Z przyjemnością informujemy, że firma Trans Expert została dodana w państwowej bazie Głównego Urzędu Miar jako CERTYFIKOWANY PODMIOT SZKOLĄCY w zakresie instalacji i kalibracji tachografów cyfrowych.

Będziemy mieli przyjemność szkolić i podnosić umiejętności techników warsztatu zajmujących się instalacją, kalibracją oraz obsługą tachografów cyfrowych w specjalizowanych warsztatach.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą o tachografach:

– osoba chcąca uzyskać uprawnienia do instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów musi odbyć szkolenie podstawowe, by przystąpić do egzaminu państwowego,

– technik warsztatu wykonujący instalację lub kalibrację tachografu musi odbyć szkolenie okresowe co 4 lata.