Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Odpoczynki kierowców w busach

Odpoczynki kierowców w busach

Pojazd o masie całkowitej dopuszczalnej do 3,5 tony to pojazd, który ma ograniczoną masę, włączając wagę pojazdu oraz ładunku. Jest to określenie używane w prawie drogowym i przepisach dotyczących prawa jazdy do klasyfikowania i regulowania pojazdów na drogach. Pojazdy o DMC do 3,5 tony często obejmują samochody osobowe, ciężarowe i inne pojazdy, które nie przekraczają tej masy całkowitej.

Ile przerwy ma kierowca busa?

Podobnie jak w przypadku kierowców samochodów ciężarowych, osoby prowadzące busy również muszą przestrzegać obowiązkowych przerw oraz wykonywać odpoczynek dobowy. Jeśli kierowca pracuje przez co najmniej 6 godzin w ciągu 24 godzin, pracodawca ma obowiązek zapewnić mu 15-minutową przerwę, która jest wliczana do czasu pracy kierowcy.

W ramach każdego cyklu dobowego kierowcy wymaga się 11 godzin nieprzerwanego okresu odpoczynku. Ten czas może być spędzony w pojeździe, jeśli ten posiada odpowiednie miejsce do spania.

Kierowca, który kieruje pojazdem o DMC do 3,5 tony, ma uprawnienie do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu każdego tygodnia. W tym okresie uwzględnia się również dobowy czas wolny przypadający na dzień rozpoczęcia tygodniowego odpoczynku kierowcy.

Ile wynosi czas pracy kierowcy busa?

Czas pracy kierowców pojazdów do 3,5t podlega pod „Ustawę o czasie pracy kierowców z 16.04.2004”. Należy pamiętać, że Rozporządzenie WE 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.03.2006 nie obejmuje kierowców pojazdów o DMC do 3,5t.

Ponadto nie można dowolnie liczyć tygodniowego czasu jazdy. Tydzień pracy rozpoczyna się o północy w poniedziałek i kończy o północy w niedzielę. Daje to ogólny limit 56 godzin na jazdę w ciągu tego czasu, co oznacza 8 godzin dziennie. Przy planowaniu trasy należy pamiętać, że między zmianami kierowcy muszą przeznaczyć określony czas na odpoczynek.

Jeśli w 24-godzinnym wymiarze pracy kierowca pracuje przez co najmniej 6 godzin, w takim przypadku pracodawca zobowiązany jest do wprowadzenia 15-minutowej przerwy, która jest wliczana do czasu pracy kierowcy.

Mimo, że ogólny limit tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu wynosi 56 godzin, kierowca ma możliwość rozciągnięcia go w dwóch kolejnych tygodniach. To oznacza, że jeśli w pierwszym tygodniu wykorzystał pełne 56 godzin, w drugim tygodniu będzie miał do dyspozycji jedynie 34 godziny.

Jeśli w pierwszym tygodniu kierowca przepracuje 45 godzin, to w drugim tygodniu nie będzie mógł przekroczyć tej samej liczby.  To samo tyczy się trzeciego tygodnia, gdzie maksymalny czas pracy wynosi również 45 godzin, jeśli tyle przepracował w poprzednich dwóch tygodniach.

Rozliczanie czasu pracy kierowców busów czy prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy pojazdów może być trudne i czasochłonne. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą w tym zakresie, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą .

spanie w busie

Czy odpoczynki tygodniowe muszą być robione w hotelu?

Regularne tygodniowe odpoczynki zgodnie z przepisami muszą zostać odebrane poza kabiną, w hotelu lub motelu.

Komisja Europejska wyraźnie stwierdziła, że państwa członkowskie nie mają prawa nakładać kar na przewoźników za brak dostarczenia dokumentacji hotelowej podczas kontroli, która potwierdza regularny tygodniowy odpoczynek poza kabiną.

Należy również pamiętać, że czas pracy obejmuje okres, w którym pracownik wykazuje aktywność związana z wykonywaniem przewozu drogowego.  Nie ogranicza się jedynie do czasu prowadzenia pojazdu, ale obejmuje również czynności spedycyjne takie jak załadunek i rozładunek, nadzór nad nimi, pomoc pasażerom przy wsiadaniu i wysiadaniu, działania związane z logistyką, codzienna obsługa pojazdów i przyczep, wykonywanie niezbędnych formalności administracyjnych, utrzymanie czystości pojazdu, a także inne prace konieczne do celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdów i przewożonych rzeczy.

Czasem pracy kierowcy jest również okres poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje w gotowości.

Kontrolbuchy w poszczególnych krajach

W Niemczech istnieje wymaganie prowadzenia dokumentu znanego jako „Kontrollbuch”. Podczas kontroli przeprowadzanej przez Federalną Służbę ds. Transportu Rzeczy lub Policję konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających aktywność kierowcy z ostatnich 28 dni. Zazwyczaj wystarczy prawidłowo wypełniony formularz dotyczący aktualnej trasy.

Na terenie Francji natomiast należy wypełniać Livret individuel de contrôle.

W Kontrollbuchu konieczne jest także odnotowanie takich informacji jak numer formularza (który jest oficjalnym dokumentem), punkt rozpoczęcia trasy, punkt zakończenia trasy oraz odczyty kilometrów z licznika (na początku, na końcu trasy i ogólna przejechana odległość).

czas pracy busiarza

Jakie kary występują dla busów?

1. Mandat za przeładowanie busa:

– przekroczenie DMC o 5% – mandat za przeładowanie w wysokości 500 zł

– przekroczenie DMC od 5% do 10% – 1000 zł za przeładowanie busa,

– przeładowanie w zakresie od 10% do 20% DMC – mandat w wysokości 1500 zł,

– powyżej 20% DMC – mandat za przeładowanie samochodu 3.5 t na kwotę 2000 zł.

 

2. Mandat za przekroczenie tygodniowego czasu pracy:

– do 4 godzin – 200 PLN

– powyżej 4 do 9 godzin – 300 PLN

– powyżej 9 godzin do 14 godzin – 500 PLN

– za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 14 godzin – 1000 zł

– za nieprowadzenie, nieprzechowywanie w siedzibie firmy i nieokazanie dokumentów  poświadczających zorganizowanie kierowcy pracy      w taki sposób, aby mógł odbyć tygodniowy okres odpoczynku (oraz w pozostałych przypadkach, o których mowa w art. 8, ust. 8a       rozporządzenia nr  561/2006) – 1500 PLN,

– za nieudzielenie przerwy kierowcom niepozostającym w stosunku pracy – 300 PLN

kara

3. Inne przepisy naruszane przez kierowców:

– za przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o czas do 1 godziny oraz za

  każdą następną rozpoczętą godzinę – 100 PLN,

– za przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej

  1 godziny do mniej niż 2 godzin – 200 PLN,

– za skrócenie dziennego czasu odpoczynku o czas do jednej godziny – 200 PLN

– zmniejszenie tygodniowego czasu odpoczynku o czas do mniej niż 4 godziny – 200 PLN

– za przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o czas od 4 godzin do 9 godzin – 300 zł

– za spanie w kabinie podczas regularnego odpoczynku – w zależności od kraju.

 

W Polsce spanie w kabinie pojazdu nie jest zakazane. Natomiast w Francji kara sięgać może nawet do 30 tysięcy euro lub nawet 1 rok pozbawienia wolności. W Belgii mandat karny wynosi 1800 euro, w Niemczech 500 euro dla kierowcy i 1500 dla przewoźnika, a w Wielkiej Brytanii – 300 funtów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy z odwołaniem od mandatu skontaktuj się z nami.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA