×

Uwaga

Funkcje poczty zostały wyłączone i w związku z tym wiadomość nie zostanie wysłana.

Przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety dla firm transportowych - zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty:

 • Analiza naruszeń 561/AETRtak

  Kontrolujemy czas pracy kierowców pod kątem przestrzegania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz Umowy AETR. Docelowo klient otrzymuje graficzną wizualizacje czynności kierowcy wraz z szczegółowo opisanymi wszelkimi naruszeniami łącznie z symulacją wysokości kar.

  Opisy naruszeńtak

  Przygotowany przez nas opis zawiera informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz sposób ich eliminacji w przyszłości. Pomagamy kierowcom w opisaniu wykroczeń, których kierowca nie mógł przewidzieć na podstawie art. 12 Rozporządzenia ( WE) nr 561/2006. Celem opisów jest zminimalizowanie kar nakładanych przez ITD podczas kontroli.

  Rozliczanie, ewidencja czasu pracy kierowcówtak

  Ewidencja przygotowywana jest w oparciu o obowiązujące akty prawne, takie jak Ustawa o Czasie Pracy Kierowców, Kodeks Pracy, interpretacje NSA i PIP. Zgodnie z art. 25 UoCPK przygotowywana przez nas ewidencja czasu pracy kierowców obejmuje ilość planowanych i realnie przepracowanych godzin, nadgodziny, pracę w godzinach nocnych, dyżury, urlopy, chorobowe, dni…

  Dobór systemu czasu pracytak

  Doradzamy w wyborze optymalnego dla przedsiębiorstwa systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego, pory i godzin nocnych. Odpowiednio dobrany system czasu pracy ma na celu ograniczenie przestojów, nadgodzin, dyżurów, godzin nocnych kierowców.

  Doradztwotak

  Wsparcie techniczne i doradcze dla firma transportowych w szczególności dla Osób zarządzających transportem, kierowców oraz przewoźników w przewozie osób i rzeczy. Słuszność nałożonych kar przez służby kontrolne w kraju jak i za granicą, interpretacja przepisów obowiązujących w transporcie krajowym i międzynarodowym. Szybka analiza zaistniałego wykroczenia podczas kontroli na drodze

  Kontrola ciągłości kilometrówtak

  Dostęp do systemu kontroli terminów etacho.net. Wykaz w braku w kilometrów oraz zestawienie brakujących wykresówek, podpowiemy co zrobić w przypadku braku nieudokumentowanych kilometrów i jak uzupełnić brakujące dokumenty.

  Kontrola terminówtak

  Dostęp do systemu kontroli terminów etacho.net. Wykaz w braku w kilometrów oraz zestawienie brakujących wykresówek, podpowiemy co zrobić w przypadku braku nieudokumentowanych kilometrów i jak uzupełnić brakujące dokumenty.

  Regulamin Czasu Pracytak

  Dobór najodpowiedniejszego okresu rozliczeniowego oraz systemu czasu pracy. Ustalenie godzin nocnych. Dobór odpowiednich warunków wynagradzania pracowników oraz stworzenie regulaminu pracy.

  Odwołaniatak

  Piszemy odwołania np: od przeciążeń na osie i DMC, od kar za opłaty ViaToll, od kar za brak licencji, zezwoleń, od kar za brak wykresówek, brak kilometrów itp., jazdy bez karty, naruszeń czasu pracy kierowców, kar nałożonych podczas kontroli w firmie i na drodze, i wiele innych...

  Szkolenia kierowcówtak

  Szkolenia z czasu pracy kierowców dostosowane do warunków panujących w firmie na podstawie przeprowadzonych rozliczeń, prowadzimy również szkolenia na symulatorach z obsługi tachografów cyfrowych (jedno szkolenie na rok)

  Audyt przedkontrolnytak

  Prowadzimy audyty przed kontrolą w firmie. Audyt jest to analiza wewnętrzna dokumentów w firmie w celu stwierdzenia nieprawidłowości z obowiązującym stanem prawnym oraz w celu uzupełnieniu ich braków a w przyszłości przygotowaniem się do kontroli w firmie.

  Reprezentacja podczas kontrolitak

  Prowadzimy audyty przed kontrolą w firmie. Podczas samej kontroli nasi pracownicy są w kontrolowanej firmie w celu reprezentowania przewoźnika przed kontrolującym inspektorem.

  Archiwizacja Raportówtak

  ...

  Rozliczanie kosztów podróży służbowej (delegacji)nie

  Wyliczamy koszty z tytułu wykonanej podróży służbowej kierowców. Wysokość należności z tytułu diet oraz ryczałtów za noclegi rozliczane są na podstawie przepisów o podróżach służbowych.

  Szkolenia BHPnie

  Oferujemy szkolenia BHP w zakresie: szkolenie wstępne /ogólne BHP, Szkolenie stanowiskowe, szkolenie okresowe dla pracowników, szkolenie okresowe dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami. Przygotowujemy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, wykonujemy kontrolę warunków BHP oraz spożądzimy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

  Prowadzenie dokumentacji kadrowejnie

  Prowadzenie teczek osobowych, wystawianie potrzebnych umów, wniosków, skierowań, zaświadczeń, kontrola terminów, uprawnień kierowców, nagany, upomnienia za wykroczenia kierowców...

  Szkolenie okresowe dla Pracodawcównie

  Szkolenie okresowe dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami, 16 godzin. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, w tym dotyczące: - obowiązków pracodawcy w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp. - ochrony pracy kobiet i młodocianych, nadzoru i kontroli warunków pracy, profilaktyczna opieka zdrowotna , badania lekarskie - przydzielanie i stosowanie…

  Polisa OC Zawodowenie

  ...
 • Analiza naruszeń 561/AETRtak

  Kontrolujemy czas pracy kierowców pod kątem przestrzegania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz Umowy AETR. Docelowo klient otrzymuje graficzną wizualizacje czynności kierowcy wraz z szczegółowo opisanymi wszelkimi naruszeniami łącznie z symulacją wysokości kar.

  Opisy naruszeńtak

  Przygotowany przez nas opis zawiera informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz sposób ich eliminacji w przyszłości. Pomagamy kierowcom w opisaniu wykroczeń, których kierowca nie mógł przewidzieć na podstawie art. 12 Rozporządzenia ( WE) nr 561/2006. Celem opisów jest zminimalizowanie kar nakładanych przez ITD podczas kontroli.

  Rozliczanie, ewidencja czasu pracy kierowcówtak

  Ewidencja przygotowywana jest w oparciu o obowiązujące akty prawne, takie jak Ustawa o Czasie Pracy Kierowców, Kodeks Pracy, interpretacje NSA i PIP. Zgodnie z art. 25 UoCPK przygotowywana przez nas ewidencja czasu pracy kierowców obejmuje ilość planowanych i realnie przepracowanych godzin, nadgodziny, pracę w godzinach nocnych, dyżury, urlopy, chorobowe, dni…

  Dobór systemu czasu pracytak

  Doradzamy w wyborze optymalnego dla przedsiębiorstwa systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego, pory i godzin nocnych. Odpowiednio dobrany system czasu pracy ma na celu ograniczenie przestojów, nadgodzin, dyżurów, godzin nocnych kierowców.

  Doradztwotak

  Wsparcie techniczne i doradcze dla firma transportowych w szczególności dla Osób zarządzających transportem, kierowców oraz przewoźników w przewozie osób i rzeczy. Słuszność nałożonych kar przez służby kontrolne w kraju jak i za granicą, interpretacja przepisów obowiązujących w transporcie krajowym i międzynarodowym. Szybka analiza zaistniałego wykroczenia podczas kontroli na drodze

  Kontrola ciągłości kilometrówtak

  Dostęp do systemu kontroli terminów etacho.net. Wykaz w braku w kilometrów oraz zestawienie brakujących wykresówek, podpowiemy co zrobić w przypadku braku nieudokumentowanych kilometrów i jak uzupełnić brakujące dokumenty.

  Kontrola terminówtak

  Dostęp do systemu kontroli terminów etacho.net. Wykaz w braku w kilometrów oraz zestawienie brakujących wykresówek, podpowiemy co zrobić w przypadku braku nieudokumentowanych kilometrów i jak uzupełnić brakujące dokumenty.

  Regulamin Czasu Pracytak

  Dobór najodpowiedniejszego okresu rozliczeniowego oraz systemu czasu pracy. Ustalenie godzin nocnych. Dobór odpowiednich warunków wynagradzania pracowników oraz stworzenie regulaminu pracy.

  Odwołanianie

  Piszemy odwołania np: od przeciążeń na osie i DMC, od kar za opłaty ViaToll, od kar za brak licencji, zezwoleń, od kar za brak wykresówek, brak kilometrów itp., jazdy bez karty, naruszeń czasu pracy kierowców, kar nałożonych podczas kontroli w firmie i na drodze, i wiele innych...

  Szkolenia kierowcównie

  Szkolenia z czasu pracy kierowców dostosowane do warunków panujących w firmie na podstawie przeprowadzonych rozliczeń, prowadzimy również szkolenia na symulatorach z obsługi tachografów cyfrowych (jedno szkolenie na rok)

  Audyt przedkontrolnynie

  Prowadzimy audyty przed kontrolą w firmie. Audyt jest to analiza wewnętrzna dokumentów w firmie w celu stwierdzenia nieprawidłowości z obowiązującym stanem prawnym oraz w celu uzupełnieniu ich braków a w przyszłości przygotowaniem się do kontroli w firmie.

  Reprezentacja podczas kontrolinie

  Prowadzimy audyty przed kontrolą w firmie. Podczas samej kontroli nasi pracownicy są w kontrolowanej firmie w celu reprezentowania przewoźnika przed kontrolującym inspektorem.

  Archiwizacja Raportównie

  ...

  Rozliczanie kosztów podróży służbowej (delegacji)nie

  Wyliczamy koszty z tytułu wykonanej podróży służbowej kierowców. Wysokość należności z tytułu diet oraz ryczałtów za noclegi rozliczane są na podstawie przepisów o podróżach służbowych.

  Szkolenia BHPnie

  Oferujemy szkolenia BHP w zakresie: szkolenie wstępne /ogólne BHP, Szkolenie stanowiskowe, szkolenie okresowe dla pracowników, szkolenie okresowe dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami. Przygotowujemy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, wykonujemy kontrolę warunków BHP oraz spożądzimy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

  Prowadzenie dokumentacji kadrowejnie

  Prowadzenie teczek osobowych, wystawianie potrzebnych umów, wniosków, skierowań, zaświadczeń, kontrola terminów, uprawnień kierowców, nagany, upomnienia za wykroczenia kierowców...

  Szkolenie okresowe dla Pracodawcównie

  Szkolenie okresowe dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami, 16 godzin. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, w tym dotyczące: - obowiązków pracodawcy w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp. - ochrony pracy kobiet i młodocianych, nadzoru i kontroli warunków pracy, profilaktyczna opieka zdrowotna , badania lekarskie - przydzielanie i stosowanie…

  Polisa OC Zawodowenie

  ...

Nasi Partnerzy:

 • KPSPM
 • ŁSPMiS
 • OZPTD
 • ZSMPDiS
 • Fundacja Akademia Transportu
 • etransport
 • Studio Kreacji Wizualnej ERKA
 • Infolab

Dlaczego warto wybrać Transexpert?

Dzięki współpracy z tak profesjonalną firmą jaką z pewnością jest TRANS EXPERT zrzucą Państwo z siebie wielki ciężar odpowiedzialności za rozliczanie czasu pracy kierowców ciężarowych, a kontrole w przedsiębiorstwie jak i na samej drodze przestaną być przykrym obowiązkiem związanym z prowadzeniem firmy transportowej, a staną się możliwością pokazania służbą kontrolującym, że nie tylko oni potrafią bezbłędnie wypełniać swoje zadania.