Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Blog
 3. Licencja transportowa

Licencja transportowa

Aby przeprowadzać legalny transport drogowy, każda firma transportowa musi być posiadaczem licencji transportowej. Ten dokument upoważnia przewoźnika do legalnego prowadzenia płatnego transportu drogowego osób lub towarów w celach zarobkowych.

Obowiązek wynika z przepisów zawartych w ustawie z 2013 roku dotyczącej transportu drogowego oraz z rozporządzenia parlamentu europejskiego nr 1072/2010.

Procedura uzyskania licencji transportowej może różnić się w zależności od kraju, ale najczęściej obejmuje spełnienie określonych warunków, takich jak posiadanie odpowiednich kwalifikacji (np. certyfikatu kompetencji zawodowych), floty pojazdów spełniających określone standardy czy również posiadanie dobrej reputacji.

Czym jest licencja transportowa?

Licencja transportowa, znana również jako zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, to oficjalne postanowienie administracyjne, które jest wydawane przez Starostwo Powiatowe na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku.

wniosek o licencje

Czym różni się licencja transportowa od licencji wspólnotowej?

Licencja transportowa obejmuje jedynie transport na terenie kraju. Jeśli przedsiębiorca chciałby świadczyć usługi transportowe również za granicą, będzie potrzebować dodatkowej licencji transportowej na przewozy międzynarodowe, znanej jako licencja wspólnotowa.

Aby uczestniczyć w międzynarodowym transporcie drogowym, kierowca jest zobowiązany do uzyskania licencji wspólnotowej zgodnie z przepisami unijnymi.

Licencja wspólnotowa umożliwia kierowcy wykonywanie płatnych przewozów drogowych poza granicami Polski. Jest istotne, aby każdy pojazd, który używamy  w międzynarodowych przewozach zgłosić w ramach licencji wspólnotowej.

 

Gdzie wydawana jest licencja wspólnotowa i transportowa?

Instytucja odpowiedzialna za wydawanie licencji na transport to Starostwo Powiatowe lub inny, określony w ustawie organ samorządu terytorialnego. Do uzyskania licencji potrzebne są:

 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,

 • dokumenty potwierdzające zdolność finansową przedsiębiorstwa,

 • zaświadczenie o niekaralności.

Natomiast wydanie licencji wspólnotowej to decyzja administracyjna wydana przez głównego inspektora transportu drogowego na okres 5 lub 10 lat.

Przedsiębiorca może otrzymać licencję wspólnotową, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które zostało wydane przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy lub Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego należy spełnić następujące wymogi:

 • posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich,

 • posiadanie dobrej reputacji,

 • udokumentowany wymóg zdolności finansowej,

 • certyfikat kompetencji zawodowych.

Ile kosztuje licencja

Ile kosztuje wydanie licencji transportowej i licencji wspólnotowej?

Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:

 • do 5 lat: 4000 zł+ 440 zł za każdy wypis z licencji,

 • powyżej 5 lat do 10 lat: 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji.

Natomiast wydanie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego kosztuje 1000 zł. Jest to dokument bezterminowy.

Ile czeka się na decyzję o wydaniu licencji?

Procedura składania wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego może zająć do 30 dni. Czas ten jest uzależniony od efektywności pracy danego starostwa, w którym składany jest wniosek o wydanie tego dokumentu.

Kogo obowiązuje licencja transportowa?

Obowiązek posiadania licencji spoczywa na przedsiębiorcach, którzy planują wykonywać przejazdy w celach zarobkowych. Oznacza to, że wymóg posiadania licencji nie dotyczy:

 • przejazdów na potrzeby własne,

 • przejazdów prywatnych.

Ważne jest, aby pamiętać, że od od 21 maja 2022 roku, jeśli chcemy przekroczyć granicę w celach zarobkowych pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony musimy posiadać licencję wspólnotową.

licencja wspólnotowa

Czy możliwe jest cofnięcie licencji transportowej?

Tak. Licencja może zostać za równo cofnięta jak i zawieszona. Taka sytuacja występuje, gdy przewoźnik zawiesza swoją działalność gospodarczą w całości lub częściowo na okres nie przekraczający 12 miesięcy. Przepis umożliwia to zgodnie z artykułem 14a ustawy o transporcie drogowym.

Natomiast w artykule 15 ustawy o transporcie drogowym określono przypadki, które skutkują automatycznym wycofaniem licencji. Wpływa to na prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego.

Więcej informacji o tym jak można stracić licencję transportową znajdziesz w tym artykule 

Czy możliwe jest użyczenie licencji transportowej?

Licencji wspólnotowej i transportowej nie można pożyczać osobom trzecim. Takie działania są uznawane za poważne naruszenie, co może skutkować nie tylko wysokimi karami finansowymi, ale również odwołaniem zezwolenia na transport.

Możliwe jest jedynie przeniesienie licencji, ale tylko w konkretnych sytuacjach – na przykład w momencie połączenia, przekształcenia przedsiębiorstwa lub w przypadku śmierci osoby posiadającej licencję, uprawnienia mogą zostać przekazane na rzecz spadkobiercy.

Aby rozpocząć formalną procedurę przeniesienia licencji, konieczne jest spełnienie przez osobę przejmującą określonych w ustawie wymagań dotyczących uprawnień i wszczęcie oficjalnego postępowania w tym zakresie.

Co grozi za brak licencji?

W Polsce kary za brak licencji sięgają nawet do 12 tysięcy złotych. Podobne sankcje są w innych krajach europejskich.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA