Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Zatrzymanie prawa jazdy za...

Zatrzymanie prawa jazdy za manipulacje w tachografie

10 grudnia Prezydent podpisał zmianę ustawy Prawo o ruchu drogowym. Większość zmian zacznie obowiązywać już z dniem 1 stycznia 2022.

Zmiany wprowadzone do tej ustawy, przewidują m.in. że policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia podczas kontroli drogowej, że kierowca wykonujący przewóz drogowy, podczas bieżącego dziennego czasu prowadzenia pojazdu wykonywał ten przewóz pojazdem wyposażonym w tachograf:

  • wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi,
  • używając cudzej karty kierowcy,
  • używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy,
  • używając cudzej wykresówki,
  • używając jednocześnie kilku wykresówek
  • a także w przypadku korzystania z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf oraz w sytuacji, gdy tachograf został odłączony.

Ustawa wprowadza również zmiany do Kodeksu wykroczeń. Zmiany przewidują podniesienie wysokości grzywien do 30 tys. zł w odniesieniu do niektórych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Ponadto, w odniesieniu do niektórych kategorii wykroczeń podniesiono także dolne granice grzywny (np. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie zagrożone grzywną nie niższą niż 2500 zł).

Ustawa, co do zasady wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem wskazanych w art. 22 przepisów, które wejdą w życie w terminie późniejszym.

Źródło:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/prezydent-podpisal-dwie-ustawy,46652

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA