Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. System SENT i lokalizatory...

System SENT i lokalizatory – nowe obowiązki przewoźników i kierowców od 01.10.2018

System SENT i lokalizatory

Jeżeli wysyłasz, przewozisz lub odbierasz towary wrażliwe takie jak susz tytoniowy, alkohol lub paliwa płynne to ta informacja jest dla właśnie Ciebie.

Od kwietnia tego roku ustawodawca nałożył na Ciebie nowy obowiązek, a mianowicie zgłoszenie i aktualizację przewozu wspomnianych towarów w rejestrze SENT.

Co to jest SENT?

SENT jest elektronicznym rejestrem zgłoszeń stworzonym specjalnie na potrzeby realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Umożliwia on natychmiastową wysyłkę wymaganych ustawą danych oraz ich uzupełnianie i aktualizację. Korzystanie z systemu SENT odbywa się za pośrednictwem usługi e-Przewóz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

https://puesc.gov.pl/

Proces zgłoszeń w systemie SENT

Krok 1 – Podmiot wysyłający zgłasza zamiar przewozu towaru wrażliwego wypełniając odpowiedni formularz. Po jego wypełnieniu i wysłaniu wygenerowany zostaje numer SENT (aktywny przez 10 dni, więc dostawa powinna nastąpić w ciągu tych 10 dni) oraz 3 klucze uwierzytelniające dla każdego z uczestników procesu – podmiotu wysyłającego, przewoźnika i podmiotu odbierającego.

Krok 2 – Przewoźnik uzupełnia zgłoszenie o m.in. swoje dane, numer rejestracyjny pojazdu, datę rozpoczęcia przewozu i planowaną datę jego zakończenia. Przewoźnik może rozpocząć transport, gdy otrzyma potwierdzenie.

Krok 3 – Podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie po odbiorze towaru i nie później niż w następny dzień roboczy po otrzymaniu towaru.

ZMIANY OD 1 PAŹDZIERNIKA – Moduł lokalizowania każdego pojazdu

Ministerstwo Finansów  poinformowało, że 1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001539/O/D20181539.pdf

Podstawową zmianą jest wprowadzenie obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu do zewnętrznego systemu monitorowania przewozu. Zmiana ta pozwoli kontrolować faktyczną lokalizację przewożonych towarów.

Przewoźnik będzie zobowiązany :

– wyposażyć pojazd w lokalizator oraz korzystać z zewnętrznego systemu lokalizacji (ZSL)

– wpisać w zgłoszeniu nr lokalizatora lub numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Kierowca będzie zobowiązany :

– włączyć lokalizator przed rozpoczęciem przewozu towaru na terenie kraju lub wjeżdżając na terytorium Polski

– wyłączyć lokalizator po zakończeniu przewozu towaru na terenie kraju lub wyjeżdżając z terytorium  polski

Kary za niedopełnienie nałożonych ustawą obowiązków

Za niestosowanie się do obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. przewidzianych jest szereg sankcji. Począwszy od blokady i zatrzymania towaru wraz ze środkiem transportu po wysokie kary pieniężne.

Karze podlegają wszyscy uczestnicy procesu przewozowego, a więc nadawca, przewoźnik, odbiorca oraz kierowca.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA