Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU...

ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO OD 1.06.2021

1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Najważniejsze zmiany można podzielić na kilka kategorii.

1. przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Ustawa wprowadza dla pieszego zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

2. ujednolicenie prędkości na obszarze zabudowanym

Zrównano dopuszczalną prędkość przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h.

3. obowiązek zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych

Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go – na tym samym pasie ruchu – pojazdu.

Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m.

Źródło:

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/203728,Bezpieczenstwo-Na-Drodze-wybrane-zmiany-w-przepisach-ruchu-drogowego-od-1062021-.html

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA