Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Blog
 3. Osoba zarządzająca transportem

Osoba zarządzająca transportem

 

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem, które potwierdza posiadanie odpowiednich kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do zaangażowania się i prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego.

W zarobkowy transporcie drogowy  krajowym bądź międzynarodowy przynajmniej jedna osoba fizyczna odpowiedzialna za zarządzanie transportem musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Jest to warunek konieczny do uzyskania zezwolenia/licencji wspólnotowej. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009.

Kim jest zarządzający transportem?

Zarządzający transportem (inaczej menager transportu) to osoba posiadająca certyfikat kompetencji zawodowych. Osoba ta jest  wyznaczona przez przewoźnika na podstawie umowy, wykonująca określone zadania w interesie przedsiębiorcy.  Może to być umowa o pracę, bądź też umowa cywilno-prawna. Zarządzający transportem może obsługiwać maksymalnie cztery firmy i prowadzić działalność transportową przy wykorzystaniu floty, której łączna liczba pojazdów nie przekracza 50 na podstawie umowy cywilno-prawnej.  

Aby zostać zarządzającym transportem należy spełnić kilka warunków:

 • spełniać wymóg dobrej reputacji,

 • posiadać certyfikat kompetencji zawodowych,

 • posiadać w sposób rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem (np. być pracownikiem/dyrektorem/właścicielem/udziałowcem lub w inny sposób być związanym w firmą na podstawie stosunku pracy lub umowy),

 • posiadać miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

  Ciezarowka w gorach

Obowiązek wyznaczenia w firmie transportowej osoby zarządzającej transportem wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009. Jest to więc nieuniknione. Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego jest zobowiązany do wyznaczenia zarządzającego transportem. Czyli jedną osobę fizyczną uprawnioną do tego zadania, z certyfikatem kompetencji zawodowych, która w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi.

Aby uzyskać certyfikat, konieczne jest zdanie dwuetapowego egzaminu. Jest on organizowany kilka razy w roku przez Instytut Transportu Samochodowego w różnych miastach Polski. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z różnych dziedzin, takich jak:

 • cywilnego prawa,

 • handlowego prawa,

 • prawa socjalnego,

 • podatkowego prawa,

 • działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa,

 • dostępu do rynku,

 • norm technicznych i technicznych aspektów działalności,

 • bezpieczeństwa drogowego.

W części praktycznej osoby przystępujące do egzaminu muszą rozwiązać 2 wylosowane zadania.

Aby dobrze przygotować się do egzaminu, warto uczestniczyć w specjalnie w tym celu zorganizowanych szkoleniach. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

Zdjęcie transport i logistyka statku container cargo i samolotu cargo. renderowania 3d i ilustracji.

Za co odpowiada zarządzający transportem?

Obowiązki  osoby zarządzającej transportem ustala się w umowie. Menager w transporcie drogowym będzie odpowiedzialny za:

 • zachowanie i utrzymanie pojazdów w odpowiednim stanie technicznym,

 • konserwację pojazdów,

 • sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych,

 • podstawową księgowość

 • sprawdzanie procedur związanych z ładunkami i usługami kierowcom i pojazdom (np. przydzielanie ładunków).

 • sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem,

 • nadzorowanie innych pracowników.

  Zdjęcie ciężarówka towarowa z kontenerem jadącym po moście semitruck z cargo trailer generative ai

Czy zarządzający transportem musi być zatrudniona w firmie?

Menager transportu niekoniecznie musi być zatrudniony w firmie na podstawie umowy o pracę.  Może  również zawrzeć umowę cywilno-prawna np. B2B.

Jakie są przewidziane kary dla osoby zarządzającej transportem?

Menager transportu, która nieprawidłowo wykonuje obowiązki lub łamie warunki dotyczące przewozu drogowego (umyślnie lub nieumyślnie), może być ukarany grzywną. Sankcja może wystąpić w wysokości od 200 złotych do 2000 złotych za każde naruszenie. Ponadto, w przypadku rażącego naruszenia, menager transportu może utracić dobrą reputację, a co za tym idzie – może zostać odebrana licencja.

Menager transportu może przykładowo otrzymać karę za:

 • zezwolenie na przewóz kierowcy, który nie spełnia wymagań dotyczących ukończenia odpowiedniego szkolenia.

 • pozwolenie na przewóz kierowcy, który nie posiada orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 • niezapewnienie kierowcy odpowiednich dokumentów niezbędnych do wykonywania pracy,

 • niewłaściwe, niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością wypełnienie dokumentów,

 • łamanie regulacji dotyczących transportu zwierząt oraz produktów spożywczych, które mają krótki termin przydatności do spożycia,

 • pozwolenie na złamanie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców (czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i okresów odpoczynku),

 • pozwolenie na wykonywanie przewozu pojazdem, który generuje hałas lub szkodliwe substancje przekraczające dopuszczalne normy.

Jak zmienić zarządzającego transportem?

Aby zmienić osobę odpowiedzialną za zarządzanie transportem, należy przekazać informację o zakończeniu współpracy do właściwego organu, który wydał licencję.  Na zgłoszenie zmiany urząd ma  30 dni. Wniosek może złożyć każda ze stron.

 

współpraca z osobą zarządzającą

 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA