Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page

Rozliczanie Bydgoszcz

Rozliczanie czasu pracy kierowców Bydgoszcz

Rozliczanie czasu pracy kierowców to istotna kwestia dla kierowców zawodowych i firm transportowych. W transporcie, gdzie czas jest kluczowy, monitorowanie czasu pracy kierowców jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów.

Jednym z najważniejszych narzędzi w tym procesie jest tachograf, który pozwala na rejestrowanie czasu pracy kierowców oraz informacji dotyczących przewozów. Kierowcy muszą regularnie pobierać dane ze swoich tachografów, aby dostarczyć je do firm transportowych w celu rozliczenia okresowego.

Naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, takimi jak kary finansowe czy nawet zakaz wykonywania zawodu kierowcy. Dlatego też, zarówno kierowcy zawodowi, jak i firmy transportowe muszą prowadzić dokładną ewidencję czasu pracy kierowców i regularnie sprawdzać zgodność z przepisami.

Korzystanie z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców jest niezbędne w celu skutecznego monitorowania czasu pracy kierowców i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu można uniknąć nieporozumień i problemów w przypadku kontroli drogowych oraz utrzymać wysoki standard bezpieczeństwa w transporcie drogowym.

Jednym z ważnych aspektów w branży transportowej jest rozliczanie czasu pracy kierowców. Przewoźnik powinien dokładnie monitorować godziny pracy swoich pracowników. Raporty generowane przez system znacznie ułatwiają proces rozliczania czasu pracy kierowców.

 

Dlaczego tak ważne jest prawidłowe rozliczenie czasu pracy kierowcy?

Prawidłowe rozliczenie czasu pracy kierowcy jest niezwykle ważne z kilku powodów.

Po pierwsze, aby umożliwić odpowiednie ewidencjonowanie godzin przepracowanych przez kierowców w celu zapewnienia im uczciwego rozliczenia za ich wysiłek. Jest to istotne zarówno dla firmy, jak i dla kierowcy, ponieważ poprawne rozliczenia przyczyniają się do budowania zaufania i relacji partnerskich między obiema stronami. Ponadto, dokładna ewidencja czasu pracy kierowców jest niezbędna, aby spełnić wymagania inspekcji, takiej jak Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) czy Inspekcji Transportu Drogowego (ITD), które sprawdzają zgodność z przepisami prawa dotyczącymi czasu pracy kierowców.

Naruszenie ewidencji czasu pracy może skutkować karami finansowymi i sankcjami, które mogą znacznie obciążyć zarówno firmę transportową, jak i samych kierowców.

Ponadto, dokładna ewidencja czasu pracy jest również ważnym elementem wzmacniania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Gdyż umożliwia monitorowanie i kontrolę liczby przepracowanych godzin przez kierowców, co wpływa na ich wypoczynek i koncentrację na drodze. W związku z tym, przestrzeganie odpowiednich przepisów dotyczących czasu pracy jest niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania branży transportowej i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Prawidłowe rozliczenie czasu pracy kierowcy jest niezwykle ważne, ponieważ dotyczy to bezpieczeństwa zarówno kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. W przypadku kierowców zatrudnionych w sektorze transportu drogowego, obowiązuje ustawa o czasie pracy kierowców, która określa maksymalną ilość godzin pracy w ciągu tygodnia i wymogi dotyczące odpoczynku. W dodatku pozwala zapewnić, że kierowca nie jest przemęczony, co może prowadzić do błędów na drodze i wypadków.

 

Czas pracy kierowców – podstawy

Praca kierowców podlega ściśle określonym przepisom ustawy o czasie pracy kierowców. Zgodnie z tymi przepisami, kierowcy nie mogą pracować więcej niż 9 godzin dziennie i więcej niż 56 godzin w ciągu tygodnia. Istnieją jednak wyjątki od tych reguł, w przypadku wykonywania przewozu międzynarodowego lub w przypadku pracy w systemie dwuzmianowym. W obu przypadkach, konieczne jest dokładne rozliczanie czasu pracy, aby spełnić wymogi ustawowe. Osoby zarządzające transportem mają obowiązek monitorować i kontrolować czas pracy swoich kierowców. Aby uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych, powinny być prowadzone regularne ewidencje czasu pracy, a także dokonywane rozliczenia. Te dokumenty będą niezbędne w przypadku ewentualnej kontroli organów odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Obowiązujące przepisy dotyczące czasu pracy kierowców mają duże znaczenie dla poprawy jakości pracy oraz zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Dlatego ważne jest, aby zarówno kierowcy, jak i osoby zarządzające transportem, przestrzegali wszelkich obowiązków związanych z czasem pracy.

Jako firma zajmująca się doradztwem i szkoleniami dla kierowców, działamy na terenie terenie całej Polski.

 

Czas pracy kierowców – rozliczenia i ewidencje czasu pracy- oferta

Czas pracy kierowców jest jednym z kluczowych zagadnień dotyczących zarządzania transportem. Zarówno kierowcy, jak i osoby zarządzające transportem mają obowiązek prowadzić dokładną ewidencję czasu pracy.

Jesteśmy firmą specjalizującą się w rozliczaniu czasu pracy kierowców. W ramach naszej oferty proponujemy kompleksowe usługi związane rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz przygotowaniem firmy przed kontrolą z PIP i ITD.

Oferujemy profesjonalną pomoc w prowadzeniu ewidencji czasu pracy, a także wspieranie w rozliczaniu zatrudnianych przez przedsiębiorstwo kierowców m.in. z wyjeżdżonych godzin nocnych, delegacji zagranicznych czy też ze średniego dobowego czasu jazdy.

Pomagamy w prowadzeniu związanych z tym obowiązkiem dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę opartą na rzetelnej i aktualnej wiedzy z dziedziny transportu.

Nasza oferta obejmuje również szkolenia z zakresu przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, dzięki którym nasi klienci zyskują kompleksową wiedzę w tym zakresie. Jesteśmy przekonani, że nasze usługi pozwolą klientom skutecznie zarządzać czasem pracy swoich kierowców, jednocześnie spełniając wszystkie obowiązki wynikające z przepisów.

 

Jak rozliczać czas pracy kierowców?

Rozliczanie czasu pracy kierowców w transporcie drogowym jest kluczowym aspektem zarządzania flotą i spełniania przepisów prawa. W celu skutecznego monitorowania czasu pracy kierowców i spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa, stosuje się różne środki. Do najważniejszych należą

Karta Kierowcy: Karta kierowcy jest elektronicznym identyfikatorem, który umożliwia rejestrowanie czasu pracy kierowcy. Karty te zawierają informacje o czasie prowadzenia pojazdu, czasie odpoczynku, okresach przerw, a także informacje o wykonywanych operacjach transportowych.

Legalizacja Tachografu: Legalizacja tachografu jest procesem, w którym urządzenie to jest sprawdzane pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Legalizacja potwierdza, że tachograf jest odpowiednio skonfigurowany, kalibrowany i gotowy do rejestrowania czasu pracy kierowcy zgodnie z normami prawnymi.

Legalizacje Tachografów: Proces ten obejmuje legalizację wszystkich tachografów używanych w firmie przewozowej. Jest to ważne dla zapewnienia, że wszystkie pojazdy są zgodne z przepisami, co wpływa na bezpieczeństwo na drodze oraz zgodność z przepisami prawa.

 

Co wchodzi w skład usługi rozliczania czasu kierowcy?

Ewidencja czasu pracy kierowcy to proces dokładnego rejestrowania i monitorowania czasu, który kierowcy spędzają na różnych czynnościach związanych z prowadzeniem pojazdu i pracą z nim związaną, za pomocą danych z tachografu. Ewidencje czasu pracy kierowcy może prowadzić samodzielnie przedsiębiorca, jednak outsourcing monitorowania czasu pracy kierowców do firmy zewnętrznej może przynieść szereg korzyści. Specjalistyczna wiedza, zautomatyzowane systemy oraz redukcja obciążenia administracyjnego pozwalają unikać problemów związanych z przepisami i skoncentrować się na podstawowej działalności. To także sposób na zmniejszenie ryzyka prawno-finansowego oraz optymalizację procesów. Warto jednak zauważyć, że zarządzanie tym obszarem samo w sobie jest trudne i często bardziej efektywne, a także kosztowo opłacalne, może być powierzenie tej funkcji profesjonalnej firmie zewnętrznej. Dodatkowo za błędy w ewidencji, przedsiębiorca musi liczyć się z bolesnymi konsekwencjami. W takim przypadku, przedsiębiorca musi się liczyć z dotkliwymi karami finansowymi, a w razie rażących naruszeń nawet z utratą licencji transportowej.

 

Jakie czynności również wliczają się do czasu pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy nie obejmuje wyłącznie samego prowadzenia pojazdu. Wliczane są również różnorodne czynności, takie jak:

 • Zadania związane ze spedycją,
 • Codzienna obsługa pojazdu i przyczepy,
 • Wykonywanie niezbędnych formalności,
 • Załadunek, rozładunek oraz nadzór nad tymi czynnościami, nawet jeśli są one realizowane przez osoby trzecie,
 • Zabezpieczanie towaru,
 • Utrzymywanie pojazdu w czystości,
 • Udzielanie pomocy i nadzór nad osobami wsiadającymi i wysiadającymi,
 • Wykonywanie innych zadań w celu realizacji obowiązków służbowych lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu oraz ładunku.

Ważnym aspektem jest także uwzględnianie czasu, w którym kierowca pozostaje w gotowości na stanowisku pracy, szczególnie gdy oczekuje na załadunek lub rozładunek, a czas trwania tych czynności nie był znany przed rozpoczęciem pracy.

 

Czego nie należy wliczać do ewidencji czasu pracy kierowcy?

Nie są uwzględniani w ewidencji czasu pracy kierowcy ci, którzy są zatrudnieni na podstawie zadaniowego systemu czasu pracy lub otrzymują ryczałt za godziny nadliczbowe i pracę nocną.

W przypadku firm stosujących zadaniowy system czasu pracy, pracodawca musi prowadzić indywidualne karty ewidencji nieobecności, urlopów oraz delegacji dla każdego pracownika.

Dodatkowo, z czasu pracy kierowcy wyłącza się:

 • Okresy dyżuru, jeśli podczas nich kierowca nie wykonuje pracy,
 • Nieuzasadnione postoje w trakcie prowadzenia pojazdu,
 • Okresy nieprzerwanego odpoczynku dobowego,
 • Przerwy w pracy wynikające z zastosowania przerywanego systemu czasu pracy.

 

Jakie pojazdy nie podlegają przepisom o czasie pracy kierowcy w 2024?

Przepisy dotyczące czasu jazdy, obowiązkowych przerw i zasad odpoczynku nie dotyczą niektórych przewozów i mają związek z charakterem oraz celem przejazdu. Dla takiego wyłączenia nie jest istotna ani dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów, ani długość trasy, którą kierowca pokonuje.

Przepisom dotyczącym czasu pracy nie podlegają m.in pojazdy:

 • medyczne,
 • wojskowe,
 • zabytkowe,
 • wolnobieżne,
 • specjalistyczne,
 • wykonujące przewóz osób na trasach regularnych, jeśli poruszają się one do 50 km (np. autobusy),
 • nieprzekraczające dopuszczalnej masy całkowitej do 7,5 tony i wykorzystywane do niezarobkowego przewozu rzeczy,
 • po naprawie w serwisie, kontrolowane pod kątem dokonanej naprawy,
 • niezarejestrowane i bez zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
 • poruszające się tylko w obrębie terenu prywatnego, w przypadku, gdy nie wyjeżdżają na drogi publiczne.

W takich sytuacjach, jeśli w pojeździe zainstalowany jest tachograf, selektor tachografu musi być ustawiony w pozycji wyłączonej, aby czynności nie były brane pod uwagę przy analizie czasu pracy kierowcy.

 

Ewidencji pracy kierowców Bydgoszcz

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi związane z rozliczaniem czasu pracy kierowców pojazdów ciężarowych oraz busów do 3,5 tony. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostosowując się do aktualnych norm i regulacji w transporcie drogowym. Poniżej przedstawiamy zakres naszych usług:

1. Dobór Systemu Czasu Pracy i Przygotowanie Dokumentów:

 • Doradztwo w doborze najodpowiedniejszego okresu rozliczeniowego oraz systemu czasu pracy.
 • Ustalanie godzin nocnych oraz dobór warunków wynagradzania pracowników.
 • Tworzenie regulaminu pracy i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zatrudnienia kierowców.

2. Analiza i Opisy Naruszeń:

 • Wykonywanie na bieżąco raportów naruszeń kierowców zgodnie z przepisami Rozporządzenia 561/2006/WE lub AETR.
 • Pomoc w uświadamianiu kierowców o błędach popełnianych w czasie pracy.
 • Opis zaistniałych naruszeń z dostarczonych wykresówek oraz pomoc w opisaniu wydruków z tachografu cyfrowego.

3. Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców:

 • Przygotowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie UE do listy płac (ewidencja czasu pracy oraz wirtualne delegacje).
 • Rozliczanie płacy minimalnej na terenie UE, z uwzględnieniem przepisów pakietu mobilności od 2 lutego 2022 roku.
 • Wyliczanie kosztów podróży służbowej, zarówno dla krajowych delegacji, jak i diety dla właściciela.

4. Wsparcie Techniczne i Doradcze:

 • Telefon alarmowy czynny 24/7 w przypadku incydentów i kontroli drogowych.
 • Doradztwo w zakresie przepisów obowiązujących w transporcie krajowym, międzynarodowym oraz z zakresu pakietu mobilności.

5. Zgłoszenie Delegowania:

 • Zgłaszanie kierowców do systemu IMI i monitorowanie terminów kończących się zgłoszeń delegowania do krajów UE.
 • Zgłaszanie kierowców do systemu SIPSI i monitorowanie terminów kończących się zgłoszeń delegowania do Francji w systemie SIPSI.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i dołączenia do grona zadowolonych klientów. Posiadamy 15-letnie doświadczenie w branży transportowej, co pozwala nam być wiodącym graczem na rynku. Jako firma z bogatym doświadczeniem oferujemy profesjonalne podejście i wysoką jakość usług dostosowaną do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA