Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Aktualności
 3. Estonia – płaca minimalna

Estonia – płaca minimalna

Estonia jest kolejnym krajem, który wdrożył postanowienia dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów dotyczących delegowanych pracowników (2014/67/UE).

Przepisom o delegowaniu pracowników podlegają przewozy kabotażowe wykonywane na terytorium Estonii. Przedsiębiorstwo zagraniczne nie ma obowiązku posiadania przedstawiciela.

Pracodawca ma obowiązek rejestrowania swoich pracowników delegowanych do Estonii w Inspektoracie Pracy Estonii drogą elektroniczną , wysyłając e-mail na adres: posting@ti.ee z następującymi danymi:

 1. Imię i nazwisko pracodawcy, dowód osobisty lub firmowy (NIP), zakres działalności, miejsce zamieszkania / lokalizacja oraz dane o środkach komunikacji (telefon, e-mail itp.);
 2. Imię i nazwisko przedstawiciela lub osoby kontaktowej pracodawcy delegowanego pracownika oraz dane o jego środkach komunikacji;
 3. Liczba pracowników delegowanych do Estonii, ich nazwiska i osobiste numery identyfikacyjne (data urodzenia tylko w przypadku, gdy kod identyfikacyjny nie został wydany);
 4. Przypuszczalny czas trwania delegowania oraz datę rozpoczęcia i zakończenia delegowania;
 5. Nazwa usługodawcy i / lub wyłącznego właściciela, dla którego delegowany pracownik pracuje w Estonii, jego / jej identyfikator osobisty lub służbowy, zakres działalności, miejsce zamieszkania lub lokalizacja oraz dane o środkach komunikacji;
 6. Imię i nazwisko przedstawiciela lub osoby kontaktowej usługodawcy i / lub wyłącznego właściciela, dla którego oddelegowany pracownik pracuje w Estonii, oraz dane dotyczące środków komunikacji;
 7. Praca, którą pracownik wykonuje lub będzie wykonywać w Estonii oraz adres miejsca, w którym praca jest / będzie wykonywana.

Pracodawca oddelegowanego pracownika przekazuje Inspekcji Pracy dane, o których mowa powyżej, pocztą elektroniczną zanim delegowany pracownik rozpocznie wykonywanie pracy w Estonii.

Na żądanie Inspekcji Pracy pracodawca pracownika delegowanego jest obowiązany niezwłocznie dostarczyć do Inspekcji Pracy następujące dokumenty:

 • umowa o pracę
 • harmonogram zatrudnienia (ewidencje czasu pracy)
 • oświadczenie potwierdzające wypłatę wynagrodzenia lub
 • każdy inny dokument potwierdzający przestrzeganie warunków zatrudnienia pracownika delegowanego

Inspekcja pracy jest uprawniona do żądania takich dokumentów przez okres do 7 lat po zakończeniu okresu delegowania pracownika.

Maksymalna wysokość kary pieniężnej za niedostarczenie ww. dokumentów wynosi 9 600 euro.

Źródło:

https://www.ti.ee/en/foreign-worker/registration-posted-workers

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA