Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

4 stycznia Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców. Najważniejsze zmiany: – zlikwidowano wymóg posiadania przez cudzoziemca miejsca zamieszkania w Polsce; – wprowadzono wymóg otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego Czytaj więcej…

Zmiany z Pakietu Mobilności obowiązujące od lutego 2022

W artykule Zmiany w 2022 roku (https://transexpert.pl/zmiany-w-2022-roku/) pisaliśmy o przepisach, które wejdą w życie w przyszłym roku. W tym artykule opisano najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać już w lutym. Zmiany obowiązujące od 2 lutego 2022 Zmiany w delegowaniu Pełne wynagrodzenie minimalne adekwatne do kraju, w którym kierowcy wykonują pracę będzie Czytaj więcej…

Testy na COVID-19 do samodzielnego wykonania

  Firma GRAPEVINE WORLD GMBH z Austrii stworzyła testy przeciw COVID-19 do samodzielnego wykonania, z możliwością uzyskania po badaniu elektronicznego certyfikatu potwierdzającego wynik testu. Są to testy antygenowe przeprowadzane samodzielnie przez użytkownika przy wsparciu aplikacji w telefonie. W celu wykonania badania należy zamówić zestawy testowe oraz podczas samego badania korzystać Czytaj więcej…

Pismo do przewoźników z Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Przekazujemy pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych skierowane do spedytorów i przewoźników międzynarodowych. Komunikat dotyczy zatrzymań i wyroków dla kierowców przewożących substancje zabronione. Departament konsularny zaleca, aby spedytorzy dokonywali dokładnej analizy przyjmowanych zleceń, a kierowcy dokonywali oględzin przewożonego towaru, byli obecni przy załadunku oraz unikali niestandardowych miejsc załadunku, nagłych zmian zleceniodawcy Czytaj więcej…

Ulga e-TOLL w podatku dochodowym za 2021 rok

Przypominamy o uldze e-TOLL w podatku dochodowym. Ulga jest związana z wydatkami na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL. Ulga polega na odliczeniu od dochodu: wydatków poniesionych na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego, opłat poniesionych z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo Czytaj więcej…

Testy przy wjeździe do Rumunii – Aktualizacja z dnia 20.12

Aktualizacja z dnia 20.12.2021 Od dnia 20.12.2021 osoby przybywające do Rumunii zobligowane są do wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego Formularul de Localizare a Pasagerilor (PLF) na stronie plf.gov.ro w ciągu 24h poprzedzających przekroczenie granicy. Źródło: https://www.gov.pl/web/rumunia/sytuacja-epidemiczna-w-rumunii-warunki-wjazdu-i-kwarantanny2 ———————————————————————————————————————————- Od 10 grudnia Rumunia wpisała Polskę na listę krajów o wysokim ryzyku epidemiologicznym (tzw. Czytaj więcej…

Przewozisz towary do Wielkiej Brytanii? Od 1 stycznia będziesz musiał posiadać konto w systemie GVMS

Od 1 stycznia 2022 r. przewożąc towary przez porty w Wielkiej Brytanii, które korzystają z GVMS, przewoźnicy muszą być zarejestrowani w systemie GVMS. Osoby, które jeszcze z niego nie korzystają powinny jak najszybciej zarejestrować się w systemie obsługi ruchu samochodów ciężarowych, aby przygotować się na nowe wymogi obowiązujące od 1 Czytaj więcej…