Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Aktualności
 3. UWAGA: Opłata środowiskowa za...

UWAGA: Opłata środowiskowa za rok 2023.

Jeśli prowadzisz działalność mającą wpływ na środowisko (czyli korzystasz ze środowiska), to corocznie składasz sprawozdania i wnosisz opłaty.

Z końcem marca kończy się termin na obliczenie i opłacenie opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2023. Konieczne jest złożenie wykazu zawierającego dane, które posłużyły do określenia wysokości tej opłaty, a także jej uregulowania w przypadku, gdy przekracza ona 800 zł. Jeśli roczna kwota opłaty za każdy rodzaj korzystania ze środowiska wynosi mniej niż 100 zł, podmiot nie musi jej opłacać, ale powinien zachować wykaz w celach dowodowych. Jeżeli roczna opłata nie przekracza 800 zł, podmiot również nie jest zobowiązany do jej uiszczenia, ale musi dostarczyć wykaz.

Kto płaci opłatę środowiskową ?

Obowiązkowi opłaty środowiskowej podlegają przedsiębiorcy, których działalność obejmuje:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na przykład:
  • z kotłowni
  • z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, wędzenie
  • ze spalania paliw w silnikach spalinowych
  • z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw)
  • z chowu lub hodowli drobiu
 • emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień
 • składowanie odpadów.

Złożyć wykaz i zapłacić należne opłaty na należy do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Lista Urzędów Marszałkowskich Województw w Polsce

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024

UWAGA: W ostatnim okresie zauważamy zwiększoną aktywność urzędów marszałkowskich w tej kwestii. Przedsiębiorcy transportowi otrzymują wezwania do dostarczenia potwierdzenia uregulowania opłat za ostatnie 4 lata oraz przedstawienia wykazu danych, które posłużyły do obliczenia wysokości tych opłat publicznych.

 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA