Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Karta przedsiębiorstwa

Karta przedsiębiorstwa

Karta przedsiębiorstwa do tachografu, znana również jako karta przedsiębiorcy, jest kartą identyfikacyjną wykorzystywaną w systemie tachografów cyfrowych. Tachograf jest urządzeniem stosowanym w pojazdach użytkowych, takich jak ciężarówki i autobusy, w celu monitorowania i rejestrowania czasu pracy kierowcy oraz innych danych dotyczących podróży w pojazdach objętych obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografów cyfrowych. Podstawową funkcją karty przedsiębiorstwa jest blokowanie i odblokowywanie tachografów cyfrowych, co pozwala zabezpieczyć dostęp do gromadzonych danych. Co ważne umożliwia ona także pobieranie i drukowanie danych zapisanych z rejestratora.

Na czym polega wydanie karty przedsiębiorstwa?

Karta przedsiębiorstwa identyfikuje firmę transportową wykonującą przewozy drogowe, która posiada samochody objęte obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu. Wydaje ją Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Służy ona do identyfikacji przedsiębiorstwa oraz umożliwia dostęp do danych w pojazdach, które podlegają obowiązkowi instalacji tachografu cyfrowego. Karta ta jest wydawana na podstawie przepisów krajowych, zgodnie z prawem danego kraju. W niektórych krajach może istnieć określona liczba kierowców, po przekroczeniu której przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania karty przedsiębiorcy.

Karta przedsiębiorstwa wydawana jest na okres 5. lat.

Należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o kartę przedsiębiorstwa na stronie
info-car.pl – > https://info-car.pl/new/tachograf/uzyskaj-karte-do-tachografu/rodzaj-karty.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wyrobieniu karty przedsiębiorcy, skontaktuj się z nami .

 

Co zapewnia karta przedsiębiorcy?

Karta przedsiębiorcy przechowuje informacje takie jak:

  • nazwa przedsiębiorstwa,

  • numer rejestracyjny,

  • dane kontaktowe,

  • uprawnienia przedsiębiorcy.

Jest ona wprowadzana do tachografu w celu pobrania danych związanych z kierowcami wykonującymi przewozy drogowe i ich czasem pracy, a następnie może być odczytana przez odpowiednie służby kontrolne.

 

Główne funkcje karty przedsiębiorcy obejmują:

  • Identyfikacja przedsiębiorstwa: Karta przedsiębiorcy zawiera informacje identyfikujące przedsiębiorstwo lub firmę transportową, takie jak nazwa firmy, numer rejestracyjny itp.

  • Dostęp do danych z tachografu: Karta przedsiębiorstwa umożliwia przedsiębiorstwu odczyt i pobieranie danych z tachografów zamontowanych w pojazdach należących do przedsiębiorstwa. Dzięki temu można monitorować czas pracy kierowców, przestrzeganie przepisów dotyczących pracy i odpoczynku oraz inne informacje związane z prowadzeniem pojazdów.

  • Zarządzanie flotą pojazdów: Przedsiębiorstwo może wykorzystywać kartę przedsiębiorcy do zarządzania swoją flotą pojazdów, gromadzenia danych dotyczących wykorzystania pojazdów, monitorowania kosztów operacyjnych, planowania tras i innych aspektów związanych z zarządzaniem flotą.

Karta przedsiębiorstwa do tachografu jest istotnym elementem systemu monitorowania czasu pracy kierowców i przestrzegania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu. Dzięki niej możliwe jest kontrolowanie i sprawdzanie zgodności z przepisami dotyczącymi pracy i odpoczynku kierowców, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zapewnienie uczciwej konkurencji w branży transportowej.

Kto musi posiadać kartę przedsiębiorstwa?

Karta przedsiębiorstwa do tachografu jest wymagana od przedsiębiorstw transportowych lub firm, które zatrudniają kierowców pracujących na pojazdach, na których zainstalowany jest cyfrowy tachograf.

Czy można jeździć na karcie przedsiębiorstwa?

Nie, ta karta nie upoważnia do prowadzenia pojazdów. Karta przedsiębiorstwa służy do identyfikacji przedsiębiorstwa lub firmy transportowej oraz umożliwia dostęp do danych z pojazdów wyposażonych w tachograf.

Kartę przedsiębiorcy wykorzystują głównie przewoźnicy drogowi lub osoby odpowiedzialne za zarządzanie flotą pojazdów, aby odczytywać dane z tachografów, monitorować czas pracy kierowców i sprawdzać zgodność z przepisami dotyczącymi pracy i odpoczynku. Nie uprawnia ona do prowadzenia pojazdów na drodze.

 Gdzie zgłosić zgubienie, kradzież lub uszkodzenie karty?

Przy utracie karty lub jej uszkodzeniu, należy to zgłosić do PWPW. Można to zrobić drogą online: https://info-car.pl/new/tachograf/zglos-zgubienie-uszkodzenie-lub-kradziez-karty-do-tachografu.
Po zgłoszeniu kradzieży karty, jej uszkodzenia lub zgubienia, otrzymasz zaświadczenie. Będzie również konieczne ponowne wydanie karty przedsiębiorstwa. O ponowne wydanie karty należy się starać również z powodu zmiany danych osobowych/administracyjnych. Poprzednią kartę przedsiębiorstwa można wówczas uznać za nieważną.

Czym jest blokada tachografu  kartą przedsiębiorstwa?

Blokada kartą przedsiębiorstwa odnosi się do procesu dezaktywacji lub zablokowania karty przedsiębiorstwa do tachografu, w celu zabezpieczenia dostępu danych z tachografu.  Dla przykładu jeśli tachograf jest zablokowany kartą firmy X, to tylko przy użyciu karty firmy X można pobrać i odczytać dane z tachografu (oczywiście wgląd do pełnych danych mają służby kontrolne oraz technicy od tachografów, po zalogowaniu swoich kart).

Dlatego zalecamy, aby przy zakupie nowego pojazdu, pierwszego dnia zalogować do tachografu kartę swojego przedsiębiorstwa i założyć blokadę. Większość tachografów blokadę założy automatycznie. Należy tylko pamiętać, aby przy wylogowaniu karty nie wybrać opcji „zdjęcie blokady”.

Jaka jest kara za brak blokady tachografu kartą przedsiębiorstwa?

Polskie taryfikatory kar nie wspominają o sankcjach finansowych za brak blokady na tachografie. Każde przedsiębiorstwo transportowe powinno nadal pamiętać, że to jednak może zależeć od kraju. Podczas kontroli drogowych, głównie w Niemczech, inspektorzy sprawdzają czy tachograf zablokowany jest kartą przedsiębiorstwa, które realizuje przewóz. Jeśli tachograf nie jest zablokowany lub jeśli blokada założona jest kartą innej firmy, nakładana jest kara pieniężna.

 

Co ile powinno pobierać się dane z tachografu przy użyciu karty przedsiębiorstwa?

Przewoźnicy drogowi powinni pamiętać, że zgodnie z przepisami, pobieranie danych z tachografu cyfrowego za pomocą karty przedsiębiorstwa powinno odbywać się nie rzadziej niż co 90 dni. Natomiast dane z karty kierowcy powinny być pobierane przez przedsiębiorcę co najmniej raz na 28 dni.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA