Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. Zwrot opłat drogowych (Maut)...

Zwrot opłat drogowych (Maut) w Niemczech po wyroku TSUE z 28.10.2020 r.

Szanowni Państwo,
w związku z możliwością odzyskania części uiszczonych opłat drogowych (Maut) za przejazd autostradami w Niemczech, pragniemy zachęcić wszystkich przewoźników, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o przerwanie przedawnienia swoich roszczeń od roku 2018, aby podjęli działania w tej sprawie. Poniżej przedstawiamy aktualne informacje o przebiegu procedury, a także załączamy ofertę współpracy.

TSL LAWYERS oferta zwrot MAUT PDF

1.Zawieszenie przedawnienia roszczeń o zwrot opłat drogowych (Maut)

Miło nam poinformować, że rozwiązanie, które rekomendowaliśmy przewoźnikom w zeszłym roku przyniosło oczekiwane efekty. W odpowiedziach na złożone przez nas pisma, BAG (niem. Bundesamt für Güterverkehr) wyraził zgodę na zawieszenie 3 letniego okresu przedawnienia roszczeń. Tym samym przewoźnicy, którzy za naszym pośrednictwem złożyli wnioski jeszcze w 2020 roku, będą mieli możliwość dochodzenia zwrotu części opłat drogowych uiszczonych w latach 2017-2019. W bieżącym roku składamy wnioski w imieniu kolejnych przewoźników, którzy nie skorzystali wcześniej z tego rozwiązania. Przewoźnicy, którzy za naszym pośrednictwem złożą wnioski w 2021 roku, będą mieli możliwość dochodzenia zwrotu części opłat drogowych uiszczonych w latach 2018-2020.

W dalszym ciągu, naszym klientom, jak i klientom naszych partnerów biznesowych, oferujemy sporządzenie i złożenie pisma do BAG, w celu przerwania okresu przedawnienia roszczeń o zwrot nadpłaconego Maut, za wynagrodzeniem w wysokości 100,00 EUR netto. Za złożenie wniosku o zawieszenie okresu przedawnienia roszczeń nie są pobierane żadne dodatkowe, administracyjne opłaty.

W ramach współpracy przy procesie zabezpieczenia roszczeń przed przedawnieniem, zapewniamy  przewoźnikom również kompleksową obsługę procesu dochodzenia zwrotu całości nienależnie pobranych od przewoźników opłat drogowych w Niemczech.

2. Dochodzenie zwrotu opłat drogowych (Maut) uiszczonych do października 2020 roku

Jeszcze nie zostało rozstrzygnięte, czy Republika Federalna Niemiec będzie zobowiązana do zwrotu części pobranych opłat drogowych. Niezmiennie, decydujące w tej sprawie będą wyroki, które zapadną w modelowych postępowaniach w sprawie raportu o kosztach drogowych WKG 2013 i w sprawie raportu o kosztach drogowych WKG 2018, które toczą się przed Sądem Administracyjnym w Kolonii. Zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń przewoźników będzie miało miejsce do czasu ich prawomocnego zakończenia.

W związku z pojawiającymi się publikacjami o zmianie przepisów dotyczących opłat drogowych w Niemczech, pragnę wyjaśnić, że zmiany te nie będą mieć bezpośredniego wpływu na możliwość odzyskania nienależnie naliczonych i pobranych części opłat drogowych uiszczonych do października 2020 roku.

3. Dochodzenie zwrotu opłat drogowych (Maut) uiszczonych od października 2020 roku

W dniu 20 maja 2021 roku niemiecki Bundestag (Organ Konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec) przyjął nowelizację ustawy o pobieraniu opłat drogowych za korzystanie z dróg federalnych (z niem. Bundesfernstraßenmautgesetz – BFStrMG), zmieniającą częściowo stawki myta z mocą wsteczną, od dnia 28 października 2020 roku, czyli od dnia, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie polskiego przewoźnika przeciwko Republice Federalnej Niemiec, że niemieckie zasady naliczania opłat drogowych (Maut) naruszają postanowienia Dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe.

W związku z tym, od 1 października 2021 roku będziemy mogli dochodzić zwrotu nienależnie naliczonych i pobranych opłaty Maut, uiszczonych przez przewoźników w okresie od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Do każdego wniosku przewoźnik będzie musiał załączyć faktury z Toll Collect lub Toll4Europe dokumentujące wysokość uiszczonych w tym okresie opłat wraz ze szczegółowym wykazem przejazdów.

 

Więcej informacji w tym temacie zamieściliśmy w artykule: https://tsllawyers.eu/obnizenie-oplat-drogowych-maut-w-niemczech-z-moca-wsteczna-od-28-10-2020r-czy-przewoznicy-odzyskaja-nienaleznie-pobrane-oplaty-drogowe/

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu e-mail: maut@tsllawyers.eu

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA