Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

4 stycznia Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców.

Najważniejsze zmiany:

– zlikwidowano wymóg posiadania przez cudzoziemca miejsca zamieszkania w Polsce;

– wprowadzono wymóg otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne;

– wprowadzono rozwiązania przyspieszające uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, a także ułatwiających uzyskanie zezwolenia na pracę dla tych cudzoziemców;

– wydłużono do 24 miesięcy możliwość powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

– wprowadzono zmiany upraszczające prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz związanych z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Źródło:

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-styczniu-2021-r,47352

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA