Od stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady potrącania należności alimentacyjnych. Zmiany dotyczą potrąceń z diet za podróże służbowe pracowników. Od stycznia komornik może zająć kierowcy będącemu dłużnikiem alimentacyjnym 50% należnych mu diet (nie dotyczy ryczałtów noclegowych). Obowiązki związane z potrąceniem należności z diet na poczet alimentów obciążają pracodawcę.