Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Aktualności
 3. Zmiany z Pakietu Mobilności...

Zmiany z Pakietu Mobilności obowiązujące od lutego 2022

W artykule Zmiany w 2022 roku (https://transexpert.pl/zmiany-w-2022-roku/) pisaliśmy o przepisach, które wejdą w życie w przyszłym roku. W tym artykule opisano najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać już w lutym.
Zmiany obowiązujące od 2 lutego 2022

Zmiany w delegowaniu

Pełne wynagrodzenie minimalne adekwatne do kraju, w którym kierowcy wykonują pracę będzie obowiązywało kierowców wykonujących operacje kabotażowe oraz przewozy typu cross-trade (tzw. przerzuty z jednego państwa unijnego do drugiego, innego niż siedziba przewoźnika).

Nowy system zgłoszeniowy IMI (Internal Market Information)

Od 2 lutego jedynym portalem, za pomocą którego będą dokonywane zgłoszenia delegowania, będzie system IMI. Zgłoszenia delegowania powinny być wykonane najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania. Zgłoszenia będą zawierały następujące informacje

 • tożsamość przewoźnika – co najmniej w postaci numeru licencji wspólnotowej, w przypadku gdy ten numer jest dostępny;
 • dane kontaktowe zarządzającego transportem lub innej osoby wyznaczonej w państwie członkowskim siedziby do kontaktów z właściwymi organami przyjmującego państwa członkowskiego, w którym świadczone są usługi, oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień;
 • tożsamość, adres zamieszkania oraz numer prawa jazdy kierowcy;
 • data rozpoczęcia obowiązywania umowy o pracę kierowcy oraz właściwe dla niej prawo;
 • przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania;
 • numery rejestracyjne pojazdów silnikowych;
 • informacja, czy świadczone usługi transportowe stanowią przewóz rzeczy, przewóz osób, przewóz międzynarodowy czy przewóz kabotażowy;

Wpis kraju w tachografie po przekroczeniu granicy

  Od dnia 2 lutego 2022 r. kierowca na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego zobowiązany jest do wprowadzenia symbolu państwa, do którego wjechał (dane dotyczące przekroczenia granicy). Pierwszy postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu. W przypadku gdy przekraczanie granicy państwa członkowskiego odbywa się na promie lub w pociągu, kierowca wprowadza symbol państwa w porcie lub na stacji przybycia. Nowy obowiązek nie będzie dotyczył tachografów inteligentnych, które automatycznie rejestrują lokalizację pojazdu.

   

  zmiany obowiązujące od 21 lutego 2022

  Nowe zasady wykonywania kabotażu

  Wprowadzona zostanie zasada cooling off, polegająca na 4-dniowym zakazie wykonania kolejnych operacji kabotażowych po wykonaniu kabotażu tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego samego pojazdu, w tym samym państwie członkowskim.

  Nakaz powrotu pojazdu co 8 tygodni do bazy w państwie członkowskim siedziby przewoźnika

  Przedsiębiorstwo powinno organizować przewozy, aby pojazdy, którymi dysponuje przedsiębiorca i które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, wracały do jednej z baz eksploatacyjnych w tym państwie członkowskim nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od jego opuszczenia.

  Są to zmiany wprowadzone w tzw. Pakiecie Mobilności. Pełna treść Pakietu Mobilności do pobrania poniżej:

  Pakiet Mobilności

   

  Aktualności

  Zapisz się do NEWSLETTERA