Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Zatrzymanie prawa jazdy za...

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę bez karty kierowcy lub manipulacje w tachografie

Przypominamy o obowiązujących od 1 stycznia 2022 zmianach w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Do 2022 roku zatrzymanie prawa jazdy następowało najczęściej:

  • za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości,
  • za przekroczenie liczby 24 punktów,
  • za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Od 1 stycznia 2022 policjant ma prawo (oprócz nałożenia kary pieniężnej) na 3 miesiące zatrzymać prawo jazdy w przypadku ujawnienia podczas kontroli drogowej, że kierowca wykonujący bieżący dzienny czas prowadzenia pojazdu kierował pojazdem wyposażonym w tachograf:

  • wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi,
  • używając cudzej karty kierowcy, używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, używając cudzej wykresówki, używając jednocześnie kilku wykresówek,
  • korzystając z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf,
  • jeżeli tachograf został odłączony.

Mówią o tym przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub umowy AETR. 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/gitd/tachograf-ingerencja

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA