Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. DMC pojazdów

DMC pojazdów

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. ustala standardy techniczne dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce, włączając w to niezbędne wyposażenie oraz ograniczenia dotyczące masy pojazdu, jak określono w paragrafie 3 drugiego działu rozporządzenia dotyczącego wymiarów, mas i nacisków osi pojazdu. Dopuszczalną masę całkowitą zdefiniowano w prawie ruchu drogowym.

Czym jest dopuszczalna masa całkowita? Co wchodzi w jej skład? Kiedy zostaje przekroczona dopuszczalna masa całkowita? Przybliżymy definicję DMC, pomożemy w obliczeniach i zrozumieniu tego pojęcia. A także przypomnimy DMC pojazdów w Polsce dla m.in dwuosiowego pojazdu samochodowego, dwuosiowego ciągnika czy trzyosiowej naczepy.

 

Co to jest DMC?

DMC to skrót od Dopuszczalna Masa Całkowita. To, czym jest dopuszczalna masa całkowita, warto rozumieć jako ograniczenie dotyczące maksymalnej wagi, jaką różne rodzaje pojazdów mogą mieć na drogach w danym państwie.

 

Co wchodzi w skład DMC?

Maksymalna masa całkowita pojazdu jest ustalana przez producenta uwzględniając przepisy obowiązujące w regionach, w których dany model jest dystrybuowany. Konstrukcje przeznaczone na różne rynki, np. brazylijski czy australijski, różnią się od tych sprzedawanych w Europie. Dopuszczalna masa całkowita składa się z masy własnej gotowego do jazdy pojazdu oraz jego maksymalnego obciążenia (zgodnie z homologacją). Na przykład, jeśli pojazd waży 8 ton, a producent określa, że może być obciążony ładunkiem do 10 ton. To maksymalna masa całkowita tego samochodu lub przyczepy wynosi 18 ton.

Do dopuszczalnej masy całkowitej wlicza się nie tylko przewożony ładunek, ale także bagaż, paliwo oraz podróżujących. Wartość maksymalnej masy można znaleźć w karcie rejestracyjnej pojazdu i jest zazwyczaj kontrolowana podczas kontroli drogowych przeprowadzanych przez Inspekcję Transportu Drogowego.

 

Jaka jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu w Polsce?

Przepisy dotyczące warunków technicznych pojazdów w Polsce ustalają maksymalną dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, której należy przestrzegać. Kluczowe to:

– 10 t dla przyczepy jednoosiowej;

– 11 t dla przyczepy jednoosiowej z osią centralną;

– 18 t dla przyczepy dwuosiowej, pojazdu samochodowego o dwóch osiach (oprócz autobusu), dwuosiowego ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego;

– 19,5 t dla autobusu o dwóch osiach;

– 24 t dla przyczepy, która ma więcej niż dwie osie oraz ciągnika o trzech i więcej osiach;

– 25 t dla trzyosiowego pojazdu samochodowego;

– 26 t dla pojazdu samochodowego o trzech osiach z bliźniaczymi kołami osi napędzanych;

– 28 t dla zestawu pojazdów, który łącznie ma trzy osie i autobusu przegubowego o trzech osiach;

– 32 t dla pojazdu samochodowego o liczbie osi większej niż trzy;

– 34 t dla pojazdu wyposażonego w cztery osie typu wywrotka lub betoniarka;

– 35 t dla zestawu pojazdu samochodowego o trzech osiach i przyczepy o jednej osi;

– 36 t dla powyższego zestawu, w którym oś napędowa jest z kołami bliźniaczymi i zawieszeniem pneumatycznym;

– 36 t dla zestawu złożonego z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy lub dwuosiowego ciągnika i dwuosiowej naczepy, która ma rozstaw nie większy niż 1,8 m;

– 40 t dla zestawu złożonego z dwu- lub trzyosiowego ciągnika oraz trzyosiowej naczepy;

– 44 t dla zestawu, w którego skład wchodzi trzyosiowy ciągnik i trzyosiowa naczepa, przewożącego 40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym.

DMC do licencji transportowej

Jak wyliczyć DMC?

Maksymalna masa całkowita uwzględnia wagę samego pojazdu oraz limit obciążenia, jakie może on znieść według danych zawartych w homologacji. Na przykład, gdy sam pojazd waży 6 ton, a producent wskazuje, że może on unieść ładunek o masie do 8 ton. To maksymalna dopuszczalna masa całkowita takiego samochodu lub przyczepy wynosi 14 ton.

 

Czym grozi przekroczenie DMC pojazdu?

Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu jest zabronione i w przepisach nie przewiduje się żadnych wyjątków.

Ograniczenia dotyczące masy pojazdów oraz obciążenia na ich osie mają na celu ochronę stanu dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Z tego powodu kierowcy i przewoźnicy muszą być świadomi możliwości kontroli masy swoich pojazdów. Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej masy grozi nie tylko wysokimi mandatami. Lecz także koniecznością zatrzymania się do momentu, gdy nadmiarowy ładunek będzie przeniesiony na inny pojazd. To może prowadzić do opóźnień w transporcie i niemożności dotrzymania ustalonych terminów realizacji usług.

Organy, które mogą sprawdzić wagę pojazdu samochodowego to:

  • policja,

  • Inspekcja Transportu Drogowego,

  • Straż Graniczna,

  • Służba Celna,

  • Pracownicy zarządcy drogi

Gdzie znajduje się DMC w dowodzie rejestracyjnym?

W dokumencie rejestracyjnym pojazdu znajduje się informacja dotycząca DMC. Oprócz danych o dopuszczalnej masie całkowitej (oznaczonej jako kod F.1), można tam znaleźć informacje o maksymalnej masie całkowitej pojazdu (oznaczonej jako kod F.2). Widnieje również informacja o masie własnej pojazdu (oznaczonej jako kod F.3).

DMC pojazdu

Czym jest maksymalna masa całkowita?

Przy analizie wagi zespołu pojazdów, możesz natrafić na dwa terminy: dopuszczalna masa całkowita i maksymalna masa całkowita. Chociaż te pojęcia brzmią zbliżone, faktycznie reprezentują zupełnie różne wartości.

Maksymalna masa całkowita to łączna waga pojazdu razem z przewożonymi osobami lub ładunkiem, które konstrukcja pojazdu jest w stanie udźwignąć. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) określa wagę pojazdu i dodatkowego obciążenia, które jest legalne do użytkowania. Choć maksymalna masa całkowita może być identyczna z dopuszczalną, niekoniecznie musi.

 

Na co należy zwrócić uwagę prowadząc zespół pojazdów?

Jeśli planujesz kierować zespołem pojazdów, należy zwrócić uwagę na poniższe zagadnienia:

Faktyczna waga wszystkich składników zestawu (takich jak masa samochodu wraz z osobami i bagażem, oraz masa przyczepy z jej ładunkiem) nie może przekroczyć maksymalnej masy całkowitej. Te informacje są zazwyczaj zawarte w dokumencie rejestracyjnym w sekcjach O.1 dla przyczep z hamulcem najazdowym i O.2 dla tych bez niego.

Całkowita waga wszystkich składników zestawu nie może przewyższać dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, czyli wartości określonej w rubryce F.3 w dokumencie rejestracyjnym.

Dopuszczalna masa całkowita samochodu musi być większa o 1,33-krotność od dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy.

Faktyczna masa przyczepy nie może być większa niż rzeczywista masa pojazdu. Oznacza to, że nie wystarczy polegać jedynie na informacjach z dokumentu rejestracyjnego. Należy uwzględnić rzeczywisty stan, czyli ile faktycznie ważą samochód i przyczepka z ładunkiem.

 

Czy dopuszczalna masa całkowita pojazdu liczy się wraz z kierowcą?

W ustawie Prawo o ruchu drogowym zdefiniowano dopuszczalną masę całkowitą (DMC) jako sumaryczną wagę pojazdu lub zestawu pojazdów, uwzględniającą masę ładunku i pasażerów.

 

Czym się różni DMC od RMC?

Dopuszczalna masa całkowita różni się od rzeczywistej masy całkowitej. Niektóre znaki drogowe dla ciężarówek odnoszą się do dopuszczalnej masy całkowitej, a inne do faktycznej masy całkowitej. Ważne jest zrozumienie różnicy między tymi terminami, a ich definicje są określone w Kodeksie drogowym. Zgodnie z jego przepisami rzeczywista masa całkowita (RMC) to waga pojazdu wraz z dodatkowym obciążeniem, czyli masą osób i rzeczy znajdujących się na nim.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA