Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Technik Warsztatu Tachografów- wszystko...

Technik Warsztatu Tachografów- wszystko co powinieneś wiedzieć

Tachografy cyfrowe stanowią kluczowy element monitorowania i kontrolowania czasu pracy kierowców oraz przebiegu pojazdów w transporcie drogowym. Współczesna technologia tachografów cyfrowych zmienia sposób rejestrowania danych związanych z pracą i trasą pojazdów. Dostarcza bardziej precyzyjne i niezawodne narzędzie do monitorowania zgodności z przepisami. Aby tachografy mogły być regularnie serwisowane i legalizowane niezbędni są technicy warsztatów tachografów.

 

Tachograf cyfrowy- co to jest i do czego służy?

Tachograf cyfrowy to zaawansowane urządzenie wbudowane w pojazdy ciężarowe, które pełni kluczową rolę w monitorowaniu czasu pracy kierowców oraz rejestrowaniu informacji związanych z przebiegiem przejazdu.  Rejestruje szereg danych takich jak min. identyfikacja kierowcy, okresy jazdy i odpoczynku, pomiar prędkość i przejechane kilometry. Tachografu zawsze używa się w połączeniu z kartą kierowcy. Urządzenie przechowuje historię okresów jazdy i odpoczynku pojazdu przez 365 dni i informuje o wszelkich próbach naruszenia zasad.

Firmy transportowe mają obowiązek regularnie odczytywać dane z tachografu cyfrowego co 90 dni i przechowywać je w firmie. Karty kierowców zawierają informacje o czasie pracy i odpoczynku oraz muszą być odczytywane co najmniej co 28 dni, aby uniknąć utraty danych. Tachograf cyfrowy jest obowiązkowy we wszystkich krajach Unii Europejskiej i w Szwajcarii.

Dane rejestrowane przez tachografy i karty kierowców muszą być precyzyjne i wyczerpujące, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi transportu drogowego. Te zarejestrowane informacje są systematycznie kontrolowane przez różne instytucje, w tym Inspekcję Transportu Drogowego (ITD), Policję, Straż Graniczną oraz Służbę Celna, aby zapewnić zgodność z regulacjami i nadzorować okresy pracy kierowców oraz inne aspekty związane z bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów w sektorze transportu drogowego. Ponadto, w przypadku przekraczania granic Polski, uprawnienia do kontroli tachografów posiadają służby zatwierdzone przez władze danego kraju, przez który przemieszcza się pojazd przewożący ludzi lub towary. W sytuacji wykrycia nieprawidłowości, zarówno kierowcy, jak i firmy transportowe, mogą być ukarani wysokimi grzywnami finansowymi.

tachograf

 

Kto ma obowiązek korzystać z tachografu?

Odpowiedzi na to pytanie dostarcza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. Dotyczy ono tachografów w transporcie drogowym. Zgodnie z artykułem 3 tego rozporządzenia, obowiązek instalacji tachografów dotyczy pojazdów zarejestrowanych w państwie członkowskim, wykorzystywanych do przewozu drogowego osób lub rzeczy, podlegających przepisom rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Rozporządzenie ma zastosowanie do:

  1. Przewozów drogowych rzeczy, jeśli dopuszczalna masa całkowita pojazdów (łącznie z przyczepą lub naczepą) przekracza 3,5 tony. Z reguły dot. samochodów ciężarowych.

  2. Przewozów drogowych osób pojazdami specjalnie zaprojektowanymi lub dostosowanymi do przewozu więcej niż dziewięciu osób (wraz z kierowcą).

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 ma zastosowanie na terytorium Unii Europejskiej, w relacjach między państwami członkowskimi UE oraz pomiędzy UE a Szwajcarią i państwami objętymi umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

 

Czym się zajmuje technik warsztatu tachografów cyfrowych?

Technik warsztatu tachografów to specjalista, którego głównym zadaniem jest zapewnienie prawidłowego działania tachografów cyfrowych w pojazdach wykorzystywanych w transporcie drogowym. Jego rola jest kluczowa dla zachowania legalności i uczciwości w dziedzinie transportu oraz przestrzegania przepisów prawa. Jednym z głównych obowiązków technika warsztatu tachografów jest aktywacja tachografu, a mianowicie montaż i uruchomienie urządzenia oraz jego dostosowanie do konkretnego pojazdu. Kalibracja tachografu to kolejny istotny etap. Polega na dokładnym dostosowaniu urządzenia do parametrów technicznych pojazdu, tak aby zapewnić precyzyjne rejestrowanie danych.

Technik jest także odpowiedzialny za regularne kalibracje tachografów w celu sprawdzenie, czy urządzenia pracują zgodnie z normami i nie wykazują żadnych usterek. Przeprowadzane testy pozwalają uniknąć ewentualnych błędów w rejestracji danych i w rezultacie idących za nimi konsekwencji.

Technik ma możliwość również, pobierania danych z tachografów i karty kierowcy. Dane te zawierają informacje o czasie pracy kierowcy, przerwach, okresach odpoczynku oraz prędkościach osiąganych przez pojazd. Pobieranie tych informacji jest istotne z punktu widzenia przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy oraz zarządzania flotą pojazdów.

technik tachografów

 

Jak zostać technikiem w zakresie tachografów cyfrowych?

Aby zostać technikiem, nie jest wymagane żadne wcześniejsze wykształcenie. Kandydat musi mieć tylko ukończone 18 lat. Otrzymanie certyfikatu technika warsztatu tachografów cyfrowych wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów i przejścia przez kolejne etapy. Oto opis tego procesu:

 

Szkolenie podstawowe 

Pierwszym krokiem jest ukończenie szkolenia podstawowego. Szkolenie oferują ośrodki edukacyjne zatwierdzone przez Główny Urząd Miar (GUM). To podczas tego szkolenia kandydat zdobywa fundamentalną wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi tachografów cyfrowych. Podczas szkolenia uczestnik dowie się min. jak wykonać kalibrację tachografu, jak działa tachograf, nauczy się pracy na tachografie cyfrowym. Po ukończeniu szkolenia, kandydat otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, niezbędne do przystąpienia do egzaminu. Należy zwrócić uwagę na to czy ośrodek, w którym kandydat chce zrealizować szkolenie, jest zatwierdzony przez GUM. W internecie często można trafić na ośrodki, których zaświadczenie, nie upoważni kandydata do przystąpienia do egzaminu. Jeżeli chcesz przeszkolić się w sprawdzonym ośrodku kliknij tutaj.

 

Egzamin

Po zakończeniu szkolenia, kandydat musi podejść do egzaminu organizowanego przez GUM. Egzamin ocenia wiedzę i umiejętności kandydata w obszarze pracy na tachografie cyfrowym. Aby otrzymać certyfikat, kandydat musi zdać ten egzamin. Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej. Część pisemna składa się z 30 pytań wielokrotnego wybory. Na ukończenie tej części mamy 60 min, a do zdania potrzebujemy 20 poprawnych odpowiedzi. Część praktyczna trwa 10 min, a żeby ją zdać trzeba wykonać wszystkie zadania egzaminacyjne. Po zakończeniu pozytywnym wynikiem części pisemnej, kandydat przystępuje do części praktycznej.  Przystąpienie do egzaminu kosztuje kandydata 200 zł. Egzaminy odbywają się wyłącznie w Warszawie.

 

Zaświadczenie o zdaniu

Po zdaniu egzaminu, kandydat otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego sukces. To dokument świadczy o jego kwalifikacjach w dziedzinie tachografów cyfrowych. 

 

Dokumentacja i wniosek

Kolejnym krokiem jest zebranie niezbędnej dokumentacji, w tym zaświadczenia o zdaniu egzaminu. Dodatkowo, technik warsztatu tachografów musi dostarczyć oświadczenie dot. niekaralności i o nieprowadzeniu działalności dot. przewozów drogowych.

 

Wniosek o certyfikat

Następnie kandydat wypełnia wniosek o wydanie certyfikatu technika warsztatu tachografów cyfrowych. Dokument zawiera wszystkie wymagane informacje i składa się go w siedzibie Głównego Urzędu Miar. Opłata za certyfikat wynosi wynosi 225 zł.

 

Weryfikacja i certyfikat

GUM przeprowadza weryfikację dokumentów i spełnienia warunków formalnych. Jeśli wszystko jest zgodne z przepisami, kandydat otrzymuje certyfikat potwierdzający jego kwalifikacje jako technika warsztatu tachografów cyfrowych.

Cały proces jest nieodzowny, aby zdobyć zarówno wiedzę, jak i oficjalne uprawnienia do pracy jako technik warsztatu tachografów cyfrowych. Certyfikat ten stanowi dowód kwalifikacji i pozwala na wykonywanie zawodu. Należy jednak pamiętać, że posiadanie samego certyfikatu nie upoważnia technika do wykonywania czynności dot. tachografów cyfrowych.  

 

Kiedy technik może zacząć pracę na tachografach?

Po otrzymaniu certyfikatu, technik może podjąć pracę w warsztacie lub firmie zajmującej się obsługą tachografów cyfrowych i wykonywać swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.

Aby wykonywać czynności na tachografach, jego pracodawca musi najpierw zgłosić go do ewidencji techników tachografów, a następnie pracownik musi otrzymać kartę warsztatową wydawaną przez PWPW. Należy pamiętać, że technik operacje na tachografach może wykonywać wyłącznie w bazie.

Warto zaznaczyć, że technik musi również regularnie aktualizować swoje umiejętności i wiedzę z zakresu tachografów cyfrowych. Konieczne jest to aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami w technologii i przepisach dotyczących tachografów.

Ponadto, obowiązkiem prawnym jest, aby technik warsztatu tachografów cyfrowych regularnie uczestniczył w okresowych szkoleniach.  Pozwolą mu one zachować aktualność swoich kwalifikacji i być na bieżąco z ewentualnymi zmianami w technologii oraz przepisach dotyczących tachografów cyfrowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, technik powinien uczestniczyć w takich szkoleniach co 4 lata. Warto jednak zaznaczyć, że nie muszą oni zdawać kolejny raz egzaminu.

zmiany w transporcie drogowym

 

Nadchodzące zmiany dotyczące tachografów

Od 21 sierpnia 2023 roku wszyscy producenci nowych pojazdów są zobowiązani do wyposażania ich w najnowszą wersję tachografów inteligentnych. Jest to pierwszy etap procesu wymiany tachografów, który wprowadzono w życie.

Kolejnym krokiem będzie konieczność wymiany najstarszych tachografów, w tym tych analogowych i cyfrowych, które zostały zamontowane przed rokiem 2019, w pojazdach przeznaczonych do przewozów międzynarodowych. Przewoźnicy będą mieli czas na przeprowadzenie tej wymiany do 31 grudnia 2024 roku. To oznacza, że proces wymiany będzie obejmował także tachografy inteligentne I generacji, które były wydawane od 2019 roku. Jeśli przewoźnik zdecydował się na zakup pojazdu ciężarowego wyposażonego w smart tachograf I generacji w 2023 roku, powinien być świadomy, że za dwa lata będzie konieczna wymiana tego tachografu na jego nowszą wersję.

Następnie, do 19 sierpnia 2025 roku, konieczne będzie dokonanie wymiany wszystkich tachografów w pojazdach używanych do transportu międzynarodowego. Od 01.07.2026 tachografy staną się obowiązkowe dla samochodów o DMC od 2,5 tony, w transporcie międzynarodowym. Również i tutaj będą to tachografy inteligentne drugiej generacji To ważne zmiany w związku z aktualizacją technologii tachografów i dostosowaniem się do nowych wymagań.

Przystąp do naszej partnerskiej sieci serwisów tachografów cyfrowych, a przeszkolimy twoich dwóch pracowników za darmo.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA