Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Przedstawiciel na terenie Francji

Przedstawiciel na terenie Francji

 

 

Od 2 lutego 2022 roku Pakiet Mobilności wprowadził wymóg zgłaszania oddelegowanych kierowców pracujących za granicą poprzez system IMI. Nowe przepisy miały na celu uproszczenie i standaryzację procedur zgłoszeń, między innymi znosząc konieczność posiadania Przedstawiciela we Francji. Kontrole francuskie pokazują, że dla przewoźników w posiadaniu floty o DMC do 3,5 tony nadal obowiązują zasady ustanowione przez Loi Macron. Oznacza to, że nadal są zobowiązani do posiadania przedstawiciela i zgłaszania oddelegowania poprzez system SIPSI. Francuskie władze argumentują, że ponieważ tzw. busy nie są obecnie zobowiązane do posiadania tachografów. Przepisy Pakietu Mobilności zaczną ich dotyczyć dopiero od 1 lipca 2026 roku, a do tego czasu muszą stosować wcześniejsze przepisy. W związku z tym zalecamy wszystkim firmom posiadającym flotę o DMC do 3,5 tony, aby zgłaszały swoich kierowców w SIPSI. A tym samym są zobligowane do posiadania przedstawiciela na terenie Francji.

 

Kim jest przedstawiciel na terenie Francji?

Przedstawiciel we Francji to reprezentant firm transportowych, posiada  działalność na terenie Francji. Numer SIRET jest niezbędny do wykonania zgłoszenia w portalu SIPSI. Przedstawiciel francuski to osoba, która stale przebywa na terytorium Francji.  Pomaga on podczas wszelkich kontroli na drodze oraz innych sytuacji, które wymagają interwencji osoby posługującej się płynnie językiem francuskim. Dodatkowo powinien posiadać wiedzę  na temat funkcjonowania francuskich struktur administracyjnych.

 

                                                                                         kontrola francja

 

Kto potrzebuje przedstawiciela na terenie Francji?

Każde przedsiębiorstw, które podlega przepisom dotyczącym płacy minimalnej i operuje samochodami do 3,5 tony, jest zobowiązane do mianowania swojego Przedstawiciela – reprezentanta. Obowiązek nie dotyczy właścicieli firm, którzy realizują przewozy. Przedstawiciel we Francji musi posiadać stały adres zamieszkania we Francji, być stale dostępny na terenie tego kraju oraz posługiwać się biegle językiem francuskim. Pełni on rolę pośrednika między służbami francuskimi, kierowcą a przedsiębiorcą. Posiadanie Przedstawiciela we Francji uprawnia przewoźnika do prowadzenia przewozów na obszarze Francji zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej. Nieposiadanie wskazanego przedstawiciela i odpowiedniej dokumentacji naraża przewoźnika na znaczne kary finansowe podczas kontroli, a nawet na czasowe zatrzymanie pojazdów.

 

Czym jest zgłoszenie delegowania do Francji?

Każdy przedsiębiorca, który wysyła pracowników do pracy we Francji, musi utworzyć osobiste konto na stronie Francuskiego Ministerstwa Pracy, dostępnej pod adresem: https://www.sipsi.travail.gouv.fr. Za pośrednictwem tego konta firma musi zgłaszać  fakt oddelegowania każdego pracownika, który będzie wykonywał swoje obowiązki zawodowe we Francji. Zgłoszenie powinno być w wersji papierowej z podpisem przedsiębiorcy. A w momencie kontroli kierowca musi mieć je w oryginale w pojeździe.  Zgłoszenie można przygotować maksymalnie na czas 6 miesięcy. Przy czym czas trwania umowy nie może być krótszy. Co ważne…Obowiązek zgłoszenia dotyczy także pracowników na zasadach B2B.

 

Gdzie można skorzystać z usług przedstawiciela?

Posiadamy swojego przedstawiciela na terenie Francji, który wspiera przedsiębiorstwa podczas kontroli.

Nasz przedstawiciel we Francji oferuje:

– pomoc przedstawiciela podczas kontroli na terenie Francji,

– tłumaczenie dokumentów na język francuski,

– udostępnienie telefonu alarmowego czynnego 24h

– analiza słuszności nałożonych kar po kontroli oraz przygotowanie odwołania,

– informacja na bieżąco o zmianach w przepisach transportowych,

– możliwość przedstawicielstwa we Francji dla pracowników branży budowlanej i targowo-wystawienniczej.

 

Jeżeli potrzebujesz przedstawiciela czy też wparcia doradczego na terenie Francji to skontaktuj się z nami.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA