Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Kara za brak zjazdu...

Kara za brak zjazdu kierowcy co 4 tygodnie

Mamy już drugi potwierdzony przypadek kontroli we Francji, podczas której przewoźnik musiał opłacić kwotę w wysokości 4.500 EUR tytułem kaucji za niespełnienie wymogu powrotu kierowcy na bazę raz na 4 tygodnie.

Przypominamy, że obowiązek zjazdu raz na 4 tygodnie obowiązuje od 2020 roku. Przepis został wprowadzony w rozporządzeniu (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 roku. Rozporządzenie wprowadziło dodatkowy art. 8a do rozporządzenia (WE) 561/2006.

art. 8 a otrzymał brzmienie:

„Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy, które jest zwyczajową bazą dla danego kierowcy i w którym rozpoczyna się jego tygodniowy okres odpoczynku, w państwie członkowskim siedziby pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowcy w każdym okresie czterech kolejnych tygodni, tak aby wykorzystali oni przynajmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku lub tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku. (…) Przedsiębiorstwo dokumentuje, w jaki sposób spełnia ten obowiązek, i przechowuje tę dokumentację w swoim lokalu oraz przedstawia ją na żądanie organów kontrolnych.”

Zgodnie z powyższym zapisem praca kierowców powinna być organizowana w taki sposób, aby kierowca raz na 4 tygodnie wrócił do centrum operacyjnego znajdującego się w kraju siedziby przewoźnika, zwyczajowej bazy dla danego kierowcy lub do miejsca zamieszkania kierowcy, na odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin. Na potrzeby kontroli należy sporządzić odpowiednią dokumentację, aby udowodnić, że obowiązek został spełniony (może to być na wydruk z GPS z podaniem czasu pobytu pod konkretnym adresem).

Czy obowiązek dotyczy kierowców busów?

Odpowiedź brzmi: i tak, i nie. Dlaczego?

Zapisy rozporządzenia (WE) 561/2006 zaczną obowiązywać kierowców pojazdów o DMC do 3,5 t dopiero od 1 lipca 2026 roku. Należy jednak pamiętać, że chociażby Niemcy w swoich wewnętrznych przepisach dotyczących czasu pracy i konieczności rejestrowania aktywności w tzw. kontrollbuchu, ustalili, że czas pracy kierowców pojazdów od DMC od 2,8 do 3,5 t regulują art. 4, 6 do 9 i 12 Rozporządzenia 561/2006. Tak więc art. 8a w Niemczech obowiązuje kierowców busów.

Wycinek z niemieckich przepisów:

Kierowców pojazdów służących do przewozu towarów, których masa całkowita pojazdu łącznie z przyczepą wynosi powyżej 2,8 t i nie więcej niż 3,5 t, obowiązuje czas prowadzenia pojazdu, przerwy w podróży i okresy odpoczynku zgodnie z art. 4, 6 do 9 i 12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA