Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Blog
 3. Za co można utracić...

Za co można utracić licencje transportową?

Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, aby firma mogła podejmować i wykonywać transport drogowy to musi posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Takie zezwolenie jest wydawane na czas nieokreślony. Jeśli chodzi o przewozy międzynarodowe, do ich wykonywania wymagane jest uzyskanie licencji wspólnotowej. Licencja wspólnotowa jest wydawana do 5 lat lub od 5 do 10 lat przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Ten dokument jest niezbędny do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego.

 

Kiedy licencja może zostać zawieszona?

Licencja transportowa może również zostać zawieszona. Taka sytuacja występuje, gdy przewoźnik zawiesza swoją działalność gospodarczą w całości lub częściowo na okres nie przekraczający 12 miesięcy. Przepis umożliwia to zgodnie z artykułem 14a ustawy o transporcie drogowym.

zawieszenie licencji

W przypadku wydania decyzji stwierdzającej utratę dobrej reputacji, następuje zawieszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zawieszenie to obowiązuje do momentu zastosowania środka rehabilitacyjnego, o którym mówi artykuł 7e ustawy o transporcie drogowym.

 

 

W jakim przypadku można cofnąć licencję?

 

Automatyczne cofnięcie licencji na przewóz osób lub towarów

W artykule 15 ustawy o transporcie drogowym zostały określone przypadki , które skutkują automatycznym wycofaniem licencji na przewóz osób lub towarów. Utrata tego dokumentu wpływa na prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego. Licencję cofa się, gdy:

 • przedsiębiorca, posiadający licencję, otrzymał ostateczne orzeczenie, które zabrania mu prowadzenia działalności gospodarczej objętej tą licencją,

 • mimo wezwania organu licencyjnego do rozpoczęcia działalności objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od daty jej wydania, przedsiębiorca nie podjął takiej działalności,

 • osoba posiadająca licencję transportową nie spełnia warunków, które uprawniają do prowadzenia działalności w obszarze transportu drogowego,

 • posiadacz licencji wspólnotowej w sposób rażący naruszył warunki ustalone w licencji lub inne przepisane warunki dotyczące prowadzenia działalności objętej licencją, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 • posiadacz licencji transportowej przekazał licencję lub dokonał przeniesienia prawa do licencji na rzecz osoby trzeciej,

 • osoba, która ma licencję transportową, zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej objętej tą licencją. W szczególności nie wykonuje transportu drogowego przez co najmniej 6 miesięcy z przyczyn zależnych od niej (chyba że poinformowała organ, który wydał licencję, o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego),

 • osoba posiadająca licencję w sposób rażący łamie przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub wymogi dotyczące kwalifikacji kierowców,

 • Osoba, która posiada licencję na świadczenie usług pośrednictwa w zakresie przewozu osób, prowadzi takie działania na rzecz podmiotu, który nie posiada odpowiedniej licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1.

 • Cofnięcie licencji transportowej poprzedza się pisemnym ostrzeżeniem przedsiębiorcy. W przypadku ponownego stwierdzenia naruszenia tych przepisów zostanie wszczęte postępowanie w celu cofnięcia licencji. Pismo otrzymuje się tylko w następujących sytuacjach gdy:

 •  nie są spełnione wymogi, które uprawniają do prowadzenia działalności,
 • warunki określone w licencji są rażąco naruszone,

 • działalność jest zaprzestana przez okres sześciu miesięcy,

 • przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub wymogi dotyczące kwalifikacji kierowców są rażąco naruszone.

 

Cofnięcie licencji w drodze decyzji administracyjnej

Istnieją również sytuacje, w których licencja transportowa może zostać cofnięta w drodze decyzji administracyjnej, ale nie jest to przesądzone. Stanie się to, gdy:

-posiadacz licencji nie dostarczył w ustalonym terminie wymaganych informacji i dokumentów, o których mowa w artykule 8 ustęp 2 i 3, artykule 14 ustęp 2 oraz artykule 83,

-w sposób rażący lub powtarzalnie złamano przepisy dotyczące dopuszczalnej masy, nacisków osi lub wymiarów pojazdu,

-posiadacz licencji nie uregulował zaległości w spłacie stwierdzonych ostateczną decyzją lub prawomocnym orzeczeniem zobowiązań celnych, podatkowych lub innych zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego, ani nie uregulował zobowiązań wobec kontrahenta,

-niezgodnie z przepisami samowolnie ingeruje w wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografów zainstalowanych w pojeździe. Dodatkowo, dokonuje zmian lub usuwa dane zapisane w tachografie cyfrowym, karcie kierowcy lub karcie przedsiębiorstwa,

-w przypadku rażącego naruszenia warunków określonych w licencji.

Jeśli takie sytuacje będą się powtarzać, może to spowodować wszczęcie postępowania przez GITD w zakresie utraty dobrej reputacji lub licencji transportowej.

cofnięcie uprawnień

 

Czy licencja wspólnotowa może wygasnąć?

Tak, licencja wspólnotowa może wygasnąć, a sytuacje, w których to następuje, regulują przepisy określone w art.16 ust. 2. ustawy o transporcie drogowym:

– gdy upływa czas jej udzielenia,

– kiedy posiadacz zrzeknie się jej,

– w przypadku śmierci właściciela. Licencja nie wygasa, jeśli w spółce jest kilku współwłaścicieli.

– gdy przedsiębiorca, któremu została udzielona, ogłasza upadłość,

–  w momencie, gdy traci się zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 

Ile wynosi mandat za brak licencji transportowej?

Za brak licencji przedsiębiorstwo transportowe może otrzymać karę w wysokości 12 tysięcy za każdą kontrolę drogową. Przewoźnik może również utracić dobrą reputację.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie odwołania od mandatu to skontaktuj się z nami.

 

Czy licencję można użyczyć?

Nie. Przepisy prawa nie zezwalają na jej użyczenie. Odstąpienie licencji osobie trzeciej może skończyć się karą pieniężną w wysokości kilkunastu tysięcy złotych.

 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA