Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Blog
 3. Mandaty we Francji –...

Mandaty we Francji – dawka wiedzy dla kierowców

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematu mandatów we Francji. Kto porusza się na terenie Francji ten wie, jak konserwatywne są służby francuskie pod względem przestrzegania przepisów prawa i jak wysokie kary przewidują przepisy za ich łamanie.

Organy kontroli we Francji

Temat mandatów we Francji należy zacząć od wskazania organów, które mogą nas skontrolować na drodze. Na terenie Francji kierowcy zawodowi mogą spotkać kontrolę ze strony czterech rodzajów służb. Służby te posiadają uprawnienia do przeprowadzania kontroli i są do nich odpowiednio przygotowane.

Inspection du travail des transports, czyli ITT – Francuski odpowiednik ITD

Pokrótce, służba ta uprawniona jest do skontrolowania kierowców pod kątem przestrzegania międzynarodowego prawa transportu drogowego m.in. dokumentów przewozowych, czasu pracy, załadowania pojazdu oraz pod kątem przepisów stricte związanych z delegowaniem pracowników – np. są uprawnieni do sprawdzenia zgłoszenia delegowania w systemie IMI i/lub SIPSI w przypadku pojazdów do 3,5 tony.

Potrzebujesz przedstawiciela na terenie Francji?

Skontaktuj się z nami!

 

Francuska Policja

We Francji funkcjonuje policja narodowa i miejska (głównie na terenie miast). Policja sprawdza przestrzeganie przepisów drogowych.

Żandarmeria we Francji

Żandarmeria działa na obszarach pozamiejskich, przy autostradach i drogach lokalnych, czyli tam, gdzie najczęściej jeżdżą kierowcy zawodowi. Funkcjonariusze mogą sprawdzać dokumenty przewozowe oraz dokumenty związane z delegowaniem pracownika.

żadnarmeria francuska

Francuska Inspekcja Pracy

Kontrole IP na drodze zdarzają się rzadko, ale nie są niemożliwe. Inspekcja może kontrolować pod kątem delegowania.

Czy we Francji można korzystać z polskiego prawo jazdy?

Przepisy prawa nie zabraniają, aby na terenie Francji posługiwać się polskim lub międzynarodowym prawem jazdy (w przypadku polskich kierowców). Należy jednak pamiętać, że pobyt w kraju nie może być dłuższy niż 6 miesięcy – wówczas należy dokonać wymiany prawa jazdy na francuskie.

Ważne! Za jazdę bez prawa jazdy grozi kara pozbawienia wolności do 1 roku oraz mandat w wysokości 15.000 euro.

prawo jazdy francja

Mandaty we Francji za przekroczenie prędkości 

W każdym państwie przepisy regulują dozwoloną prędkość, z jaką można się poruszać. Jak można się domyślać, na terenie Francji również obowiązują określone ograniczenia prędkości.

W terenie zabudowanym niezależnie od rodzaju pojazdu – 50 km/h

W terenie niezabudowanym:

 • samochody osobowe (do 3,5 tony oraz z przyczepą) – 80 km/h,
 • pojazdy powyżej 3,5 tony – 80 km/h.

Na drogach ekspresowych:

 • samochody osobowe (do 3,5 tony oraz z przyczepą) – 110 km/h,
 • pojazdy powyżej 3,5 tony – 100 km/h.

Na autostradach:

 • samochody osobowe (do 3,5 tony oraz z przyczepą) – 130 km/h,
 • pojazdy powyżej 3,5 tony – 80 km/h.

Warto zaznaczyć, że staż kierowcy “za kółkiem” ma znaczenie. W przypadku kierowców ze stażem mniejszym niż 2 lata, obowiązuje ograniczenie prędkości na autostradach – 110 km/h, a na drogach ekspresowych 100 km/h.

Za przekroczenie dozwolonych prędkości przewidziane są wysokie kary pieniężne i różnią się w zależności od terminu zapłaty. Stawki mandatów wynoszą od 45 euro aż do 375 euro.

Poniżej taryfikator za przekroczenia dozwolonej prędkości:

1. Do 20 km/h (przy ograniczeniu prędkości powyżej 50 km/h)

 • kwota pomniejszona 45 euro,
 • kwota zryczałtowana 68 euro,
 • kwota powiększona 180 euro.

2. Od 20 km/h do 50 km/h:

 • kwota pomniejszona 90 euro,
 • kwota zryczałtowana 135 euro,
 • kwota powiększona 375 euro.

kontrola drogowa

Dla przykładu: za przekroczenie prędkości o 20 km/h w terenie niezabudowanym kara wynosi 45 euro i dotyczy mandatu zapłaconego na miejscu do 15 dni od zaistnienia zdarzenia (tzw. kwota obniżona). Kwota zryczałtowana (do 45 dni) wynosi już 68 euro. Po upływie tego terminu mandat wzrośnie do 180 euro.

W przypadku przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h mandat sięga już kwoty 1500 euro, natomiast jeśli kierujący dopuści się recydywy, według przepisów francuskich stanowi przestępstwo.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że we Francji kierowcy legitymujący się europejskim prawem jazdy zatrzymani przy przekroczeniu prędkości o 40 km/h mogą spodziewać się konfiskaty prawa jazdy. Jeśli spośród pasażerów jest inny kierowca, wówczas to on kontynuuje jazdę. Jeśli takiej osoby nie ma, pojazd trafi na parking policyjny i pozostanie tam do momentu aż właściciel auta nie wróci z uprawnionym do prowadzenia pojazdu.

Wykroczenie drogowe Kwota mandatu Punkty karne Kara pozbawienia wolności
Przekroczenie prędkości
Przekroczenie prędkości o mniej niż 20 km/h przy ograniczeniu prędkości >50 km/h 68 € 1
Przekroczenie prędkości o mniej niż 20 km/h przy ograniczeniu prędkości <50 km/h 135 € 1
Przekroczenie prędkości o 20-30 km/h 135 € 2
Przekroczenie prędkości o 30-40 km/h 135 € 3
Przekroczenie prędkości o 40-50 km/h 135 € 4
Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h 1 500 € 6
Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h jako recydywa 3 750 € 6 3 miesiące

Przestrzeganie czasu pracy kierowcy we Francji

Obowiązkiem kierowców zawodowych jest przestrzeganie przepisów określających czas pracy kierowców, jak również przerw obowiązujących podczas jazdy. Za nieprzestrzeganie wskazanych zasad przewidziane są wysokie kary opiewające kwoty od kilkuset nawet do kilkunastu tysięcy euro kary.

Naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy we Francji może osiągać następującą wysokość kary:

 • 135 euro na przykład za: przekroczenie dziennej normy czasu pracy o 2 godziny, tygodniowy odpoczynek krótszy niż 45 godzin, 6 godzin nieprzerwanej jazdy, dzienny odpoczynek krótszy niż 11 godzin,

 • 750 euro na przykład za: brak Książki Kontroli czasu pracy (tzw. kontrollbuch) w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t,

 • 1500 euro na przykład za: nieprzerwaną jazdę więcej niż 6 godzin, dzienny odpoczynek krótszy niż 6 godzin, przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy o 14 godzin, przekroczenie dziennej normy czasu pracy o ponad 2 godziny.

Korzystając z usługi rozliczania czasu pracy kierowców w Trans Expert, otrzymujesz dodatkowo pełne wsparcie na drodze podczas kontroli oraz podczas odwoływania się od mandatów.

Jazda pod wpływem alkoholu na terenie Francji

W każdym państwie jazda pod wpływem alkoholu jest zabroniona. Na pierwszy rzut oka we Francji zasady te są dość liberalne, ponieważ najwyższe dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5 g/l oraz 0,2 g/l w przypadku kierowców zawodowych. 

Za przekroczenie dopuszczalnego stężenia powyżej 0,5 promila grozi kara w wysokości 135 euro oraz 6 punktów karnych.

jazda pod wyplywem alkoholu

Ważne!
Kierujący pojazdem, który nie podda się kontroli trzeźwości  – może zostać pociągnięty do odpowiedzialności jak kierowca, któremu wykryto 0,8 promila bądź więcej zawartości alkoholu we krwi.

Za przekroczenie dopuszczalnego stężenia powyżej 0,8 promila – natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy na co najmniej 72 godziny, kara pieniężna w wysokości do 4500 euro, a także możliwość zatrzymania prawa jazdy na okres od 3 do 5 lat, bądź też kara więzienia na okres 2 lat.

Wypadek we Francji będąc pod wpływem alkoholu

W skrajnych przypadkach, np. w sytuacji zatrzymania pijanego kierowcy, który spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym – grozi kara pozbawienia wolności do 7 lat, zakaz prowadzenia pojazdu na 10 lat oraz kara grzywny do 100.000 euro. Ponadto, gdy sprawca zdarzenia przekroczy dozwoloną prędkość o 50 km/h, ucieknie z miejsca zdarzenia lub był pod wpływem narkotyków – kara wzrasta do 150.000 euro.

W przypadku recydywy jazdy pod wpływem alkoholu, kierowcy grozi kara 9000 euro, 3 lata zawieszenia licencji oraz 4 lata pozbawienia wolności.

Jazda pod wpływem narkotyków we Francji

W przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków we Francji grozi mandat w wysokości 4500 euro, 6 punktów karnych, 3 lata zawieszenia licencji kierowcy, a także dwa lata pozbawienia wolności.

W sytuacji zatrzymania osoby, która posiada przy sobie środki niedozwolone, ustala się na podstawie narkotestu, czy znaleziona i zabezpieczona substancja jest środkiem odurzającym. Z przeprowadzenia narkotestu funkcjonariusze spisują protokół, jednak nie jest on podstawą do postawienia zarzutu posiadania narkotyków. Aby postawić zarzut, musi zostać wydana opinia fizyko-chemiczna.

Wykroczenie drogowe Kwota mandatu Punkty karne Kara pozbawienia wolności
Prowadzenie jazdy pod wpływem alkoholu
Jazda pod wpływem alkoholu od 0,5 do 0,8 g/l we krwi 135 € 6
Jazda pod wpływem alkoholu > 0,8 g/l, brak zgody na poddanie się badaniu alkomatem 4 500 € 6 2 lata
Jazda pod wpływem alkoholu w przypadku recydywy 9 000 € 6 4 lata
Jazda pod wpływem środków odurzających lub wykazanie braku chęci współpracy podczas badania wstępnego 4500 € 6 2 lata
Przekroczenie prędkości o 40-50 km/h 135 € 4
Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h 1 500 € 6
Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h jako recydywa 3 750 € 6 3 miesiące

Obowiązkowe wyposażenie auta we Francji

Warto wspomnieć również o obowiązkowym wyposażeniu w pojeździe, na które francuscy kontrolujący mogą zwracać uwagę. Są to między innymi:

 • Kamizelka odblaskowa – zarówno w przypadku kierowców, jak i pasażerów,
 • Zabezpieczenia antywłamaniowe,
 • Komplet zapasowych żarówek,
 • Alkomat,
 • Trójkąt ostrzegawczy.

Za brak apteczki, gaśnicy czy alkomatu nie dostaniemy mandatu, jednak kierowcy powinni posiadać te przedmioty w pojeździe.

Wykroczenie drogowe Kwota mandatu Punkty karne Kara pozbawienia wolności
Wybrane naruszenia
Posiadanie urządzenia do lokalizacji lub zakłócania działania fotoradarów 30 000 € 2 lata
Jazda z monitorem TV w polu widzenia 1 500 € 6
Korzystanie z nielegalnego wykrywacza fotoradarów 1 500 € 6
Korzystanie z telefonu w trakcie jazdy 135 € 3
Niezatrzymanie się przed znakiem stop lub przejechanie na czerwonym świetle 135 € 4
Jazda w nocy lub o zmroku bez włączonych świateł 135 € 4
Jazda bez pasów bezpieczeństwa 135 € 4
Brak kamizelki odblaskowej i/lub trójkąta ostrzegawczego 135 € 3
Jazda bez dowodu rejestracyjnego 135 €
Poruszanie się pojazdem bez ważnego przeglądu technicznego 135 €

Zapłata francuskiego mandatu

Należy podkreślić, że zapłata mandatu jednoznacznie wskazuje na przyznanie się do popełnienia wykroczenia, a co za tym idzie – kończy postępowanie.

Kierujący pojazdem ukarany mandatem otrzymuje listownie zawiadomienie o mandacie oraz dwa druki: jak zapłacić mandat oraz formularz podania o zwolnienie z opłaty.

Jak zapłacić mandat z Francji?

Istnieją różne sposoby płatności mandatów za wykroczenia drogowe i są to m. in:

 • poprzez smartfon – za pomocą aplikacji amendes.gouv,
 • przez stronę internetową www.amendes.gouv.fr,
 • gotówką lub kartą płatniczą – w urzędzie francuskim,
 • przelewem – w przypadku podania niepoprawnego numer mandatu, opłata zostanie odrzucona, a kara zostanie powiększona,
 • czekiem, kartą bankową,
 • znaczkiem – timbe-amende.

Co jeśli nie zapłacimy mandatu we Francji?

Jeśli kierowca nie przyzna się do popełnienia wykroczenia (pojazd prowadził ktoś inny, pojazd został skradziony, sprzedany, zniszczony lub odstąpiony) – nie opłaca mandatu!

W takiej sytuacji należy wypełnić formularz Formulaire de requête en exonération i przesłać go pod adres wskazany na wezwaniu do zapłaty.

W każdym innym niż wymienionym wyżej przypadku należy uiścić opłatę.

Odwołanie od francuskiego mandatu

Odwołanie od mandatu za wykroczenia drogowe może zostać złożone poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go listem poleconym na adres L’Officier du Ministere Public, Controle Austomatise CS 41101, 35911 Rennes Cedex 9, France; bądź uzupełnienie formularza na stronie internetowej www.antai.fr.

Odwołanie należy przesłać do 45 dni od dnia wystawienia mandatu. Po upływie tego terminu urząd skarbowy wszczyna procedurę egzekwowania kary. Należy pamiętać, żeby w zależności od okoliczności, złożyć do wniosku np. skargę o kradzieży, zaświadczenie o zniszczeniu pojazdu, zaświadczenie o użyczeniu pojazdu.

Nasza firma od lat zajmuje się odwoływaniem od mandatów otrzymanych za granicą. Jeśli potrzebujesz w tym zakresie wsparcia – skontaktuj się z nami!

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA