Od 01.06.2019 uległy zmianie stawki płacy minimalnej we Francji.

Nowe stawki dla przewozu drogowego towarów:

  • dla kierowców kat. 118 M (kierowcy sam. o DMC do 3,5 t) – 10,10 euro
  • dla kierowców kat. 150 M (kierowcy sam. ciężarowych) – 10,39 euro.

nowe stawki minimalne