Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Aktualności
 3. Zmiany w 2022 roku

Zmiany w 2022 roku

Rok 2022 będzie dla transportu wyjątkowo ciężki. W życie wejdą kolejne przepisy tzw. Pakietu Mobilności, dodatkowo zmianie ulegnie polskie ustawodawstwo dotyczące zasad wykonywania transportu.

 

Od 2 lutego 2022 roku zaczną obowiązywać zapisy Dyrektywy nr 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 roku. Dyrektywa unijna wyznacza kierunek zmian, a każdy kraj członkowski musi dostosować do nich swoje wewnętrzne przepisy prawne. Najważniejsze zmiany, które wymusza dyrektywa od 2 lutego dotyczą delegowania kierowców oraz wypłaty stawki minimalnej obowiązującej w danym kraju, w który kierowcy wykonują pracę. Podstawowa zmiana dotyczy braku możliwości zaliczania należności z tytułu podróży służbowych (delegacji) na poczet zagranicznej płacy minimalnej. Zmiana ta spowoduje wzrost wynagrodzenia kierowców wykonujących zagraniczne operacje kabotażowe oraz przerzuty pomiędzy krajami UE.

Pełne wynagrodzenie minimalne adekwatne do kraju, w którym kierowcy wykonują pracę będzie obowiązywało firmy wykonujące:

 • przewozy kabotażowe
 • przewozy typu cross-trade (tzw. przerzuty z jednego państwa unijnego do drugiego, innego niż siedziba przewoźnika).

Pod nowe przepisy NIE będą podlegać:

 • przejazdy tranzytowe
 • przewozy dwustronne/bilateralne (przewóz międzynarodowy do kraju siedziby lub z kraju siedziby – z i do Polski wraz z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami/rozładunkami, spełniając dodatkowe warunki).

Dyrektywa unijna zobowiązuje również Polskę, aby dostosować zapisy ustaw do dyrektywy. Obecnie Rząd prowadzi prace nad zmianami do ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Projekt jest aktualnie na etapie Komisji Prawniczej. To kiedy zmiana ustawy będzie gotowa nie wiadomo, jednak zmiany muszą obowiązywać już od lutego 2022. Jedną z najważniejszych propozycji zmian w ustawach jest zlikwidowanie delegacji zagranicznych dla kierowców zawodowych. Oznacza to, że kierowca zatrudniony na umowę o pracę nie będzie przebywał w podróży służbowej, co uniemożliwi wypłatę delegacji, która jest obecnie częścią wynagrodzenia kierowcy. Spowoduje to wzrost kosztów pracowniczych. Jednak kolejna z propozycji może spowodować, że podstawą naliczania składek na ZUS nie będzie całe wynagrodzenie kierowcy, a jedynie wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej średniemu wynagrodzeniu obowiązującemu w danym roku (w 2022 roku ma ono wynieść 5922 zł).

Prace nad ustawą nadal trwają. Nie wiadomo jaki będzie ostateczny zakres i kształt zmian. Na tym etapie trudno wskazać konkretne rozwiązania, które pomogą obniżyć koszty pracownicze. Na ostateczny kształt ustawy musimy poczekać i dopiero wtedy będzie można przedstawić propozycje zmian dokumentów firmowych oraz umów z kierowcami. Dlatego prosimy Państwa o rozwagę i unikanie dyskusji z firmami, które oferują już teraz, gdy przepisy jeszcze nie zostały uchwalone, cudownych rozwiązań obniżających koszty pracownicze od 2022 roku.

Dodatkowe zmiany od 21 lutego 2022:
 1. nowe zasady wykonywania kabotażu – wprowadzona zostanie zasada cooling off, polegająca na 4-dniowym zakazie wykonania kolejnych operacji kabotażowych po wykonaniu kabotażu tym samym pojazdem w tym samym państwie członkowskim,
 2. nakaz powrotu pojazdu co 8 tygodni do bazy w państwie członkowskim siedziby przewoźnika – przedsiębiorstwo powinno organizować przewozy, aby pojazdy, którymi dysponuje przedsiębiorca i które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, wracały do jednej z baz eksploatacyjnych w tym państwie członkowskim nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od jego opuszczenia.

Dyrektywa unijna przewiduje również uproszenie obowiązków związanych z delegowaniem. Jednak ostateczna decyzja należy do państw członkowskich i ich zapisów w przepisach wewnętrznych. Kierunek zmian dotyczy:

 • okazywania dokumentacji w formie elektronicznej
 • braku konieczności wyznaczania przedstawiciela
 • tłumaczenia dokumentów na język angielski.

Rewolucja czeka również właścicieli firm realizujących przewozy pojazdami o DMC do 3,5 t. Od 22 maja 2022 obowiązek posiadania licencji będzie dotyczył firm realizujących zarobkowe przewozy międzynarodowe pojazdami o DMC od 2,5 do 3,5 tony. Będzie to się wiązało z koniecznością uzyskania licencji wspólnotowej.

Na bieżąco śledzimy etapy prac nad zmianą ustawy. Jeśli zmiana ustawy będzie gotowa, na pewno będziemy Państwa informować. Ponadto po analizie zmian przepisów będziemy w stanie zaproponować Państwu zmiany, aby w miarę możliwości jak najbardziej obniżyć koszty związane z zatrudnieniem kierowców.

Etapy zmiany ustawy można śledzić na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349554/katalog/12806766#12806766

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA