Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Aktualności
 3. Uwaga: Oświadczenie o liczbie...

Uwaga: Oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób za rok 2023

Podobnie jak w roku ubiegłym, przewoźnicy muszą złożyć oświadczenie dotyczące liczby zatrudnionych osób oraz kierowców. Uwaga: z tego obowiązku przewoźnicy muszą wywiązać się do 31 marca 2024 r.  Lepiej nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.

 

 

 

Czego dokładnie dotyczy oświadczenie?

Na mocy artykułu 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jest zobowiązany do corocznego przedstawienia organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, oświadczenia oraz informacji. Oświadczenie to trzeba złożyć w terminie do 31 marca każdego roku.

 • Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca powinien dostarczyć oświadczenie dotyczące liczby zatrudnionych osób. Powinno ono również zawierać  tych wymienionych w pkt 2, na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, niezależnie od formy zatrudnienia.
 • Dodatkowo, przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia informacji dotyczącej średniej arytmetycznej liczby zatrudnionych kierowców, niezależnie od formy zatrudnienia, którzy wykonują operacje transportowe w roku poprzedzającym okres obowiązywania informacji.

 

Termin na złożenie podpisanej wersji tego oświadczenia za rok 2023 upływa 31 marca 2024 r. 

 

W jaki sposób należy złożyć oświadczenie?

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w informacji nr. 1/2024 podkreślił, że w przypadku, gdy GITD jest adresatem oświadczenia (czyli zezwolenie zostało wydane przez GITD i nie zostało przekazane do starostwa), wniosek należy złożyć za pomocą dedykowanego formularza poprzez platformę ePUAP.

Jeżeli zezwolenie na transport wydało Starostwo bądź Urząd Miasta,  oświadczenie można złożyć oświadczenie w formie tradycyjnej- papierowej. Wniosek do wypełnienia. 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 • Oświadczenie jest konieczne, jeśli firma posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 • Adresatem oświadczenia jest organ wydający zezwolenie – Starostwo, Urząd Miasta lub GITD
 • Oświadczenie należy przekazać w formie oryginalnej za pośrednictwem elektronicznego formularza ePUAP. Nie należy wysyłać wypełnionych dokumentów z platformy ePUAP na skrzynki e-mail GITD ani innych środków komunikacji dotyczących tego samego oświadczenia.
 • W przypadku, gdy osoba składająca oświadczenie działa na podstawie pełnomocnictwa, należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo.
 • Oświadczenie dotyczy roku 2023, a termin jego złożenia upływa do dnia 31 marca 2024 r.
 • Oświadczenie obejmuje wszystkie osoby zatrudnione, bez względu na formę umowy zatrudnienia czy zlecenia.
 • Jednoosobowe działalności gospodarcze, posiadające zezwolenie, również są zobowiązane do złożenia oświadczenia. W przypadku działalności jednoosobowych, gdzie właściciel jest jednocześnie kierowcą; należy uwzględnić właściciela zarówno w kategorii osób zatrudnionych, jak i w średniej arytmetycznej kierowców.
 • Uwaga: w oświadczeniu należy podać także kierowców, z którymi przedsiębiorca zawiera umowę (bez względu na formę zatrudnienia).

 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA