Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Operacje zwolnione z delegowania...

Operacje zwolnione z delegowania po 21.08.2023

Dyrektywa 2020/1057 dopuszcza wykonywanie dodatkowy operacji w trakcie trwania przewozów dwustronnych. Jednak czy zasady nadal obowiązują wszystkich przewoźników? Sytuacja uległa zmianie 21 sierpnia 2023.

Dyrektywa 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020, zwana dyrektywą lex specialis, określa zasady delegowania w transporcie drogowym.

Zgodnie z zapisami dyrektywy za pracownika delegowanego uważa się kierowcę wykonującego:

  • przewozy kabotażowe,
  • przewozy typu cross-trade (przewóz międzynarodowy pomiędzy państwami, przy czym żadne z tych państw nie jest krajem siedziby przewoźnika).

Kierowca, który nie podlega pod delegowanie, to kierowca wykonujący:

  • przejazdy tranzytowe,
  • przewozy dwustronne (bilateralne) polegające na tym, że transportowany towar jest wywożony lub przywożony z/do kraju siedziby przewoźnika (np. dla polskiego przewoźnika transportem dwustronnym będzie przewóz z Polski do Niemiec).

Odstępstwa dotyczące dodatkowych czynności opisane poniżej, stosuje się wyłącznie do dnia, od którego pojazdy po raz pierwszy rejestrowane w państwie członkowskim muszą być wyposażone w tachografy inteligentne 2. generacji, tj. do dnia 21.08.2023. Od tego dnia odstępstwa dotyczące dodatkowych czynności stosuje się wyłącznie do kierowców korzystających z pojazdów wyposażonych w inteligentne tachografy 2. generacji.

Odstępstwa opisane poniżej od dnia 21.08.2023 obowiązują jedynie kierowców, którzy korzystają z pojazdów wyposażonych w inteligentne tachografy 2. generacji.

Odstępstwo nr 1

Odstępstwo dotyczące dwustronnego przewozu rzeczy obowiązuje również w przypadku, gdy oprócz wykonywania dwustronnego przewozu kierowca wykonuje dodatkowo jedną czynność załadunku lub rozładunku w państwach członkowskich lub państwach trzecich, przez które przejeżdża, pod warunkiem że kierowca nie wykonuje załadunku i rozładunku rzeczy w tym samym państwie członkowskim.

Odstępstwo nr 2

W przypadku gdy po przewozie dwustronnym, który rozpoczęto w państwie członkowskim siedziby i w czasie którego nie wykonywano żadnej dodatkowej czynności, następuje przewóz dwustronny do państwa członkowskiego siedziby, odstępstwo dotyczące dodatkowych czynności określonych w akapicie trzecim stosuje się do maksymalnie dwóch dodatkowych czynności załadunku lub rozładunku.

 

 

 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA