest zwolniony z obowiązku rejestracji i samoizolacji, jeśli przestrzegane są odpowiednie zasady BHP.

Obowiązek przedstawienia dowodu:

Personel transportowy jest zobowiązany do przedstawienia dowodu wskazującego na stan zdrowia, jeżeli pobyt w obszarze o wysokiej zachorowalności lub w Republice Federalnej Niemiec przekroczył 72 godziny.

Jako dowód stanu zdrowia można przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19, świadectwa ozdrowienia lub świadectwo szczepień.

  1. Osoby wjeżdżające do Niemiec z obszarów wariantu wirusa

Obowiązek rejestracji i samoizolacji:

Osoby zatrudnione w sektorze transportu, które przebywały na obszarze występowania wariantów wirusa dłużej niż 72 godziny lub które będą przebywać w Republice Federalnej Niemiec dłużej niż 72 godziny, podlegają obowiązkowi rejestracji na stronie https://www.einreiseanmeldung.de/#/ i samoizolacji.

Obowiązek przedstawienia testu przy wjeździe do Niemiec:

Każda osoba wjeżdżająca do Niemiec z obszarów z wariantami wirusa musi przedstawić negatywny wynik testu*. Nie wystarczy przedstawienie świadectwa ozdrowienia lub świadectwa szczepienia.

*Warunki dla testów

Testy antygenowe nie mogą być starsze niż 48 godzin podczas wjazdu do Niemiec. W przypadku wjazdu z obszaru wariantu wirusa okres ten skraca się do 24 godzin. Testy PCR nie mogą być starsze niż 72 godziny podczas wjazdu do Niemiec.

 

Źródło:

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_coronaeinreisev/englisch_coronaeinreisev.html

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA