Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Zwrot opłat drogowych (Maut)...

Zwrot opłat drogowych (Maut) w Niemczech po wyroku TSUE z 28.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

We współpracy z kancelarią TLS Lawyers przedstawiamy informacje w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 października 2020 roku, dotyczącego opłat drogowych w Niemczech (Maut). Przeprowadziliśmy analizę stanu prawnego i przygotowaliśmy informację z odpowiedziami na najważniejsze pytania. Więcej informacji na stronie:

https://tsllawyers.eu/zwrot-oplat-drogowych-maut-w-niemczech-po-wyroku-tsue-z-28-10-2020-r-czy-mozna-dochodzic-zwrotu-oplat-i-za-jaki-okres/

Za najbardziej istotne dla przewoźników uznajemy informacje, które podczas konsultacji telefonicznej w dniu 5 listopada 2020 roku,  przekazała nam jednostka Bundesamt für Güterverkehr (BAG) odpowiedzialna za opłaty drogowe. Zgodnie z naszymi ustaleniami, rekomendujemy i oferujemy naszym Klientom złożenie pism do BAG, w celu zabezpieczenia ich interesów na przyszłość. Pisma te nie maja jednak charakteru wniosku o zwrot opłaty. Te będzie można złożyć, gdy zakończy się sprawa rozpatrywana obecnie przez Wyższy Sąd Administracyjny w Munster i na podstawie ostatecznego wyroku zostaną ustanowione odpowiednie procedury. Pragniemy zwrócić uwagę, że od orzeczenia Wyższego Sądu Administracyjnego w Münster będzie jeszcze przysługiwała skarga kasacyjna do Bundesverwaltungsgericht (Federalnego Sądu Administracyjnego).

W naszej ocenie proponowane rozwiązanie jest odpowiednie do aktualnego stanu prawnego i najmniej obciążające finansowo przewoźników, w tej niepewnej sprawie. Naszym klientom, oferujemy sporządzenie i złożenie pisma do BAG, w celu przerwania okresu przedawnienia roszczeń o zwrot nadpłaconego Maut, za wynagrodzeniem w wysokości 100,00 EUR netto. Aby ubiegać się o zwrot od roku 2017 najbezpieczniej jest złożyć pismo do końca roku 2020. Ofertę odnośnie dalszych działań w tej sprawie przedstawimy w czasie późniejszym.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:

e-mail: maut@tsllawyers.eu z dopiskiem „partner Trans Expert”

 

                   

Joanna Arendalska                                    Svitlana Strachowicz

Kontakt: +48 502 637 219                          Kontakt: +48 518 643 179

 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA