Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Blog
 3. Opłaty drogowe za przejazd...

Opłaty drogowe za przejazd samochodów ciężarowych na terenie Niemiec

Opłaty drogowe w Niemczech dla samochodów ciężarowych zostały wprowadzone w 2005 roku i od tego czasu rokrocznie stanowi ważne źródło dochodów dla rządu federalnego.

Kogo i gdzie obowiązuje myto? W jaki sposób można obliczyć opłatę za przejazd niemieckimi autostradami samochodem ciężarowym i jak wysokie są stawki opłat? Jaki jest jednak cel wprowadzenia myta dla pojazdów ciężarowych? I jakie kary są nakładane w przypadku nieprawidłowego uiszczania myta? Wiele pytań, na które szczegółowo odpowiemy w niniejszym poradniku na temat opłat drogowych dla aut ciężarowych na terenie Niemiec.

Co to jest myto dla samochodów ciężarowych?

Opłata za przejazd samochodów ciężarowych w Niemczech to opłata (myto drogowe) za korzystanie z autostrad i dróg federalnych przez pojazdy ciężarowe i zestawy pojazdów. Aby móc obliczyć opłatę drogową dla samochodów ciężarowych, istotną rolę odgrywają faktycznie przejechane kilometry, dlatego mówi się również o opłacie zależnej od przebytej drogi.

ciezarowka amerykańska

Dlaczego w Niemczech obowiązuje myto dla samochodów ciężarowych?

Ruch towarowy na drogach stale rośnie, co jest szczególnie widoczne w Niemczech jako kraju tranzytowym. Samochody ciężarowe o nacisku na oś wynoszącym kilka ton stanowią znacznie większe obciążenie dla dróg niż samochody osobowe. Potwierdzają to również badania, które doszły do wniosku, że obciążenie autostrady przez 40-tonową ciężarówkę jest tak duże, jak obciążenie przez 160 000 samochodów osobowych.

Kogo dotyczą winiety w Niemczech?

Zgodnie z niemieckim prawem o ruchu drogowym i ustawą o ruchu drogowym (StVO) opłacie drogowej podlegają w Niemczech wszystkie pojazdy mechaniczne, które mogą być wykorzystywane do zarobkowego transportu towarów lub przeznaczono je wyłącznie do tego celu i których dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 7,5 tony. Pojazdów do 3,5 t w Niemczech nie obowiązują. 

Jak było wcześniej?

Do 2015 roku limit masy wynosił jeszcze 12 ton. Z dniem 1 października 2015 roku weszło w życie kilka zmian. Nie tylko limit masy został obniżony, ale również stawki zostały stopniowane według stopnia wpływu na środowisko (na podstawie klasy emisji spalin).

niemiecki znak

Na jakich drogach obowiązuje myto dla samochodów ciężarowych?

W swojej pierwotnej wersji myto dla aut ciężarowych dotyczyło wyłącznie autostrad, ale w wyniku tzw. uchylania się od płacenia myta przez użytkowników, odcinki mocno uczęszczanych dróg federalnych również zaczęły podlegać opłatom.

Jak Niemcy zmienili opłaty drogowe?

Od 2015 roku myto dla samochodów ciężarowych zostało wprowadzone jednolicie na wszystkich czteropasmowych drogach federalnych. Z dniem 1 lipca 2018 r. myto dla ciężarówek zostało jednolicie rozszerzone na wszystkie drogi federalne. Ustalone w 2015 roku stopniowe stawki opłat drogowych pozostały do dziś.

Gdzie trzeba płacić myto?

Informacje, które drogi i autostrady podlegają jakim opłatom drogowym można znaleźć w tabeli opłat drogowych udostępnionej przez Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego i Mobilności (BALM) na jego stronie głównej (sekcja „Downloads” na https://www.balm.bund.de/DE/Themen/Lkw-Maut/lkw-maut.html)

Generalnie opłaty dotyczą wszystkich dróg federalnych i autostrad w Niemczech. Zgodnie z informacjami na stronie BALM do wyjątków należą:

 • autostrada federalna A 6 od granicy niemiecko-francuskiej do węzła Saarbrücken-Fechingen w obu kierunkach,

 • autostrada federalna A 5 od granicy niemiecko-szwajcarskiej i granicy niemiecko-francuskiej do węzła Müllheim/ Neuenburg w obu kierunkach,

 • odcinki federalnych dróg krajowych, za korzystanie z których pobierane jest myto zgodnie z § 2 ustawy o prywatnym finansowaniu budowy dróg krajowych z dnia 30 sierpnia 1994 r. (Federalny Dziennik Ustaw część I str. 2243) z późniejszymi zmianami.

UWAGA! Od 1.7.2018 r. opłata za przejazd samochodów ciężarowych obowiązuje również na trasach jednopasmowych i lokalnych przejazdach.

mapa płątnych autostrad niemcy
Mapa płatnych dróg w Niemczech

Kalkulator opłat drogowych dla samochodów ciężarowych: Jak obliczana jest opłata drogowa?

Do obliczenia myta dla samochodów ciężarowych wykorzystywane są różne parametry. Koszty myta dla ciężarówek zależą na przykład od kilometrów przejechanych po płatnej drodze/motostradzie oraz od liczby osi pojazdu lub zespołu pojazdów (opcje: samochód ciężarowy z przyczepą lub bez, ciągnik z lub bez naczepy, ilość osi podnoszonych w stanie podniesionym lub opuszczonym., klasa emisji spalin pojazdu itp.)

Jak wspomniano powyżej, o wysokości opłaty za korzystanie z dróg federalnych decyduje również klasa emisji spalin pojazdu. Według kalkulatora opłat drogowych dla samochodów ciężarowych każdy pojazd użytkowy jest przyporządkowany do jednej z sześciu kategorii (A, B, C, D, E, F) zgodnie z klasą emisji substancji szkodliwych i zgodnie z ustawą o pobieraniu opłatach drogowych.

Warto mieć nowe auto ciężarowe!

Określenie kosztów opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych na podstawie klas substancji szkodliwych sprawia, że m.in. dla firm transportowych atrakcyjniejsze jest korzystanie z pojazdów o wyższym standardzie ekologicznym, ponieważ opłata drogowa dla jest w tym przypadku niższa.

Użytkownik musi sam wpisać klasę substancji szkodliwych, przy czym  zgodnie z prawem o ruchu drogowym jest on zobowiązany do jej prawidłowego zadeklarowania.

Tabela opłat drogowych obowiązująca w Niemczech od 01.01.2023 r.

Zgodnie z ustawą federalną o opłatach za sieć autostrad (stan na rok 2018) istnieją następujące klasy emisji spalin:

Kategoria A: Euro 6
Kategoria B: Euro 5, pojazdy przyjazne środowisku (EEV) klasa 1 lub 2
Kategoria C: Euro 4, Euro 3 z klasą redukcji cząstek stałych (PMK) 2 (minimum)
Kategoria D: Euro 3, Euro 2 z PMK 1 (minimum)
Kategoria E: Euro 2

opłaty drogowe niemcy

Za brak opłat drogowych w Niemczech grozi mandat

Za brak opłat drogowych w Niemczech grozi mandat. W przypadku nieprawidłowego uiszczenia myta – traktowane jest to jako wykroczenie administracyjne i zarówno kierowca, jak i odpowiedzialna firma (lub właściciel pojazdu) podlegają karze grzywny. Jeżeli jest to tylko niewielkie naruszenie katalogu mandatów za przejazd myta, wówczas zostanie wystawione tzw. ostrzeżenie.

Czytaj także: Mandaty w Niemczech – zbiór informacji o karach dla pojazdów ciężarowych i osobowych

Najczęściej otrzymywane mandaty w Niemczech

W poniższym fragmencie katalogu mandatów za przejazd pojazdów ciężarowych przedstawiono najważniejsze regularne mandaty za nieprzestrzeganie obowiązku uiszczania opłat drogowych zgodnie z federalną ustawą o opłatach za przejazd po drogach dalekobieżnych:

Nieuiszczenie myta lub nieuiszczenie myta w terminie (§ 10 ust. 1 nr 1 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG)):

 • PRZEDSIĘBIORSTWO: do 40 euro kary ostrzegawczej (w zależności od indywidualnego przypadku) lub 480 euro grzywny.

 • KIEROWCA: do 40 euro kary upomnienia (w zależności od indywidualnego przypadku) lub 240 euro grzywny.

Fałszywe uiszczenie opłaty drogowej (§ 10 ust. 1 nr 1 BFStrMG):

 • PRZEDSIĘBIORSTWO: do 40 euro kary upomnienia (w zależności od indywidualnego przypadku) lub 240 euro grzywny.

 • KIEROWCA: do 40 euro kary upomnienia (w zależności od przypadku) lub 120 euro grzywny.

Brak posiadania/przekazania paragonów potwierdzających płatność (§ 10 ust. 1 nr 3 BFStrMG):

 • PRZEDSIĘBIORSTWO: 150 euro

 • KIEROWCA: 50 euro

Niewykonanie polecenia (§ 10 ust. 1 nr 2 BFStrMG):

 • PRZEDSIĘBIORSTWO: 250 euro grzywny

 • KIEROWCA: 250 euro grzywny

Kary mogą być jednak znacznie wyższe i w najcięższym przypadku ustawodawca może nałożyć na pojazdy mające obowiązek uiszczania opłaty drogowej karę w wysokości do 20.000 euro! Nie warto więc ryzykować. 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie odwołania od nałożonych kar skontaktuj się z nami!

balm policja

W jaki sposób należy uiszczać opłaty drogowe?

Aby wywiązywać się z obowiązku opłacania myta na terenie Niemiec, do wyboru są łącznie trzy możliwości dokonania płatności:

 • automatyczna płatność za pomocą urządzenia pokładowego pojazdu (urządzenie pokładowe, tzw. on-board unit, w skrócie OBU)

 • poprzez rezerwację i płatność internetową w systemie poboru opłat drogowych Toll Collect

 • poprzez dokonanie rezerwacji w automatach służących do wykupu myta (tzw. terminale myta).

Jak płacić przez system poboru opłat drogowych Toll Collect?

Aby dokonać płatności za pośrednictwem systemu automatycznego poboru opłat drogowych lub rezerwacji przez Internet, użytkownicy pojazdów muszą zarejestrować się w firmie Toll Collect GmbH, która prowadzi techniczny system poboru opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych na niemieckich autostradach. Dla niezarejestrowanych użytkowników brak jest takiej możliwości. Od października spółka ta jest w całości własnością rządu federalnego, a więc dochody trafiają do rządu federalnego.

Rejestracja w systemie Toll Collect jest bezpłatna, a ponadto ułatwia i przyspiesza logowanie w terminalu poboru myta. W Niemczech znajduje się ponad 3.000 terminali poboru myta, których lokalizację można znaleźć na stronie internetowej Toll Collect.

Źródło: https://www.bussgeldkatalog.org/lkw-maut/

 

 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA