Obecnie każdy kto chce prowadzić działalność gospodarczą w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego, albo chce uzyskać licencję spedycyjną, musi posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Dodatkowo od 20 maja 2022 obowiązek posiadania licencji wspólnotowej zostanie rozszerzony na przedsiębiorstwa wykonujące międzynarodowe przewozy towarów pojazdami o DMC powyżej 2,5 t. Zmiany te zostają narzucone Pakietem Mobilności. Jednym z warunków otrzymania licencji jest posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.
Czym jest certyfikat?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych CPC potwierdza posiadanie wiedzy niezbędnej do wykonania działalności transportowej.

Jak można go uzyskać?

Aby uzyskać certyfikat CPC należy zdać egzamin państwowy. W Polsce jednostką odpowiedzialną za przeprowadzanie egzaminów jest Instytut Transportu Samochodowego z Warszawy. Egzaminy odbywają się w różnych miastach w Polsce. Terminy egzaminów można sprawdzić na stronie:

https://www.its.waw.pl/9859,pl,Plan-egzaminow.html

Jakie dokumenty należy złożyć?

Maksymalnie 14 dni przed planowaną datą egzaminu należy wysłać do ITS wnioski wraz z dowodem wniesienia opłaty. Opłaty za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych wynoszą:

500 zł – za egzamin

300 zł – za wydanie certyfikatu

Jeśli wniosek jest kompletny, to ITS poinformuje pisemnie o miejscu i terminie egzaminu.

Na czym polega egzamin?

Egzamin na certyfikat CPC nie jest prosty. Polega na pisemnym rozwiązaniu testu wiedzy z 8 obszernych działów (m.in. prawo cywilne, prawo handlowe, prawo socjalne, bezpieczeństwo ruchu drogowego) oraz pisemnego zadania egzaminacyjnego. Ogólnokrajowe statystyki mówią, że przy pierwszym podejściu do egzaminu za pierwszym razem zdaje go mniej niż 50 % uczestników.

Jak zdać egzamin?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów organizujemy 4-dniowe szkolenia stacjonarne w Bydgoszczy przygotowujące do zdania egzaminu. Całkowita cena kursu to 1.400 zł. W cenie kursu zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe
  • catering w każdym dniu szkolenia
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • wsparcie w zakresie wypełnienia wniosków podczas ubiegania się o wydanie licencji transportowej
We wrześniu organizujemy aż 3 szkolenia w Bydgoszczy w terminach:

termin I: 4 – 7 września

termin II: 11 – 14 września

termin III: 30 września – 3 października 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!!!
Możemy się pochwalić 75 % zdawalnością naszych kursantów przy pierwszym podejściu do egzaminu!!!