Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. UWAGA! Do 15.01.2023 należy...

UWAGA! Do 15.01.2023 należy złożyć oświadczenie ws. bazy eksploatacyjnej

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nową definicję bazy eksploatacyjnej oraz nowe obowiązki związane z posiadaniem bazy.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przed 1 marca 2022r., mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej w terminie do dnia 1 stycznia 2023 roku. Przedsiębiorcy ci są obowiązani do złożenia do organu wydającego zezwolenie oświadczenia, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy w terminie do dnia 15 stycznia 2023 roku.

W przypadku zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego wydanego przez GITD zgłoszenie dostosowanej bazy eksploatacyjnej można złożyć na druku OB dostępnym do pobrania na stronie GITD.

Baza eksploatacyjna, to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

  • miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,
  • miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
  • miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Wymóg posiadania bazy uznaje się za spełniony, jeśli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.

W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA