Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Zmiany z Pakietu Mobilności...

Zmiany z Pakietu Mobilności obowiązujące od 21 lutego

Od 21 lutego wchodzą w życie kolejne zmiany z Pakietu Mobilności. Do najważniejszych należą powrót pojazdu do bazy raz na 8 tygodni oraz tzw. zamrożenie kabotażu.

Pierwszą zmianą obowiązującą od 21 lutego jest obowiązkowy powrót pojazdu co 8 tygodni do bazy w państwie członkowskim siedziby przewoźnika. Nowy przepis brzmi:

przedsiębiorca musi w danym państwie członkowskim siedziby organizować przewozy flotą pojazdów w taki sposób, aby pojazdy, którymi dysponuje przedsiębiorca i które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, wracały do jednej z baz eksploatacyjnych w tym państwie członkowskim nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od jego opuszczenia.

 

Druga ważna zmiana obowiązująca od 21 lutego dotyczy zasad wykonywania kabotażu. Niezmienne zostają zasady dotychczasowe (tj. możliwość wykonania jednego kabotażu w ciągu 3 dni od wjazdu do danego kraju na pusto lub w przypadku wykonania przewozu międzynarodowego – wykonanie 3 przewozów kabotażowych w ciągu 7 dni). Do tych zasad dodano kolejną, która brzmi:

przewoźnicy nie mogą wykonywać przewozów kabotażowych tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego samego pojazdu w tym samym państwie członkowskim przez cztery dni od zakończenia przewozu kabotażowego w tym państwie członkowskim.

Poniżej można pobrać ulotkę BAG wraz z roboczym tłumaczeniem na j. polski zmian dotyczących zamrożenia kabotażu.

Ulotka BAG kabotaż – j. niemiecki

Ulotka BAG kabotaż – tłumaczenie j. polski

Ponadto przewoźnik jest zobowiązany przedstawić wyraźny dowód potwierdzający wykonanie poprzedniego przewozu międzynarodowego oraz każdego kolejnego przewozu kabotażowego. W przypadku gdy pojazd znajdował się na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego w okresie czterech dni poprzedzających przewóz międzynarodowy, przewoźnik przedstawia również wyraźne dowody potwierdzające wszystkie przewozy wykonane w tym okresie.

Dowody wykonania przewozów okazuje się w postaci listów przewozowych i przedstawia się lub przesyła na żądanie upoważnionemu funkcjonariuszowi służb kontrolnych w czasie trwania kontroli drogowej.

Listy przewozowe mogą być okazane w formie elektronicznej np. w postaci elektronicznego listu przewozowego e-CMR. Podczas kontroli drogowej kierowca może nawiązać kontakt z główną siedzibą przedsiębiorstwa, zarządzającym transportem lub inną osobą lub podmiotem w celu przedstawienia wszelkich dowodów i listów przewozowych przed zakończeniem kontroli drogowej.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA