Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Wymiana prawa jazdy dla...

Wymiana prawa jazdy dla kierowców z Ukrainy

Wymiana prawa jazdy dla kierowców z Ukrainy

Wszyscy kierowcy z Ukrainy, którzy nie posiadają polskiego prawa jazdy powinno zostać skierowani do odpowiednich organów, w celu dokonania wymiany dokumentu na polski. Odpowiednie organy tj. :

  • w urzędzie miasta, w którym mieszkasz – jeśli jest to miasto na prawach powiatu,

  • w starostwie powiatu, w którym mieszkasz.

Obecnie kierowcy z Ukrainy, przebywający w Polsce przez ponad 6 miesięcy bez potwierdzenia wyjazdu do Ukrainy w tym okresie, tracą ważność swoich uprawnień.

 

Procedura wymiany prawa jazdy dla kierowców z Ukrainy

Proces wymiany przebiega sprawnie, dzięki możliwości weryfikacji uprawnień drogą elektroniczną, zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury. Wymiana prawa jazdy na polskie wiąże się również z koniecznością zmiany świadectwa kierowcy. W tym celu najłatwiej jest użyć formularz który znajdziesz na stronie:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1429.

 

Ile czasu posiada przewoźnik na zmianę prawa jazdy ?

Przewoźnik ma 28 dni na dokonanie tej zmiany od momentu otrzymania polskiego prawa jazdy dla ukraińskiego kierowcy.

Wymiana praw jazdy dla kierowców z Ukrainy

 

Problematyczne egzekwowanie przepisów: Prawo jazdy obcokrajowców a wyzwania kontroli drogowej.

Zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi kierowców pojazdów, obywatele państw objętych konwencją o ruchu drogowym (w tym Ukraina), mają prawo korzystać ze swojego prawa jazdy na terenie innego kraju przez okres do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pobytu w danym kraju. Niemniej jednak, brak skutecznej egzekucji tego przepisu wynikał z trudności w sprawdzaniu dokumentów podczas kontroli drogowych.

Znikoma skuteczność wprowadzonych postanowień wynikała z praktyki, w której podczas kontroli drogowej kierowcy z Ukrainy prezentowali swoje paszporty z wpisami informacyjnymi potwierdzającymi przekroczenie granicy. W przypadku, gdy osoba kontrolująca dostrzegła takie zapisy datowane na ostatnie 6 miesięcy, nie mogła wtedy egzekwować referowanego przepisu. Osoby prowadzące pojazd miały dowód na to, że ich ostatnia wizyta na Ukrainie unieważniła termin 6 miesięcy i ten okres zaczynał się od nowa.

 

Wpływ wojny na prawa jazdy ukraińskich kierowców w Polsce.

Wszystko się zmieniło, gdy w lutym 2022 roku wybuchła wojna na terytorium Ukrainy. Kierowcy z tego  państwa przestali przekraczać granicę swojego kraju. W rezultacie stali się niezdolni do udowodnienia przekroczenia granicy w ostatnich 6 miesiącach. Spowodowało to, że organy nadzorcze różnych państw Unii Europejskiej, szczególnie we Włoszech, zaczęły przyjmować stanowisko, że termin ważności 6 miesięcy już minął, a prawo jazdy ukraińskie straciło ważność, ze względu na to iż kierowca w okresie 6 miesięcy nie wrócił na terytorium swojego kraju.

 

Zmiany w przepisach, dotyczących ukraińskich kierowców w Polsce.

Polska wprowadziła specjalną ustawę, obowiązującą tylko w naszym kraju (nie dotyczyło to obszaru Europy), która umożliwiała ukraińskim kierowcom bezterminowe prowadzenie pojazdów na podstawie ich rodzimego prawa jazdy, związane z sytuacją wojenną.

Oczywiście warunkiem było posiadanie aktualnych:

  • Badań lekarskich;

  • Badań psychologicznych;

  • Ukończonego szkolenia okresowego (kod 95), co musiało być potwierdzone wpisem do Karty Kwalifikacji Kierowcy.Wymiana prawa jazdy dla kierowców z Ukrainy

 

Powrót do poprzednich regulacji prawnych: Skutki utraty ważności specjalnej regulacji dla ukraińskich kierowców.

Niestety, ta regulacja straciła ważność 1 stycznia 2024 roku. Chociaż przedłużenie jej obowiązywania było tematem interpelacji poselskich. Parlament poprzedniej kadencji nie zdążył podjąć działań w tej sprawie, a obecny parlament jeszcze się tym nie zajął.

W rezultacie Polska powróciła do wcześniejszego stanu prawnego, który teraz funkcjonuje jako nowa norma. Poprzedni stan prawny, działał korzystnie dla kierowców, ze względu na to, że wracali co kilka tygodni na terytorium Ukrainy. Poprzez to mieli potwierdzone w paszporcie i byli w stanie łatwo udowodnić iż upływ terminu 6 miesięcy do wymiany prawa jazdy z ukraińskiego na polskie nie nastąpił. W chwili obecnej kierowcy unikają przekraczania granicy z Ukrainą, ze względu na brak możliwości powrotu do Polski. Z tego powodu nie są w stanie udokumentować krótszego niż 6-miesięcznego pobytu na polskich drogach. 

 

Czy Ministerstwo Infrastruktury przedłuży uprawnienia dla ukraińskich kierowców w Polsce ?

W związku z tym skierowano pytanie do Ministerstwa Infrastruktury. Dotyczące ewentualnego przedłużenia uprawnienia do prowadzenia pojazdów na podstawie ukraińskiego prawa jazdy dla kierowców pracujących w rodzimych firmach transportowych.

Ministerstwo odpowiedziało negatywnie, iż nie posiadają żadnych planów na ten moment. Oznacza to konieczność dostosowania się do obecnie obowiązującego stanu prawnego, który istniał przed wybuchem wojny.

 

Sprawdź nasze inne aktualności klikając w ten link.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA