Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Blog
 3. Stawki diet w Europie

Stawki diet w Europie

Diety zagraniczne w poszczególnych krajach Europy znacząco się różnią i są zależne od wielu czynników, takich jak gospodarka, przepisy prawne, sektor pracy, umiejętności i doświadczenie zawodowe czy lokalne warunki rynkowe.

 

diety dla kierowców

Ile wynoszą diety zagraniczne podczas podróży służbowej w poszczególnych krajach Europy?

Diety zagraniczne w Europie mogą znacznie różnić się w zależności od kraju, sektora zatrudnienia, umowy o pracę i wielu innych czynników. Diety zagraniczne, ryczałty za nocleg oraz ich wysokość można sprawdzić w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 25 października 2022 roku r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – https://cdn.files.smcloud.net/t/diety-zagraniczne.pdf.

Przykładowo – wysokość diety zagranicznej w Francji wynosi 55 euro, a kwota limitu na nocleg 200 euro. Natomiast w Niemczech wysokość diety zagranicznej wynosi 49 euro, a kwota za nocleg – 170 euro. Z kolei w Wielkiej Brytanii przysługuje dieta w wysokości 45 GBP, a limit na nocleg – 220 GBP.

W Polsce od 01.01.2023 kwota diety wynosi 45 zł, a kwota limitu na nocleg – 67,50 zł.

delegacje kierowcy

Inne przykładowe kwoty diety zagranicznej to:

 • Grecja EUR – 50, a nocleg wynosi 160 euro,

 • Szwajcaria CHF – 88, a kwota limitu na nocleg to 220 CHF,

 • Litwa EUR – 45, a kwota na nocleg to 150 euro,

 • Oman EUR – 40, a kwota limitu na nocleg to 240 euro,

 • Czarnogóra EUR – 40, a kwota na nocleg to 100 euro,

 • Obszary Gibraltaru dieta jest taka sama jak a Wielkiej Brytanii.

Jak liczyć wysokość diety zagranicznej 2023?

Zasady naliczania diet zagranicznych zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS to:

 • Za podróż trwającą do 8 godzin przysługuje 1/3 diety.

 • Za podróż trwającą ponad 8 do 12 godzin przysługuje dieta 50%.

 • Za podróż trwającą ponad 12 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości.

 

Natomiast, jeśli chodzi o podróże służbowe krajowe, kwotę diety ustala się w następujący sposób:

 • jeśli delegacja trwała poniżej 8 godzin – dieta nie przysługuje,

 • jeśli delegacja trwała od 8 godzin do 12 godzin – przysługuje połowa diety, czyli wysokość diety wynosi 22,50,

 • Jeżeli delegacja trwała ponad 12 godzin – wysokość diety to 45,00 zł.

Przy czym za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości należnej diety.

Podobne przepisy obowiązują również w przypadku osób pracujących na własny rachunek. Osoby samozatrudnione mają prawo do diety, jeśli prowadzą działalność poza swoim stałym miejscem pracy. Jednak wypłata diety nie jest dokonywana w formie gotówki, lecz przedsiębiorca może zaliczyć tę kwotę jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności.

podróż służbowa

Po co są diety krajowe?

Celem diety jest zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów wyżywienia dla pracownika zatrudnionego w określonej firmie. Dieta przysługuje kierowcom, którzy wykonując pracę przebywają poza siedzibą firmy transportowej na obszarze kraju Polski. Więcej informacji na temat diet kierowcy – https://transexpert.pl/dieta-kierowcy/.

Na czym polega obniżanie wymiaru składek o równowartość diet?

Począwszy od 2 lutego 2022 roku, wprowadzono zmiany w ustawie dotyczącej czasu pracy kierowców. Nowe przepisy określają, że kierowca zatrudniony na umowie o pracę, który wykonuje zadania związane z międzynarodowymi przewozami drogowymi, nie jest już uważany za podróżującego służbowo. Zgodnie z tym nowym zapisem, od 2 lutego nie obowiązują delegacje dla kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym.

 

obniżenie składki opodatkowania

Według polskich przepisów, nie jest możliwe rozliczenie delegacji zagranicznych. Natomiast jest możliwe pomniejszenie podstawy oskładkowania oraz opodatkowania o wysokość diety zagranicznej (z wyłączeniem ryczałtów noclegowych). Wyliczamy tzw. „wirtualne delegacje”, które służą tylko do ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie i podatek dochodowy zgodnie z zasadami Nowego Ładu -> https://transexpert.pl/rozliczanie-czasu-pracy-kierowcow/.

Po aktualizacji przepisów z dnia 18 sierpnia 2023 roku, równowartość diet zagranicznych w celu obliczenia pomniejszenia składek ZUS wynosi 60 euro dla każdego kraju, a w przypadku pomniejszenia podatku dochodowego – 20 euro.

Do kierowcy zleceniobiorcy wykonującego pracę kierowcy w przewozach międzynarodowych  na podstawie umowy zlecenia należy w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek stosować analogiczne zasady jak wobec kierowcy pracownika. Również jest możliwe pomniejszenie podstawy oskładkowania o wysokość diety zagranicznej.

 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA