Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Zabezpieczenie finansowe licencji

Zabezpieczenie finansowe licencji

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady  dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchwalające dyrektywę Rady 96/26/WE, określa nowe przepisy dotyczące świadczenia usług transportu drogowego dla osób i towarów. Zgodnie z przepisami  przedsiębiorca musi być w stanie w każdym okresie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Przewoźnik musi corocznie, a przede wszystkim w sposób ciągły, posiadać zabezpieczenie finansowe o konkretnej wartości.

Zabezpieczenie finansowe jest konieczne do otrzymania licencji transportowej. Dokumenty, które potwierdzają posiadanie stabilnej sytuacji finansowej pozwalającej na rozpoczęcie i utrzymanie działalności w dziedzinie transportu drogowego (obejmującego całą flotę pojazdów) i uzyskania licencji transportowej, muszą stanowić gwarancję w wymaganej kwocie przez cały okres ważności licencji. Dlatego, jeśli formą zabezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa, to musi być ona odnawiana co roku.

 

Dlaczego potrzebujemy licencji transportowej?

W branży transportowej posiadanie licencji umożliwia prowadzenie płatnych przewozów drogowych na terenie kraju i jest również jednym z kluczowych dokumentów wymaganych przez przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na międzynarodowy transport drogowy (licencja międzynarodowa). Jeśli interesuje cię to jako przewoźnika drogowego i chcesz starać się o licencję transportową, możemy Ci pomóc w wyrobieniu jej.

O licencję transportową nie muszą starać się przewoźnicy pojazdów o DMC poniżej 3,5 tony realizujący tylko przewozy krajowe. Dotyczy to także firm wykonujących transport niezarobkowy.

Jeśli pracujesz w branży transportowej i chcesz dowiedzieć się więcej o licencji transportowej .

ubezpieczenie licencji

Jaka jest wysokość zabezpieczenia finansowego?

Wysokość zabezpieczenia finansowego wynosi:

a) dla pojazdów ciężarowych:

9.000 euro – na pierwszy pojazd ciężarowy,

5.000 euro na każdy następny pojazd ciężarowy.

b) dla pojazdów o DMC do 3,5 t:

1.800 euro – na pierwszy pojazd,

900 euro na każdy następny pojazd.

Wymagane jest dostarczenie zabezpieczenia, kiedy przedsiębiorca:

– wnosi podanie o uzyskanie pozwolenia lub licencji na prowadzenie transportu drogowego osób lub towarów,

– przeprowadza proces odnowienia wypisów z licencji na świadczenie usług transportu drogowego osób lub rzeczy,

-wnosi podanie o wydanie dodatkowego wypisu na nabyty pojazd.

 

Jak udokumentować zdolność finansową?

Obecnie, w obowiązującym prawodawstwie, mamy krajową ustawę oraz rozporządzenie 1071/2009, które określają ściśle określony zestaw dopuszczalnych sposobów na wykazanie zdolności finansowej:

– gwarancja bankowa,

– ubezpieczenie,

– roczne sprawozdania finansowe.

Jednakże obecnie obowiązująca nowelizacja ustawy o transporcie drogowym określa, że przedsiębiorca może spełnić wymóg wykazania swojej zdolności finansowej dla swojej firmy transportowej, dostarczając dokumenty potwierdzające zdolność finansową na kwotę określoną w ustawie, takie jak.

Roczne sprawozdanie finansowe – Przedsiębiorca, który podlega wymaganiom ustawy o rachunkowości, może dostarczyć te dokumenty w przypadku spełnienia odpowiednich kryteriów. Roczne sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone przez: biegłego rewidenta zgodnie z definicją ustawy o rachunkowości lub odpowiednią uprawnioną osobę, taką jak członek zarządu spółki handlowej, wspólnik w spółce jawnej, komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną.

 

Pozostali przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie dostarczyć rocznego sprawozdania finansowego, powinni mieć w posiadaniu dokumenty potwierdzające:

1.       Posiadanie gotówki, środków na rachunkach bankowych lub dostępnych aktywów finansowych.

2.       Własność akcji, udziałów lub innych transakcyjnych instrumentów finansowych.

3.       Zapewnienie gwarancji lub zabezpieczeń bankowych.

4.       Posiadanie nieruchomości.

W przypadku ustalenia przez właściwy organ, że warunek zdolności finansowej nie jest już spełniony, firma otrzymuje określony termin, który nie przekracza sześciu miesięcy, aby udowodnić, że będzie nadal spełniać ten warunek w sposób ciągły. Jeśli przedsiębiorca nie spełni tego wymogu w określonym terminie, właściwy organ ma możliwość zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności jako przewoźnik drogowy.

 

Czym jest ubezpieczenie do licencji transportowej (ubezpieczenie zawodowe przewoźnika drogowego)?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowego przewoźnika drogowego stanowi polisę ubezpieczeniową wymaganą do licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jest to  potwierdzenie zdolności finansowej działalności gospodarczej związaną z transportem drogowym, która jest niezbędna do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika nie jest wymagane (inaczej mówiąc, istnieje możliwość zgromadzenia określonej sumy na własnym koncie bankowym jako zabezpieczenia).

 

Ile kosztuje ubezpieczenie do licencji transportowej?

Jakie są koszty, jeśli chodzi o ubezpieczenie do licencji transportowej? Warto zaznaczyć, że wbrew powszechnemu przekonaniu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (zawodowe) nie jest kosztowne. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego na pojazdy o masie przekraczającej 3,5 tony wynosi około 210 złotych na pojazd. Z kolei dla busów jest to średnio 150 złotych.

 

Gdzie zdobyć ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej?

W celu zakupu polisy, istnieje możliwość skontaktowania się bezpośrednio z wybranym dostawcą ubezpieczeń lub odwiedzenia go osobiście w siedzibie firmy.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA