Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Zabezpieczanie ładunków w transporcie...

Zabezpieczanie ładunków w transporcie drogowym

Bezpieczne zabezpieczenie ładunku jest nieodzownym aspektem w branży transportowej. Przepisy prawne precyzują, jak należy optymalnie wykorzystywać przestrzeń ładunkową i właściwie rozmieszczać przewożone towary. Jednak są również inne ważne aspekty, o których warto pamiętać podczas mocowania ładunku w naczepie pojazdu. Te kwestie oraz wszelkie sposoby zabezpieczania ładunku takie jak m.in drążki rozporowe, łańcuchy transportowe (inaczej odciągi łańcuchowe), pasy transportowe czy maty antypoślizgowe zostaną omówione w poniższym tekście.

 

Kto odpowiada za zabezpieczanie ładunków?

Najbardziej powszechny jest koncept związany z przepisami prawnymi, który określa, że obowiązki w ramach umowy przewozu są podzielone między dwie strony. Są to nadawca towaru (czyli załadunek) oraz przewoźnika. Nadawca towaru ponosi odpowiedzialność za właściwe umieszczenie ładunku na naczepie oraz za jego poprawne rozmieszczenie. Natomiast przewoźnik za mocowania ładunku, czyli ma za zadanie zabezpieczenie ładunku przy użyciu pasów zabezpieczających, kątowników, belek poprzecznych, mata antypoślizgowych i innych środków.

Ta koncepcja jest uzasadniona, ponieważ to tylko kierowca ma kontrolę nad takimi środkami ochronnymi. Trzeba także pamiętać, że to kierowca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznego przewozu i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom na drodze, na przykład wycieku lub wypadnięciu ładunku z naczepy.

 

Jak prawidłowo zabezpieczyć ładunek?

Mocowanie ładunku jest zależne od rodzaju, wagi, rozmiarów oraz typu pojazdu dostosowanego do przewozu. Jak najlepiej przeprowadzić załadunek w celu optymalnego rozmieszczenia towarów wewnątrz przyczepy? Głównym kryterium jest zapewnienie właściwego rozkładu nacisku na osie pojazdu, co oznacza, że ładunek powinien być równomiernie rozłożony. To zadanie jest stosunkowo proste, gdy naczepa jest wypełniona po brzegi, ponieważ wtedy towar nie grozi przemieszczeniem, co jest szczególnie niebezpieczne podczas hamowania lub na zakrętach. Ponadto, równomierne rozmieszczenie ładunku przyczynia się do mniejszego zużycia paliwa.

W idealnym scenariuszu, ładunek powinien wypełniać całą przestrzeń ładunkową pojazdu. W takiej sytuacji, kierowcy często wykorzystują mocowanie blokowe, co zostanie omówione w dalszej części tekstu. Jednak co zrobić, gdy nie ma możliwości, aby ładunek wypełnił przestrzeń w sposób kompletny? W takim przypadku nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku może prowadzić do jego przemieszczania się podczas hamowania. Na szczęście istnieje wiele metod zabezpieczania ładunku, które pozwalają kierowcom sprawnie przewozić towary i dbać o ich bezpieczeństwo. Dalsza część tekstu omawia popularne metody zabezpieczania ładunku.

W transporcie drogowym coraz bardziej popularne staje się mocowanie blokowe, które polega na równomiernym i dokładnym umieszczeniu towaru w przestrzeni ładunkowej pojazdu. Jednak ta metoda sprawdza się tylko wtedy, gdy ilość towaru idealnie odpowiada dostępnej przestrzeni w naczepie. W przypadku mocowania blokowego nie są potrzebne środki pomocnicze, takie jak maty antypoślizgowe. Nie ma również potrzeby stosowania siatek, które są wykorzystywane w innych sytuacjach, ani metod montażu dodatkowych lin lub łożysk klinowych. Jak jednak postępować, kiedy towar nie wypełnia całej dostępnej przestrzeni w kontenerze? Poniżej znajdują się opisane sposoby, które warto wykorzystać w takiej sytuacji.

zabezpieczenie ładunków

Jakie są techniki zabezpieczania ładunku?

Belki rozporowe

Belki rozporowe, które określa się także jako belki transportowe, ramy rozporowe lub belki burtowe, są wykorzystywane do umocowania między towarami w celu ich przybliżenia do ścian bocznych. Te belki są niezwykle proste w obsłudze i dostępne są na rynku w wersjach stalowych lub metalowych.

Odciągi łańcuchowe

Odciągi łańcuchowe – inaczej łańcuchy transportowe, są skutecznym rozwiązaniem podczas przewożenia nieforemnego, pojedynczego i ciężkiego ładunku.

Służą do zabezpieczenia i unieruchomienia towaru, aby nie przemieszczał się w trakcie podróży. Często wykorzystuje się je, aby zabezpieczać maszyny przemysłowe. Warto zaznaczyć, że przy przewożeniu pojedynczego ładunku przydatne mogą być również maty antypoślizgowe.

Pasy transportowe

Pasy transportowe – podobnie jak odciągi łańcuchowe, pasy transportowe są wykorzystywane do mocowania ładunku o niestandardowych rozmiarach. Jednak pasy transportowe są na tyle uniwersalne, że stanowią standardowe wyposażenie większości firm przewozowych.

Aby pas transportowy stanowił odpowiednie zabezpieczenie dla ładunku, musi być dostosowany do wagi ładunku i solidnie przymocowany do punktów zaczepu na naczepie. Pas transportowy jest również używany przy przewożeniu palet. Zwiększa to współczynnik tarcia i uniemożliwia ładunkowi przesuwanie się. Do zabezpieczania towaru wykorzystuje się wtedy mocowanie szpringowe, które polega na równoczesnym odciąganiu narożników towaru w przeciwnych kierunkach.

Worki sztauerskie

Worki sztauerskie to inaczej znane jako poduszki powietrzne, które pełnią funkcję mocowania ładunków. Zabezpieczenia te są wykorzystywane w przypadkach, gdy ładunek może doświadczać wysokich sił tarcia, dlatego wkłada się je między większe bloki towaru. Są one często niezbędne do właściwego zabezpieczenia ładunku podczas transportu drogowego, a ich dodatkową zaletą jest niska cena i fakt, że są miękkie, co oznacza, że nie uszkadzają opakowań innych towarów, z którymi mają kontakt.

Ryglowanie

Ryglowanie to prosty sposób, który nie wymaga specjalistycznego wyposażenia. Zgodnie z nazwą, polega na zamocowaniu towaru wewnątrz przestrzeni ładunkowej. Jednak jest to zalecane jedynie wtedy, gdy towar jest wystarczająco sztywny. W celu ryglowania można wykorzystać, na przykład, długie belki, które pełnią rolę klinów.

Drążki rozporowe

Drążki rozporowe są powszechnie wykorzystywane w pojazdach dostawczych, zarówno osobowych, jak i ciężarowych. Dostępne są drążki z podporami oraz z końcówkami przeznaczonymi do montażu na listwach. Drążki z podporami pasują do pojazdów dostawczych o stałych ściankach. Zabezpieczenie z końcówkami do listew są przeznaczone wyłącznie do pojazdów wyposażonych w listwy umożliwiające mocowanie ładunku.

Drążki rozporowe są wykonane z profili stalowych lub aluminiowych i wyposażone w gumowane końcówki lub zamienniki. Każdy drążek jest regulowany pod kątem szerokości, co pozwala na dostosowanie go do różnych rozmiarów przestrzeni ładunkowej. Jednym z głównych atutów drążków rozporowych jest możliwość wymiany regulacji szerokości oraz zużytych gumowych części.

 

Czy każdy ładunek musi być zabezpieczony?

Tak, każdy ładunek musi być zabezpieczony, a odpowiednie zabezpieczenie ładunku w transporcie drogowym często zmniejsza ryzyko wypadków. Tym samym zwiększa się bezpieczeństwo kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Głównym celem zabezpieczania ładunków jest zapewnienie ochrony samego towaru. Uszkodzenia mogą skutkować stratami finansowymi dla przedsiębiorstw i wpływają na niezadowolenie klientów. Skuteczne zabezpieczenie ładunku zmniejsza ryzyko uszkodzeń i utraty towaru, co przekłada się na wyższy poziom zadowolenia klientów.

Niewłaściwie zabezpieczony ładunek może stwarzać potencjalne zagrożenie dla pracowników zaangażowanych w proces transportu. Przesunięcie się towaru, upadające przedmioty lub nieodpowiednio zamocowane ładunki mogą być przyczyną wypadków i obrażeń. W związku z tym zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia ładunków jest niezmiernie istotne dla zachowania bezpieczeństwa pracowników.

Wiele państw posiada ustalone regulacje dotyczące zabezpieczania ładunków. Firmy transportowe muszą ściśle przestrzegać tych przepisów, aby uniknąć ewentualnych kar i sankcji. Dlatego też zabezpieczanie ładunków jest kluczowe zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i z zachowania zgodności z przepisami prawnymi.

Warunki przewozu ładunku są opisane w Art. 61 Prawa o ruchu drogowym.

ADR

Jaka  jest kara za niezabezpieczenie ładunku?

Oznacza to, że naruszenie przepisów skutkuje nałożeniem mandatu karnego w przedziale od 20 do 500 złotych bez punktów karnych. Natomiast w przypadku przekazania sprawy do sądu, karą może być grzywna sięgająca do 3 tysięcy złotych lub także kara nagany.

 

Czy kierowca ma obowiązek załadunku i rozładunku?

Tak, ogólnie rzecz biorąc, przepisy prawa w Polsce nie zabraniają kierowcom wykonywania czynności związanych z załadunkiem lub rozładunkiem.

Kłopoty pojawiają się dopiero, gdy towar ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas operacji załadunku lub rozładunku. W takim przypadku, aby wyjaśnić sytuację konieczne jest ustalenie, jakie konkretne obowiązki zostały nałożone na kierowcę. Jeżeli w umowie nie było mowy o załadunku lub rozładunku towaru, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia.

Rola kierowcy polega na zapewnieniu, że proces załadunku i rozładunku towarów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i przestrzeganiem bezpieczeństwa. Kierowca nie musi aktywnie uczestniczyć w tych operacjach, ale powinien nadzorować proces, zadawać pytania i dokumentować swoje obserwacje oraz wątpliwości. Wykonywanie samodzielnych działań załadunku lub rozładunku może być jednym z jego obowiązków, jednak tylko jeśli zostało to wyraźnie określone w umowie przewozowej.

Natomiast w transporcie krajowym w Polsce, polskie przepisy podlegają głównie szczegółowym przepisom Ustawy o prawie przewozowym. Zgodnie z artykułem 43 tego aktu prawnego, jeżeli umowa lub przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, „czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem towaru odpowiadają odpowiednio nadawcy lub odbiorcy”.

 

Za jakie szkody w ładunku przewoźnik nie odpowiada?

Przewoźnik nie będzie obciążony taką odpowiedzialnością, jeśli utrata, uszkodzenie, ubytek lub opóźnienie w dostawie towaru wynikają z okoliczności leżących po stronie nadawcy lub odbiorcy, nie wynikają z winy przewoźnika, nie zależą od właściwości przewożonego towaru lub nie są wynikiem działania siły wyższej.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA