Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Aktualności
  3. DANIA – od 1...

DANIA – od 1 kwietnia koniec okresu przejściowego

1 kwietnia mija okres przejściowy dotyczący stosowania nowych przepisów o płacy minimalnej w Danii.

Jakich operacji dotyczy płaca minimalna?
  • kabotaż towarów na terenie Danii
  • kabotaż autokarowy na terenie Danii
  • część drogowa transportu kombinowanego, gdy część drogowa odbywa się wyłącznie w Danii
Wyłączenia

Przepisy nie dotyczą następujących rodzajów operacji transportowych:

  • tranzyt
  • transport międzynarodowy
Kogo dotyczy?

Przepisy dotyczą operacji realizowanych pojazdami o DMC powyżej 3,5 t.

Kogo nie dotyczy?

Przepisy nie dotyczą osób prowadzących działalność na własny rachunek (właściciel firmy). Ani wymagania dotyczące wynagrodzenia, ani obowiązek zgłoszeniowy nie dotyczą przewoźników pracujących na własny rachunek.

Wynagrodzenie pracowników

Wykonując powyższe typy operacji (kabotaż towarów, kabotaż autokarowy na terenie Danii, część drogowa transportu kombinowanego) przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapłaty kierowcy minimalnej stawki godzinowej wynikającej z duńskich przepisów.

Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia kierowców w ramach kabotażu towarowego lub części drogowej transportu kombinowanego od dnia 1 marca 2021 wynosi 168,56 koron.

Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia kierowców w ramach kabotażu autokarowego od dnia 1 marca 2021 wynosi 168,31 koron.

Obowiązek zgłoszeniowy

Najpóźniej w momencie rozpoczęcia danego przewozu (kabotaż towarów, kabotaż autobusowy, część drogowa transportu kombinowanego) przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zgłoszenia na stronie https://erst.virk.dk/simple-idp/security/login?lang=en następujących informacji:

1) Nazwa firmy, adres siedziby i dane kontaktowe

2) Wskazanie rodzaju transportu

3) Nr rejestracyjny pojazdu z napędem

4) Data rozpoczęcia przewozu

5) Tożsamość i dane kontaktowe kierowców zaangażowanych w ramach danego przewozu

6) Rodzaj przewozu

Link do strony zgłoszeniowej

https://erst.virk.dk/simple-idp/security/login?lang=en

Instrukcja zakładania konta oraz zgłaszania

INSTRUKCJA – zakładanie konta oraz wysłanie zgłoszenia

Dokumenty

W razie kontroli drogowej, kierowca musi na żądanie przedstawić Policji lub Inspektoratowi Ruchu Drogowego następującą dokumentację:

1) Dowód rejestracji w rejestrze zagranicznych przewozów transportowych w Danii (potwierdzenie zgłoszenia).

2) Umowę o pracę.

3) Potwierdzenia wypłat wynagrodzenia lub inna dokumentacja obejmująca odpowiednie dane na temat wynagrodzenia, która umożliwia ustalenie metody naliczania wynagrodzenia za transport za okresy w ostatnim roku, w których zatrudniony przez daną firmę kierowca realizował towa­rowe, autokarowe przewozy kabotażowe lub przewozy w ramach transportu kombinowanego.

4) Rejestr czasu pracy kierowcy lub inna odpowiadająca mu dokumentacja za ten sam okres wskazująca wynagrodzenie i potwierdzająca jego wypłaty.

5) Dokumenty przewozowe, umowy na przewóz lub dokumentacja kontroli za ten sam okres jako dowód wynagrodzenia.

Forma dokumentów

Dokumentacja musi być możliwa do przedstawienia w formie fizycznej lub elektronicznej w rozsądnym czasie po zatrzymaniu pojazdu. Uzyskanie dokumentacji nie może prowadzić do znacznego opóźnienia kontroli.

Tłumaczenie dokumentów

Dokumentacja musi być w języku duńskim lub angielskim. Musi istnieć również możliwość przedstawienia dokumentacji w języku oryginalnym.

Kary

Orientacyjny wymiar kary nakładanej na firmę za brak zgłoszenia w Rejestrze Zagranicznych Przewozów w Danii przed rozpoczęciem przewozu lub nieprawidłowe zgłoszenie przewozu w tymże rejestrze wynosi 10 000 koron.

Orientacyjny wymiar kary za nieprzestrzeganie zasad dotyczących wymogów wynagrodzenia wynosi 35 000 koron.

 

Źródło:

https://www.fstyr.dk/en/Cabotage-and-combined-transport/Cabotage-and-combined-transport

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA