Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Wizy dla kierowców z...

Wizy dla kierowców z Białorusi przedłużone do 31 grudnia 2022

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która przedłuża z mocy prawa wizy kierowcom w transporcie drogowym pochodzącym z Białorusi. Zmiany obowiązują od 18.08.2022.

Jeżeli dla kierowcy będącego obywatelem Białorusi, wykonującego transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy na rzecz przewoźnika drogowego mającego siedzibę na terytorium Polski, ostatni dzień okresu pobytu na terytorium RP na podstawie wizy przypada w okresie od dnia 1 września 2022, to okres ważności wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022.

Wiza w okresie przedłużenia uprawnia do przekraczania granicy w ramach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego.

WAŻNE!

W dokumencie podróży kierowcy wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu tego kierowcy umieszcza naklejkę wizową potwierdzającą przedłużenie wizy krajowej.

 

Dodatkowo przedłużeniu ulega również zezwolenie na pobyt czasowy kierowcy z Białorusi.

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie od dnia 1 września 2022, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022.

 

Przedłużone zostają również dokumenty:

1) kart pobytu,

2) polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,

3) dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności powyższych dokumentów przypada w okresie od dnia 1 września 2022, ulega on przedłużeniu z mocy prawa do dnia 24 sierpnia 2023.

Należy jednak pamiętać, że przedłużenie okresu ważności powyższych dokumentów nie stanowi podstawy do wydania lub wymiany tych dokumentów.

 

Źródło:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001715/O/D20221715.pdf

 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA