Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Przewoźniku! Nie zapomnij o...

Przewoźniku! Nie zapomnij o aktualizacji zgłoszeń delegowania w systemie IMI

Zgłoszenia delegowania przygotowywane w systemie IMI muszą być w momencie kontroli  aktualne. Zobowiązuje do tego dyrektywa z Pakietu Mobilności:

Do celów kontroli przewoźnik na bieżąco aktualizuje zgłoszenia delegowania, o których mowa w ust. 11 lit. a), w publicznym interfejsie połączonym z IMI.

Uaktualnienie danych w IMI dla przewoźników do 3,5 t

Wraz z uzyskaniem licencji, spełnieniu obowiązku posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych oraz osoby zarządzającej transportem, należy uaktualnić dane w systemie IMI.

Zmian należy dokonać w zakładce „konto” :

  • Numer licencji wspólnotowej / Uwierzytelniony odpis

  • Certyfikat kompetencji zawodowych (numer)

  • Kraj wydania certyfikatu

W zrobionych już zgłoszeniach dla kierowców zmiany aktualizują się automatycznie , jednak same zgłoszenia trzeba ponownie pobrać i przekazać kierowcom.

Przypominamy o obowiązku zapewnienia przez przewoźnika, aby kierowca dysponował – w postaci papierowej lub elektronicznej – wymienionymi poniżej dokumentami oraz o obowiązku przechowywania przez kierowcę i udostępniania przez niego na żądanie podczas kontroli drogowej następujących dokumentów:

  • kopii zgłoszenia delegowania złożonego za pośrednictwem IMI;
  • dowodów potwierdzających wykonywane przewozy odbywające się w przyjmującym państwie członkowskim, np. elektronicznego listu przewozowego (e-CMR) lub dowodów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009;
  • zapisów tachografu, a w szczególności symboli państw członkowskich, w których kierowca przebywał podczas wykonywania międzynarodowych przewozów transportu drogowego lub przewozów kabotażowych, zgodnie z wymogami dotyczącymi rejestracji i prowadzenia dokumentacji na podstawie rozporządzeń (WE) nr 561/2006 i (UE) nr 165/2014;

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA