Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Wakacje od ZUS również...

Wakacje od ZUS również dla transportu

Rada Ministrów zatwierdziła nowe rozwiązanie, które jest korzystne dla osób prowadzących mikroprzedsiębiorstwa oraz pracujących na własny rachunek. Dotyczy ono tak zwanych wakacji od ZUS, czyli możliwości zwolnienia z obowiązku opłacania składek w dowolnie wybranym miesiącu każdego roku.

Nowe regulacje umożliwiają skorzystanie z nich jeszcze w bieżącym roku. Przepisy te zaczną obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po czterech miesiącach od ich publikacji w Dzienniku Ustaw. Możliwość zwolnienia z opłat składkowych będzie dotyczyć jednego, wybranego miesiąca każdego roku. Z tej opcji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe za siebie oraz nie więcej niż dziewięciu innych osób. Dodatkowo, roczne dochody takiego przedsiębiorstwa nie mogą przekraczać dwóch milionów euro.

Kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na tak zwane wakacje od ZUS, opłaty ubezpieczeniowe będą pokrywane z budżetu krajowego. Premier Donald Tusk podczas konferencji dla prasy przedstawił procedurę, dzięki której przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wspomniane wakacje od ZUS: Będzie można korzystać z tzw. urlopu dla przedsiębiorców na podstawie wniosku wysłanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie trzeba czekać na decyzję administracyjne- nikt nie będzie podejmował żadnej decyzji za przedsiębiorcę. Wystanie bardzo prostego wniosku drogą elektroniczną będzie oznaczało automatycznie taką decyzję”.

Najważniejsze zmiany:

  • Przedsiębiorcy opłacający składki ubezpieczeniowe za siebie i do dziewięciu innych osób, których roczne przychody nie przekraczają 2 milionów euro, będą mieli możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, a także na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  • Ulga dotyczy zwolnienia z opłacania składek za jeden, wybrany przez przedsiębiorcę, miesiąc w każdym roku kalendarzowym. W okresie korzystania z ulgi, opłaty na ubezpieczenia społeczne będą finansowane z budżetu państwa, co oznacza, że w przyszłości nie wpłynie to na obniżenie świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
  • W trakcie tzw. wakacji od ZUS, właściciele firm mogą kontynuować swoją działalność gospodarczą, generować przychody oraz wystawiać faktury.
  • Skorzystanie z tej ulgi przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Źródło: gov.pl

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA