Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Montaż tachografów Smart 4.0

Montaż tachografów Smart 4.0

 

Tachograf inteligentny, znany również jako inteligentny system kontroli jazdy, to zaawansowane urządzenie stosowane w pojazdach. Służy  do rejestrowania i monitorowania czasu pracy kierowcy oraz danych dotyczących jazdy. Tachografy inteligentne są nowszą generacją tachografów cyfrowych, które wprowadzono w celu poprawy dokładności, bezpieczeństwa i ochrony przed manipulacją danymi.

Kiedy pojazdy będą musiały zostać wyposażone w tachografy inteligentne?

Komisja Europejska do 21 sierpnia tego roku ma termin na opracowanie przepisów technicznych dotyczących nowej generacji tachografów.

Nowe funkcje tachografów będą głównie skierowane na wsparcie inspektorów podczas kontroli czasu jazdy i odpoczynku kierowców.  Pozwalają na ocenę  zgodności z nowymi przepisami wprowadzanymi w ramach pakietu mobilności.

tacho

Jakie funkcje będzie mieć nowy tachograf inteligentny?

Lista nowych lub zmienionych funkcji, jakie będzie miał najnowszy tachograf to:

– W tachografach inteligentnych drugiej generacji będzie można automatycznie rejestrować przekroczenia granic,

– Kierowca będzie mógł korzystać z funkcji rejestracji załadunku, rozładunku lub równoczesnego załadunku/rozładunku)wraz z automatycznym zapisem lokalizacji tej operacji,

– W tachografach inteligentnych drugiej generacji, po wybraniu funkcji dotyczącej wpisu kraju (rozpoczęcia/zakończenia pracy), tachograf automatycznie dostarczy sugestię kraju, w którym obecnie znajduje się kierowca,

-Dodatkowe zabezpieczenie systemu lokalizacji GNSS (system EGNOS),

-Dodatkowy sygnał ruchu z wykorzystaniem danych GNSS,

-Posiada katalog danych do zdalnego sczytywania przez inspekcje (DSRC), który zostanie rozszerzony o informacje dotyczące maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu (ciągłego, dziennego i tygodniowego) w celu uprzedniego wyboru kierowców, którzy mogą naruszać te limity,

-Tachografy inteligentny drugiej generacji będą wyposażone w funkcję umożliwiającą aktualizację oprogramowania , co pozwala na dostosowanie ich do nowych wymagań,

-Wymagana jest obecność interfejsu ITS z protokołem Bluetooth w celu umożliwienia komunikacji tachografu z zewnętrznymi systemami transportowymi,

-Rozbudowa interfejsu ITS o szereg danych możliwych do wysyłania na bieżąco oraz o możliwość wprowadzania wpisów manualnych,

-Tachografy inteligentne drugiej generacji będą miały zwiększoną pojemność przechowywanych danych (również na kartach kierowców). Umożliwia to  wykonanie kontroli danych z 56 dni (wydłużenie okresu  nastąpi z końcem 2024 roku).

Wszystkie wymienione wyżej funkcje mają za zadanie oszczędzić czas, wysiłek i usprawnić pracę z tachografem.

pakiet mobilności

Czym różni się tachograf inteligentny od zwykłego?

Tachografy smart posiadają szereg funkcji, które obejmują rejestrowanie czasu pracy kierowcy, określanie przerw oraz rejestrację prędkości pojazdu. Dodatkowo umożliwiają identyfikację kierowcy poprzez karty magnetyczne lub identyfikatory zbliżeniowe, a także przesyłanie danych do organów nadzorujących. Tachograf inteligentny może być wyposażony w moduł GPS, który umożliwiający monitorowanie trasy i lokalizacji pojazdu.

Tachografy smart mają na celu zapewnienie rzetelnych danych dotyczących czasu pracy kierowcy, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa drogowego. Ponadto pozwalają na weryfikację przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz zapobiegania nadużyciom i oszustwom w branży transportowej.

Kto będzie musiał wymienić tachograf?

 21 sierpnia 2023 r. wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy będą wymagały wyposażenia w tachograf inteligentny drugiej generacji.

 31 grudnia 2024r. wszystkie pojazdy używane w międzynarodowym ruchu drogowym, które były wyposażone w tachografy analogowe lub cyfrowe (nieinteligentne) sprzed czerwca 2019 roku, muszą być obowiązkowo wyposażone w nowe tachografy.

 21 sierpnia 2025r. wszystkie pojazdy używane w międzynarodowym ruchu drogowym, które miały wyposażone tachografy inteligentne pierwszej generacji, muszą być obowiązkowo wyposażone w nowe tachografy.

 1 lipiec 2026r. tachografy inteligentne drugiej generacji staną się obowiązkowe  dla samochodów o DMC od 2,5 tony w transporcie międzynarodowe.

Przepisy europejskie nie wymagają wymiany tachografów w pojeździe, jeżeli wykonujemy jedynie przewozy w transporcie krajowym.

 

Ile kosztuje inteligentny tachograf?

Tachografy smart kosztują około cztery tysiące złotych.

 

Jeśli chcesz mieć dostęp do części składowych tachografów niezbędnych do naprawy, wymiany czy też montażu tachografu, a także wykonywać kalibrację tachografów skontaktuj się z nami.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA