Wątpliwości co do zakresu umarzania postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej (SENT)

Przejściowe zasady korzystne dla uczestników: W ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1039) wprowadzono zasady przejściowe dotyczące trwających postępowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych, korzystne dla ich uczestników. Szansa dla Czytaj więcej…

Czasowe przywrócenie kontroli na granicach Polski – konferencja COP24

Czasowe przywrócenie kontroli na granicach Polski – konferencja COP24 Na okres od 22 listopada do 16 grudnia 2018r będą obowiązywać kontrole graniczne. Powodem kontroli jest konferencja COP24 w Katowicach. Konferencja COP24  to najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej.  W tym roku jest już 24 sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Czytaj więcej…

GITD nowym operatorem Krajowego Systemu Poboru Opłat. Powstanie nowy Krajowy System Poboru Opłat.

GITD nowym operatorem Krajowego Systemu Poboru Opłat – informacja dla użytkowników systemu. Od 3 listopada 2018 r. poborcą opłaty elektronicznej staje się Główny Inspektor Transportu Drogowego. Zmienia się operator, ale nie zmieniają się zasady użytkowania systemu. GITD informuje, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie Czytaj więcej…

E-zwolnienia lekarskie

Od 1 grudnia 2018 r. wszystkie zwolnienia lekarskie muszą być wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej e-ZLA. Zwolnienia w formie papierowej będą wystawiane wyłącznie do dnia 30 listopada 2018. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod następującym linkiem: http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/obowiazkowe-e-zla-od-1-grudnia-2018-r_/1639461

12 listopada 2018

W dniu 7 listopada na posiedzeniu sejmu uchwalono ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowiono dzień 12 listopada 2018 roku Świętem Narodowym. Dzień ten będzie dniem wolnym od pracy.Prezydent podpisał ustawę. Artykuł jest dostępny w całości pod następującym linkiem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4F142196F501F973C125832E0061A327