Od 30 marca obowiązują nowe zasady dla osób przekraczających granicę Polski. 

Podróżni przybywający do Polski ze strefy Schengen będą podlegali obowiązkowej kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, nie starszy niż 48 godzin. Natomiast przybywający spoza strefy Schengen, będą bez wyjątku kierowani na kwarantannę, niezależnie od posiadanego testu. Osoby zaszczepione będą zwolnione z kwarantanny. 

Powyższe wymogi nie dotyczą kierowców zawodowych. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie ministerstwa, z obowiązkowej kwarantanny i konieczności okazania negatywnego wyniku testu zwolnieni są m.in.:

  • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,
  • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
  • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-30-marca-nowe-zasady-dotyczace-kwarantanny-dla-przyjezdzajacych-do-polski3

https://strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara

 

Kategorie: Aktualności